Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 836 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Καθυστέρηση αποδοχών εργαζομένου.
Περίληψη:
Επάρκεια αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους. Απορρίπτει την αναίρεση.

Αριθμός 836/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 25 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1) Χ1 και 2) Χ2, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ευάγγελο Γαλετζά, περί αναιρέσεως της 118/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ορεστιάδας, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Σεπτεμβρίου 2007 αίτησή τους αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1609/2007.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945 "κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχειρήσεως εκμεταλλεύσεως ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπροθέσμως τις οφειλόμενες στους απασχολούμενους σ' αυτόν αντί μισθού από τη σχέση εργασίας αποδοχές ή κάθε φύσεως χορηγίες που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας, είτε από διοικητικές πράξεις, είτε από τον νόμο ή το έθιμο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και χρηματική ποινή. Περαιτέρω η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντ. και 139 Κ.Πολ.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ' Κ.Πολ.Δ. λόγο αναιρέσεως όταν εκτίθενται σ' αυτή με πληρότητα και σαφήνεια τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες αυτά προέκυψαν, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη, που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας αρκεί ν' αναφέρονται τ' αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους χωρίς να απαιτείται να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά, ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους, ή να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για τον σχηματισμό της δικαστικής κρίσεως. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ορεστιάδας με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 118/2007 απόφαση του δέχθηκε κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση της ότι από τα κατ' είδος σ' αυτή μνημονευόμενα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Οι εκκαλούντες - κατηγορούμενοι Χ1 και Χ2, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο πρώτος και αντιπρόεδρος ο δεύτερος, αμφότεροι δε σύμφωνα με το καταστατικό νόμιμοι εκπρόσωποι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΕΟ Α.Ε", με έδρα την Ορεστιάδα, με την άνω ιδιότητά τους απασχόλησαν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας τους στους παρακάτω πίνακες αναφερομένους 88 εργαζόμενους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά τους κατωτέρω αναφερομένους μήνες και αμείβονταν με μηνιαίο μισθό, ο οποίος για το μήνα Αύγουστο του 2004 έπρεπε να καταβληθεί μέχρι την 10-9-2004, για μήνα Σεπτέμβριο 2004 μέχρι την 10-10-2004 και για το μήνα Οκτώβριο 2004 μέχρι την 10-11-2004, σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας. Στους εν λόγω εργαζόμενους δεν κατέβαλαν κατά την 11-9-2004, 11-10-2004 και 11-11-2004 τους μισθούς Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2004 αντίστοιχα, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 04ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 04ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 04ΣΥΝΟΛΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΘ. ΜΙΣΘΟΣΠΡΟΚΑΤΑ ΒΟΛΕΣΠΛΗΡΩΤΕΟΚΑΘ. ΜΙΣΘΟΣΠΡΟΚΑΤΑ- ΒΟΛΕΣΠΛΗΡΩΤΕΟΚΑΘ. ΜΙΣΘΟΣΠΡΟΚΑΤΑ-Β ΟΛΕΣΠΛΗΡΩΤΕΟΣΥΝΟΛΟΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑ-Β ΟΛΩΝΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ1. ....... 