Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 949 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απάτη, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Πλαστογραφία και χρήση (πλαστού εγγράφου), Συρροή εγκλημάτων.
Περίληψη:
Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Συρρέει αληθώς με απάτη. Απορρίπτει.

Αριθμός 949/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Μαρτίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Κωνσταντινίδη, περί αναιρέσεως της 65/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Με πολιτικώς ενάγουσα τη ψ1, που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ευθύμιο Αναγνώστου. Το Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 2 Ιουλίου 2007 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1821/2007.

Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 216 § 1 ΠΚ όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου απ' αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Στοιχειοθετείται δε αντικειμενικώς όταν αυτός καταστήσει προσιτό το έγγραφο αυτό στον μέλλοντα να παραπλανηθεί από το περιεχόμενο αυτού τρίτον και δώσει σ'αυτόν τη δυνατότητα να λάβει γνώση του περιεχομένου του, χωρίς να απαιτείται και να λάβει πράγματι γνώση ή να παραπλανηθεί ο τρίτος.
Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 386 § 1 ΠΚ προκύπτει ότι το έγκλημα της απάτης στοιχειοθετείται αντικειμενικώς όταν ο δράστης με παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή αποσιώπηση αληθινών γεγονότων πείθει κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, από την οποία βλάπτεται στην περιουσία του ο τελευταίος ή τρίτος, ανεξάρτητα αν με αυτήν επιτυγχάνεται ή όχι το παράνομο περιουσιακό όφελος, στο οποίο αποσκοπούσε ο δράστης, υποκειμενικώς δε όταν ο δράστης γνωρίζει τα ουσιαστικά περιστατικά της πράξεως αυτής και θέλει να τα παραγάγει. Είναι δε δυνατόν, από την πράξη αυτή του δράστη, άλλο πρόσωπο να παραπλανάται και άλλο να ζημιώνεται. Από αυτά συνάγεται ότι οι παραπάνω πράξεις της πλαστογραφίας μετά χρήσεως και η απάτη συρρέουν αληθώς και ουδεμία απορροφά την άλλη, διότι κάθε μία είναι αυτοτελής και στοιχειοθετείται από πραγματικά περιστατικά, αφού ειδικότερα η επίτευξη της παραπλάνησης και της βλάβης στην περιουσία του παραπλανώμενου ή του τρίτου, που αποτελούν στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως της απάτης, δεν αποτελούν αντίστοιχα και στοιχεία της υποστάσεως ή επιβαρυντική περίπτωση ή αναγκαίο μέσο διαπράξεως της πλαστογραφίας.
Εξ άλλου, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν ο δικαστής αποδίδει διαφορετική έννοια σ'αυτήν από εκείνη που πράγματι έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή υφίσταται, όταν ο δικαστής δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλομένης αποφάσεως, το Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο που την εξέδωσε, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι η κατηγορουμένη ετέλεσε την αξιόποινη πράξη της πλαστογραφίας με χρήση κατ' εξακολούθηση και της επέβαλε, μετά από την αναγνώριση της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 § 2α του ΠΚ, ποινή φυλακίσεως 10 μηνών, ανασταλείσαν επί 3ετίαν. Ειδικότερα το ως άνω δικαστήριο, αφού απέρριψε τον αυτοτελή της κατηγορουμένης ισχυρισμό, περί απορροφήσεως της αξιόποινης πράξεως της πλαστογραφίας, με χρήση κατ' εξακολούθηση που τελέστηκε στη ..... κατά τις ημερομηνίες 22-3-2002, 6-4-2002, 19-4-2002, ειδικότερα δε ένοχη του ότι, ενώ ήταν στρατιωτικός δηλαδή Πλωτάρχης (Ν) και υπηρετούσε στη ΣΣΑΣ, στον ανωτέρω αναφερόμενο τόπο και χρόνο, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του αυτού εγκλήματος, κατήρτισε πλαστό έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες και συγκεκριμένα: α) την 22-3-2002 μετέβη στο επί της οδού Χαριλάου κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου και παρουσιάζοντας την ταυτότητα και το εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας της ιδιώτιδος ψ1 που είχε αποσπάσει απ' αυτήν, εκμεταλλευόμενη τη μεταξύ τους στενή φιλία, συμπλήρωσε και υπέγραψε ως ψ1 και όχι ως χ1, αίτηση - σύμβαση προσωπικού -καταναλωτικού δανείου, ύψους 3.000 € και χρησιμοποιώντας αυτά (αίτηση - σύμβαση) ενώπιον της εν λόγω τράπεζας (που τα έκανε δεκτά) πέτυχε την παραπλάνηση του αρμοδίου υπαλλήλου και την υπέρ αυτής, εκταμίευση του ποσού των 3.000 €, β) την 6-4-2002, μετέβη σε κατάστημα ΟΡΕΝ 24 της Τράπεζας EUROBANK και παρουσιάζοντας την ταυτότητα και το εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας της ιδιώτιδας ψ1, που είχε αποσπάσει απ' αυτήν, εκμεταλλευόμενη τη μεταξύ τους στενή φιλία, συμπλήρωσε και υπέγραψε ως ψ1 και, όχι ως χ1, αίτηση - σύμβαση προσωπικού - καταναλωτικού δανείου, ύψους 3.000 € και χρησιμοποιώντας αυτά (αίτηση -σύμβαση) ενώπιον της εν λόγω τράπεζας (που τα έκανε δεκτά) πέτυχε την παραπλάνηση του αρμοδίου υπαλλήλου και την υπέρ αυτής, εκταμίευση του ποσού των 3.000 € και γ) την 19-4-2002, μετέβη στο κατάστημα της ASPIS BANK και παρουσιάζοντας την ταυτότητα και το εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας της ιδιώτιδας ψ1, που είχε αποσπάσει απ' αυτήν, εκμεταλλευόμενη τη μεταξύ τους στενή φιλία, συμπλήρωσε και υπέγραψε ως ψ1 και όχι ως χ1, αίτηση - σύμβαση προσωπικού - καταναλωτικού δανείου, ύψους 3.000 € και χρησιμοποιώντας αυτά (αίτηση - σύμβαση) ενώπιον της εν λόγω τράπεζας (που τα έκανε δεκτό), πέτυχε την παραπλάνηση του αρμοδίου υπαλλήλου και την υπέρ αυτής, εκταμίευση του ποσού των 3.000 €.
Με αυτά που δέχθηκε το ως άνω δικαστήριο ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε την ουσιαστικού δικαίου ποινική διάταξη του άρθρου 216 § 1 του ΠΚ, την οποία ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε, γιατί πράγματι, σύμφωνα με όσα έχουν αναπτυχθεί στην μείζονα νομική σκέψη, μεταξύ απάτης και πλαστογραφίας με χρήση, υφίσταται αληθής συρροή και δεν απορροφάται το ένα αδίκημα από το άλλο. Η προσβαλλομένη απόφαση απορρίψασα τον αυτοτελή ισχυρισμό της αναιρεσείουσας περί απορροφήσεως της πλαστογραφίας με χρήση από την απάτη, δεν έσφαλε και ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως, όπως εκτιμάται, περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των άρθρων 216 § 1, 94 Π.Κ., πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμος και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 § 1 ΠΚ) καθώς και στη δικαστική δαπάνη της παραστάσης πολιτικώς εναγούσης, κατά τα εις το διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 2 Ιουλίου 2007 αίτηση της χ1 για αναίρεση της υπ' αριθμ. 65/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ καθώς και στη δικαστική δαπάνη της παραστάσης πολιτικώς εναγούσης εκ πεντακοσίων (500) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 4 Απριλίου 2008.Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή