Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1 / 1996    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, Ολομέλεια Αρείου Πάγου, Σύνταγμα, Αιτιολογία.
Περίληψη:
Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995 που καθορίζει την συμμετοχή των δικαστών εναλλάξ στην τακτική Ολομ. ΑΠ βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995, σύμφωνα με την οποία, οι δικαστές που μετέχουν εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου καθορίζονται βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Μειοψηφία. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως. Αναιρείται η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 ΑΝ 86/67 λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν διευκρινίζεται γιατί ο χρόνος τελέσεως της μη καταβολής στο ΤΑΞΥ παρακρατηθεισών ασφαλιστικών εισφορών τοποθετείται πολύ αργότερα από το χρόνο απασχολήσεως και καταβολής των οφειλομένων αποδοχών και έτσι δημιουργείται ασάφεια ως προς το χρόνο τελέσεως της πράξεως (Ολομ. ΑΠ 1/1996 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.1567). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995 που
καθορίζει την συμμετοχή των δικαστών εναλλάξ στην τακτική Ολομ.
ΑΠ βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά
αρχαιότητας. Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν.
2331/1995, σύμφωνα με την οποία, οι δικαστές που μετέχουν εναλλάξ στην
τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου καθορίζονται βάσει του περιττού ή
άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Μειοψηφία. Πότε
υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής αποφάσεως. Αναιρείται η
προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 ΑΝ
86/67 λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δεν διευκρινίζεται γιατί ο χρόνος
τελέσεως της μη καταβολής στο ΤΑΞΥ παρακρατηθεισών ασφαλιστικών
εισφορών τοποθετείται πολύ αργότερα από το χρόνο απασχολήσεως και κα-
ταβολής των οφειλομένων αποδοχών και έτσι δημιουργείται ασάφεια ως προς
το χρόνο τελέσεως της πράξεως(Ολομ. ΑΠ 1/1996 Ποιν.Χρον.
ΜΣΤ.1567).--------------------------------<< Επιστροφή