822,00 822,00 970,00 970,00 1.019,50 1.019,50 2.811,50 0,00 2.811,50 2.. ....... 893,50 893,501.178,50 1.178,50 1.157,00 1.157,00 3.229,00 0,00 3.229,00 3. ...... 385,00 385,00 0,00 0,00 0,00 385,00 385,00 0,00 4. ...... 1.309,50 1.309,50 1.362,00 1.362,00 1.419,50 1.419,50 4.091,00 0,00 4.091,00 5. ....... 1.173,00 1.173,001.252,50 1.252,50 1.304,00 1.304,00 3.729,50 0,00 3.729,50 6. ...... . 1.626,00 1.626,001.761,50 1.761,50 1.458,00 1.458,00 4.845,50 0,00 4.845,50 7. ....... 1.618,50 1.618,501.753,50 1.753,50 1.450,00 1.450,00 4.822,00 0,00 4.822,00 8. ...... 1.066,00 1.066,001.177,00 1.177,00 1.253,50 1.253,50 3.496,50 0,00 3.496,50 9. ...... 1.291,50 1.291,50 1.192,00 1.192,00 1.286,50 1.286,50 3.770,00 0,00 3.770,00 10. ...... 655,50 655,50 695,00 695,00 734,00 734,00 2.084,50 0,00 2.084,50 11. ...... 617,00 500,00 117,00 1.609,00 1.609,00 2.226,00 500,00 1.726,00 12. ...... 897,50 897,501.055,50 1.055,50 806,00 806,00 2.759,00 0,00 2.759,00 13. ...... 1.406,50 513,50 893,00 1.432,00 1.432,00 1.412,50 1.412,50 4.251,00 513,50 3.737,50 14. ....... 1.624,50 1.624,501.708,50 1.708,50 1.429,00 1.429,00 4.762,00 0,00 4.762,00 15. ...... 1.499,00 1.499,00 0,00 1.393,50 510,50 883,00 1.224,50 1,224;50 4.117,00 2.009,50 2.107,50 16. ....... 1.080,50 1.080,50 1.216,00 1.216,00 988,50 988,50 3.285,00 0,00 3.285,00 17. ....... 1.340,50 1.340,50 1.359,50 1.359,50 1.293,00 1.293,00 3.993,00 0,00 3.993,00 18. ....... 983,00 983,00 0,00 1.042,00 1.042,00 0,00 924,50 924,50 0,00 2.949,50 2.949,50 0,00 19. ....... 1.546,00 1.546,00 1.650,50 1.650,50 1.323,00 1.323,00 4.519,50 0,00 4.519,50 20. ....... 678,00 678,00 1.076,50 1.076,50 875,50 875,50 2.630,00 0,00 2.630,00 21. ....... 844,50 844,50 844,50 844,50 844,50 844,50 2.533,50 0,00 2.533,50 22. ...... 885,00 885,00 949,00 949,00 864,00 864,00 2.698,00 0,00 2.698,00 23. ....... 344,50 344,50 2.900,00 2.900,00 3.244,50 0,00 3.244,50 24. ...... 158,50 158,50 0,00 1.209,00 841,50 367,50 1.367,50 1.000,00 367,50 25. ........ 1.727,00 918,00 809,00 1.679,50 1.679,50 1.526,00 1.526,00 4.932,50 918,00 4.014,50 26. ........ 1.199,00 1.199,00 0,00 1.198,50 1.198,50 0,00 0,00 0,00 2.397,50 2.397,50 0,00 27. ...... 1.412,50 1.412,501.741,00 1.741,00 1.313,50 1,313,50 4.467,00 0,00 4.467,00 28. ....... 1.430,50 334,00 1.096,50 1.443,00 1.443,00 1.100,00 1.100,00 3.973,50 334,00 3.639,50 29. ...... 714,00 714,00 766,00 766,00 732,00 732,00 2.212,00 0,00 2.212,00 30. ....... 1.391,00 1.391,00 1.480,50 1.480,50 1.235,00 1.235,00 4.106,50 0,00 4.106,50 31. ........ 1.108,50 1.108,50 1.273,00 1.273,00 1.330,50 1.330,50 3.712,00 0,00 3.712,00 32. ....... 992,50 992,50 1.236,00 1.236,00 1.129,00 1.129,00 3.357,50 0,00 3.357,50 33. ....... 1.475,00 1.475,00 1.679,00 1.679,00 1.714,00 1.714,00 4.868,00 0,00 4.868,00 34. ...... 1.038,00 1.038,00 1.266,00 1.266,00 998,50 998,50 3.302,50 0,00 3 302,50 35. ....... 1.482,50 1.482,50 1.416,50 1.416,50 1.558,50 1.558,50 4.457,50 0,00 4.457,50 36......... 1.232,00 1.232,00 1.290,50 1.290,50 1.077,00 1.077,00 3.599,50 0,00 3.599,50 37. ......... 1.502,00 397,50 1.104,50 1.646,00 1.646,00 1.379,00 1.379,00 4.527,00 397,50 4.129,50 38. ....... 253,50 253,50 893,50 893,50 968,50 968,50 2.115,50 0,00 2.115,50 39. ....... 1.806,50 1.806,50 1.690,00 1.690,00 1.817,00 1.817,00 5.313,50 0,00 5.313,50 40. ........ 1.372,50 1.372,50 1.466,50 1.466,50 1.529,00 1.529,00 4.368,00 0,00 4.368,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.....,......,.....,.....,.....,......,.....,......,.....,.....,...., .....ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 04ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 04ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 04ΣΥΝΟΛΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΚΑΘ. ΜΙΣΘΟΣΠΡΟΚΑΤΑ -ΒΟΛΕΣΠΛΗΡΩΤΕΟΚΑΘ. ΜΙΣΘΟΣΠΡΟΚΑΤΑ- ΒΟΛΕΣΠΛΗΡΩΤΕΟΚΑΘ. ΜΙΣΘΟΣΠΡΟΚΑΤΑ-Β ΟΛΕΣΠΛΗΡΩΤΕΟΣΥΝΟΛΟΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΑΤΑ-Β ΟΛΩΝΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.....,.....,......,.....,......,......,......,.......,......,......,......,..... 41. ........ 1.173,50 1.173,50 0,00 1.214,00 1.214,00 0,00 1.259,50 700,00 559,50 3.647,00 3.087,50 559,50 42. ........ 748,50 748,50 919,50 919,50 950,00 950,00 2.618,00 0,00 2.618,00 43. ......... 1.278,50 1.143,50 135,00 1.431,00 1.431,00 1.441,50 1.441,50 4.151,00 1.143,50 3.007,50 44. ....... 816,00 816,00 804,00 804,00 761,00 761,00 2.381,00 0,00 2.381,00 45. ....... 1.310,00 1.310,00 1.709,50 1.709,50 1.736,50 1.736,50 4.756,00 0,00 4.756,00 46. ....... 816,50 816,50 827,50 827,50 869,00 869,00 2.513,00 0,00 2.513,00 47. ...... 1.039,00 427,00 612,00 1.184,50 1.184,50 1.170,50 1.170,50 3.394,00 427,00 2.967,00 48. ......... 768,50 768,50 0,00 976,00 824,00 152,00 1.042,50 1.042,50 2.787,00 1.592,50 1.194,50 49. ........ 1.254,00 1.254,00 1.222,00 1.222,00 1.228,50 1.228,50 3.704,50 0,00 3.704,50 50. ....... 1.892,00 1.892,00 1.844,00 1,844,00 1.937,50 1.937,50 5.673,50 0,00 5.673,50 51. ...... 807,00 807,00 0,00 877,00 300,00 577,00 987,00 987,00 2.671,00 1.107,00 1.564,00 52. ...... 1.258,50 1.258,50 1.395,00 1.395,00 1.256,50 1.256,50 3.910,00 0,00 3.910,00 53. ...... 958,00 958,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 1.837,00 1.837,00 0,00 3.915,00 3.915,00 0,00 54. ...... 889,50 889,50 0,00 1.099,50 140,50 959,00 831,00 831,00 2.820,00 1.030,00 1.790,00 55. ..... 870,50 126,50 744,00 975,00 975,00 885,00 885,00 2.730,50 126,50 2.604,00 56. ...... 1.176,00 1.176,00 1.143,00 1.143,00 1.152,00 1.152,00 3.471,00 0,00 3.471,00 57. ....... 789,50 524,00 265,50 986,00 986,00 1.019,50 1.019,50 2.795,00 524,00 2.271,00 58,. ....... 729,00 729,00 843,50 843,50 729,50 729,50 2.302,00 0,00 2.302,00 59. ....... 931,00 931,00 984,50 984,50 1.096,00 1.096,00 3.011,50 0,00 3.011,50 60. ........ 1.325,00 1.325,00 1.228,50 1.228,50 915,00 915,00 3.468,50 0,00 3.468,50 61. ....... 1.357,00 1.357,00 0,00 1.565,00 522,00 1.043,00 321,50 321,50 3.243,50 1.879,00 1.364,50 62. ...... 825,50 825,50 846,50 846,50 846,50 846,50 2.518,50 0,00 2.518,50 63. ....... 1.734,00 1.734,00 1.911,50 1.911,50 1.496,00 1.496,00 5.141,50 0,00 5.141,50 64. ...... 1.570,50 560,50 1.010,00 1.601,00 1.601,00 1.529,50 1,529,50 4.701,00 560,50 4.140,50 65. ...... 1.027,00 1.027,00 1.027,00 1.027,001.027,00 1.027,00 3.081,00 0,00 3.081,00 66. ....... 606,50 606,50 970,00 970,00 970,00 970,00 2.546,50 0,00 2.546,50 67. ........ 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 4.401,00 0,00 4.401,00 68. ........... 758,50 758,50 807,00 807,00 807,50 807,50 2.373,00 0,00 2.373,00 69. ........ 783,50 783,50 817,50 817,50 817,50 817,50 2.418,50 0,00 2.418,50 70. ........ 1.174,00 1.174,00 1.174,00 1.174,00 1.174,00 1.174,00 3.522,00 0,00 3.522,00 71. ....... 893,50 893,50 946,00 946,00 946,50 946,50 2.786,00 0,00 2.786,00 72. ........ 955,00 955,00 0,00 560,50 560,50 305,50 305,50 1.821,00 955,00 866,00 73. ........ 1.321,00 1.321,00 1.321,00 1.321,00 1.321,00 1.321,00 3.963,00 0,00 3.963,00 74. ........ 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 147,00 441,00 0,00 441,00 75. ........ 791,50 791,50 854,00 854,00 854,50 854,50 2.500,00 0,00 2.500,00 76. ...... 