Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 6 / 1994    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογία, Έφεση.
Περίληψη:
Επί απορρίψεως της έφεσης ως εκπρόθεσμης το ζήτημα της παραγραφής θα εξεταστεί εφόσον, μετά την αναίρεση της πλημμελούς αποφάσεως, κριθεί ότι η έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα. Έφεση. Απαράδεκτο. Παραγραφή. Αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων. Η απόφαση του Εφετείου, που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη και συνεπώς απαράδεκτη, προσβάλλεται με αναίρεση, ο λόγος της οποίας πρέπει να είναι ουσιαστικά βάσιμος. Το ζήτημα της παραγραφής θα εξεταστεί μόνον εφόσον, μετά την αναίρεση της πλημμελούς αποφάσεως, κριθεί ότι η έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα. Είναι πλημμελής η αιτιολογία της αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη, εφόσον δεν αναφέρει το χρόνο της νομίμου επιδόσεως και εκείνο της ασκήσεως του ενδίκου μέσου καθώς και το αποδεικτικό επιδόσεως(Ολομ. ΑΠ 6/1994 ΝοΒ 43.577). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Επί απορρίψεως της έφεσης ως εκπρόθεσμης το ζήτημα της
παραγραφής θα εξεταστεί εφόσον, μετά την αναίρεση της πλημμελούς
αποφάσεως, κριθεί ότι η έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα. Έφεση.
Απαράδεκτο. Παραγραφή. Αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων. Η απόφαση
του Εφετείου, που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη και συνεπώς
απαράδεκτη, προσβάλλεται με αναίρεση, ο λόγος της οποίας πρέπει να είναι
ουσιαστικά βάσιμος. Το ζήτημα της παραγραφής θα εξεταστεί μόνον εφόσον,
μετά την αναίρεση της πλημμελούς αποφάσεως, κριθεί ότι η έφεση ασκήθηκε
εμπρόθεσμα. Είναι πλημμελής η αιτιολογία της αποφάσεως που απορρίπτει
την έφεση ως εκπρόθεσμη, εφόσον δεν αναφέρει το χρόνο της νομίμου
επιδόσεως και εκείνο της ασκήσεως του ενδίκου μέσου καθώς και το
αποδεικτικό επιδόσεως(Ολομ. ΑΠ 6/1994 ΝοΒ 43.577).--------------------------------<< Επιστροφή