1.283,00 1.283,00 1.275,50 1.275,50 1.275,50 1.275,50 3.834,00 0,00 3.834,00 77. ....... 682,50 682,50 0,00 720,00 116,00 604,00 720,00 720,00 2.122,50 798,50 1.324,00 78. ....... 892,00 892,00 945,00 945,00 944,50 944,50 2.781,50 0,00 2.781,50 79. ....... 1.027,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 1.027,00 3.081,00 0,00 3.081,00 80. ....... 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.467,001.467,00 1.467,00 4.401,00 0,00 4.401,00 81. ....... 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 4.200,00 2.800,00 1.400,00 82. ........ 773,50 773,50 794,50 794,50 0,00 0,00 1.568,00 0,00 1.568,00 83. ..... 609,00 609,00 687,50 687,50 688,00 688,00 1.984,50 0,00 1.984,50 84. ...... 711,00 711,00 0,00 740,00 740,00 0,00 740,50 740,50 2.191,50 1.451,00 740,50 85. .... 883,50 883,50 929,00 929,00 929,00 929.00 2.741,50 0,00 2.741,50 86. ...... 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 7.500,00 5.000,00 2.500,00 87. .... 701,00 70.1,00 736,00 736,00 736,00 736,00 2.173,00 0,00 2.173,00 88. ..... 1.437,00 1.437,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 1.467,00 4.371,00 0,00 4.371,00 ΣΥΝΟΛΑ93.986,00 20.827,50 73.158,50 102..227,50 12..671,00 89.556,50 99.223,00 4..303,00 94.920,00 295.436,50 37.801,50 257.635,00 Συνεπώς, το αρχικά οφειλόμενο ποσό των αποδοχών ανέρχεται στο ποσό των 257,635,00 ευρώ. Επιπλέον αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, με την άνω ιδιότητά τους, σταδιακά κατέβαλαν μέρος των οφειλομένων αποδοχών και έχουν καταβάλλει συνολικά έναντι των οφειλών το ποσό των 230.000,00 ευρώ, πλην όμως, λόγω του τρόπου καταβολής δεν καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός των οφειλομένων σε κάθε εργαζόμενο χωριστά, δεδομένου ότι στις επιμέρους αποδείξεις των μερικών καταβολών δεν αναφέρεται σε ποιο χρονικό σημείο αναφέρονται και αφορούν. Η μη καταβολή οφείλεται σε οικονομική δυσπραγία της εταιρείας "ΕΤΕΟ Α.Ε", της οποίας οι κατηγορούμενοι είναι νόμιμοι εκπρόσωποι και η οποία έχει ανεξόφλητες απαιτήσεις από τρίτους, ύψους περίπου 1.000.000 ευρώ και ως εκ τούτου αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους, πλην όμως, οι παραπάνω εκπρόσωποί της καταβάλουν προσπάθειες πλήρους εξοφλήσεως και ήδη έχουν καταβάλει το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής. Επομένως πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι για τη πράξη της μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών κατ' εξακολούθηση, συνολικού ποσού 27.635, 00 (257.635-230.000) ευρώ...". Με τις παραδοχές του αυτές το δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του την κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σε αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης, όπως γι' αυτήν τελικώς κατεδικάσθησαν οι αναιρεσείοντες, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1998. Ειδικότερα η προσβαλλόμενη απόφαση τόσο στο αιτιολογικό, όσον και στο διατακτικό αυτής διαλαμβάνει α) ότι οι ανωτέρω 88 εργαζόμενοι, προσελήφθησαν από τους αναιρεσείοντες υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους με ατομική σύμβαση εργασίας κάθε ένας β)ότι οι οφειλές τούτων προς αυτούς, αφορούσαν αποκλειστικά τις αποδοχές των μηνών Αυγούστου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2004 και γ) το χρόνο που έπρεπε να καταβληθούν αυτές και δεν ήταν απαραίτητο για την πληρότητα της αιτιολογίας να αναφέρεται ότι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας υπήγαγαν τους εργαζομένους σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή περιείχαν ειδικότερους όρους για ένα έκαστο των εργαζομένων ούτε δημιουργεί κάποια ασάφεια του ότι στο σκεπτικό αυτής αναφέρεται "σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας" ενώ στο διατακτικό "σύμφωνα με τις συμβάσεις εργασίας" διότι αυτό οφείλεται σε προφανή γραφική παραδρομή. Οι λοιπές αιτιάσεις των αναιρεσειόντων που με την επίκληση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττουν την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες. Επομένως, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ` ΚΠΔ πρώτος λόγος της αιτήσεως αναίρεσης, με τον οποίο οι αναιρεσείοντες προβάλλουν έλλειψη αιτιολογίας, είναι αβάσιμος. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 364 παρ. 1 και 369 του ΚΠΔ προκύπτει ότι η λήψη υπόψη από το δικαστήριο ως αποδεικτικού στοιχείου εγγράφου, το οποίο δεν αναγνώστηκε κατά τη δημόσια και προφορική συζήτηση στο ακροατήριο, παραβιάζει την άσκηση του δικαιώματος του κατηγορουμένου από το άρθρο 358 του ίδιου Κώδικα να προβαίνει σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με το αποδεικτικό αυτό στοιχείο και συνιστά απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠΔ), η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Η ακυρότητα αυτή αποτρέπεται, αν το περιεχόμενο του εγγράφου, που δεν αναγνώστηκε στο ακροατήριο, προκύπτει από άλλα αποδεικτικά στοιχεία και το έγγραφο αναφέρεται απλώς ιστορικά στο αιτιολογικό της απόφασης, χωρίς να έχει ληφθεί αμέσως υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας για το σχηματισμό δικανικής πεποίθησης σε σχέση με τη συνδρομή των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο. Στην προκείμενη περίπτωση στο σκεπτικό και διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως αναφέρεται η ιδιότητα των αναιρεσειόντων ήτοι ο πρώτος τούτων ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΤΕΟ Α.Ε." και ο δεύτερος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής και ότι οι οφειλόμενες αποδοχές και ο χρόνος καταβολής τους καθορίζονταν από τις συμβάσεις εργασίας που κατάρτισαν με την ιδιότητά τους αυτή με τους εργαζομένους χωρίς όμως να προκύπτει από τα πρακτικά συνεδριάσεως του δικαστηρίου, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση ότι αναγνώσθηκαν το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας και οι συμβάσεις εργασίας που είχαν καταρτισθεί μεταξύ των αναιρεσειόντων και των εργαζομένων. Από την παραδεκτή επισκόπηση των πρακτικών της δίκης προκύπτει το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών (καταστατικό και συμβάσεις εργασίας) από τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο και δη από τις καταθέσεις του μάρτυρα κατηγορίας στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο δικαστήριο και από το αναγνωσθέν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, από ...... δελτίο ελέγχου της εταιρείας των αναιρεσειόντων από το Σώμα επιθεώρησης Εργασίας Έβρου το οποίο περιέχεται στα πρακτικά του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου που αναγνώσθηκαν.
Συνεπώς ο σχετικός λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο είναι αβάσιμος. Μετά από αυτά και εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος αναίρεσης, πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης να απορριφθεί και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 12-9-2007 αίτηση των Χ1 και Χ2, για αναίρεση της με αριθ. 118/2007 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ορεστιάδας. Και
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για τον καθένα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 5 Φεβρουαρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 27 Μαρτίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή