Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2450 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ελαφρυντικές περιστάσεις, Ναρκωτικά, Πραγματογνωμοσύνη, Ακροάσεως έλλειψη.
Περίληψη:
Κατοχή, πώληση ναρκωτικών ουσιών. 1) Β΄ Λόγος. Έλλειψη ακροάσεως άρθρο 510 παρ.1Β΄, Δ΄ ΚΠΔ, διότι το Δικαστήριο χωρίς ειδική αιτιολογία απέρριψε αίτημα του κατηγορουμένου για αναβολή και διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης από ΓΧΚ, για τον ποιοτικό προσδιορισμό της ποσότητας ναρκωτικής ουσίας, ηρωίνης, που βρέθηκε σε σκόνη στην κατοχή του, προς επίρρωση υπερασπιστικού ισχυρισμού του ότι δεν ήταν κάτοχος και τον παγίδευσαν έτεροι δράστες για να αποσείσουν τις δικές τους ευθύνες. Απορρίπτει ουσία αβάσιμο, γιατί αιτιολογημένα απέρριψε το αίτημα αυτό το Δικαστήριο. 2) Α΄ Λόγος - α΄ σκέλος - άρθρο 510 παρ.1Δ΄ του ΚΠΔ, για χωρίς ειδική αιτιολογία απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου για αναγνώριση σε αυτόν του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ.2 του ΠΚ. Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμος (ΑΠ 809/2008). Απορρίπτει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2450/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευτύχιο Αλιγιζάκη, περί αναιρέσεως της 2593/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Φεβρουαρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 329/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

H απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής αποφάσεως, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ιδίου Κώδικος λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, προκειμένου για καταδικαστική απόφαση, όταν εκτίθενται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος, και αναφέρονται οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους υπήχθησαν τα περιστατικά που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει από την απόφαση με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη και εκτιμηθεί όλα τα αποδεικτικά μέσα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους(μάρτυρες, έγγραφα κλπ), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα από αυτά, δεν υποδηλώνει ότι δε λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας(Ολ ΑΠ 1/2005). Εξάλλου η επιβαλλόμενη κατά τα ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως, πρέπει να υπάρχει όχι μόνο ως προς την κατηγορία, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις, όπως είναι και η περί απορρίψεως αιτήματος αναβολής ή διενέργειας πραγματογνωμοσύνης. Επίσης, ιδιαίτερα πρέπει να αιτιολογείται όπως πιο πάνω και η απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών που προβάλλει ο κατηγορούμενος. Τέτοιοι ισχυρισμοί, είναι εκείνοι που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 του ΚΠοινΔ και τείνουν στην άρση του αδίκου χαρακτήρος της πράξεως ή στην άρση ή στη μείωση της ικανότητος καταλογισμού ή στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή στη μείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισμού, όπως είναι και το αίτημα για την αναγνώριση κάποιας από τις ενδεικτικώς στο άρθρο 84 παρ. 2 του ΠΚ αναφερόμενες ελαφρυντικές περιστάσεις, όταν προβάλλεται παραδεκτά και κατά τρόπο ορισμένο, πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, γιατί διαφορετικά ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα παραδεκτώς επισκοπούμενα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, ο κατηγορούμενος δια των συνηγόρων του κατέθεσε και καταχωρήθηκε στα πρακτικά, μετά από προφορική ανάπτυξη, το παρακάτω γραπτό αίτημα αναβολής και τον παρακάτω αυτοτελή ισχυρισμό για αναγνώριση στο πρόσωπό του, εκτός άλλων και της ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ.2 α ΠΚ :
"Α. Όπως αναμφισβήτητα προκύπτει από την σχηματισθείσα σε βάρος μου δικογραφία, βάσει της οποίας εξεδόθη σε βάρος μου η υπ' αριθμ. 2174/2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθήνας, η έφεση κατά της οποίας συζητείται ενώπιον Υμών κατά την σημερινή δικάσιμο, ήδη κατά το στάδιο της ανακρίσεως, αλλά και ενώπιον του Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, καθώς και με τους λόγους εφέσεώς μου κατά της πρωτοδίκου αποφάσεως, υποβλήθηκε νομίμως και προσηκόντως από τον πληρεξούσιο δικηγόρο μου το αίτημά μου περί ποιοτικού προσδιορισμού της ευρεθείσας στην κατοχή μου ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.
Ειδικότερα, από την πρώτη στιγμή ισχυρίζομαι ότι η ατυχής εμπλοκή μου στην συγκεκριμένη υπόθεση είναι αποτέλεσμα υποκινούμενων ενεργειών έτερων αδικημάτων, οι οποίοι επιθυμώντας να αποσείσουν τις ευθύνες σε βάρος τους και να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου Περί Ναρκωτικών, με ενέπλεξαν στην συγκεκριμένη υπόθεση αδίκως, με αποτέλεσμα να είμαι το θύμα και όχι ο θύτης όλων όσων μου αποδίδονται. Επειδή αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί ζωτικής σημασίας για εμέ το να κατορθώσω να αποδείξω τους ανωτέρω αληθείς ισχυρισμούς μου περί της υποκινούμενης εμπλοκής του ονοματός μου στην συγκεκριμένη υπόθεση, ήδη από το στάδιο της ανακρίσεως αιτούμαι τον ακριβή προσδιορισμό της περιεκτικότητας της καθαρής ποσότητας ηρωΐνης στην ευρεθείσα στην κατοχή μου ποσότητα που κατασχέθηκε, καθώς από την επίσημη έκθεση εξετάσεως δείγματος αυτής από το Γενικό Χημείο του Κράτους δεν προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και η ποσότητα της μπεζ σκόνης στην οποία ανιχνεύθηκε ηρωΐνη. Επειδή βάσει της ως άνω αναφερόμενης έκθεσης εξέτασης του Γενικού Χημείου του Κράτους με αριθμό πρωτ/λου ..... της 11ης/06/2004, η ναρκωτική ποσότητα που ευρέθη στην κατοχή μου ήταν "σκόνη σε συσσωματώματα μπεζ χρώματος, βάρος δείγματος συνολικό μικτό 5127 γραμμ.", επομένως δεν ήταν καθαρή ηρωΐνη.
Επειδή αν αποδειχθεί ότι βάσει ποιοτικού προσδιορισμού η καθαρή ηρωΐνη ήταν ελάχιστη σε σχέση με το σύνολο της ποσότητας της κατασχεθείσας ουσίας, αυτομάτως θα αναδειχθεί περίτρανα ο ισχυρισμός μου ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες παραδόθησαν εις εμέ με σκοπό και μόνο να με ενοχοποιήσουν για τόσο απαξιωτικές πράξεις όπως αυτές που μου αποδόθησαν και για τις οποίες μου επεβλήθη πρωτοδίκως η δυσβάσταχτη ποινή της ισόβιας καθείρξεως.
Επειδή, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η καθαρή ποσότητα ηρωΐνης ήταν μικρή - ελάχιστα μόνο γραμμάρια - σε σχέση με το σύνολο της αμφιβόλου ποιότητας μπεζ ουσίας.
Επειδή, σε περίπτωση που δεν ληφθεί υπόψη το ανωτέρω αίτημά μου ουσιαστικά θα απολέσω τον πιο βασικό υπερασπιστικό ισχυρισμό μου κατά σαφή παράβαση του άρθρ. 6 της ΕΣΔΑ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ζητώ όπως αναβάλλεται την εκδίκαση της συγκεκριμένης υποθέσεως προκειμένου να δώσετε αρμοδίως εντολή στην αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους για τον ποιοτικό προσδιορισμό της ποσότητας της ναρκωτικής ουσίας δείγματος που υπάρχει διαθέσιμο προς αποκάλυψη της πραγματικής αλήθειας.
Β. ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ ΤΟΥ άρθρ. 84 παρ. 2α ΠΚ.
Σε κάθε περίπτωση συντρέχει στο πρόσωπό μου και το ελαφρυτνικό του άρθρ. 84, παρ. 2α, ήτοι του προτέρου εντίμου βίου, καθώς όπως προκύπτει και από το δελτίο εγκληματικότητάς μου το οποίο και εμπεριέχεται στην παρούσα δικογραφία πριν την συγκεκριμένη εμπλοκή μου δεν ήμουν ούτε καν σεσημασμένος και ουδέποτε απασχόλησα τις Αστυνομικές και Δικαστικές για απαξιωτικές πράξεις, καθώς διαβιούσα καθ' όλα νόμιμα διάγοντας ευυπόληπτο βίο και απολαμβάνοντας κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση. Μέχρι την εμπλοκή μου στην συγκεκριμένη υπόθεση έζησα έντιμη ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και εν γένει κοινωνική ζωή. Αυτό δε αποδεικνύεται τόσο από το Δελτίο Ποινικού Μητρώου μου, αλλά και από το πλήθος των επισυναπτόμενων σχετικών μου εγγράφων και δη τα ως άνω αναφερόμενα ένσημά μου". Ακολούθως, το Δικαστήριο δέχθηκε στο αιτιολογικό του, όπως προκύπτει από τα επισκοπούμενα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, τα παρακάτω: "Επειδή από τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης που εξετάστηκαν νομότυπα στο Δικαστήριο τούτο και περιλαμβάνονται στα πρακτικά, καθώς και των εγγράφων που αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία του κατηγορουμένου και την όλη αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Τον Απρίλιο του 2004 είχαν περιέλθει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές πληροφορίες ότι στη λεωφόρο ..... κάποιο άτομο με το όνομα "Α" που κυκλοφορεί με αυτοκίνητο μάρκας, SEAT IBIZA, διακινεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Μετά από παρακολούθηση διαπιστώθηκε, στις 12/5/2004 και περί ώρα 23.30' ένα αυτοκίνητο με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και με αριθμ. κυκλοφορίας ....., σταμάτησε στον παράδρομο της λεωφόρου ..... στο ύψος του Αστυνομικού δίπλα, από ένα κόκκινο αυτοκίνητο και όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν τα δύο οχήματα ο οδηγός του κόκκινου αυτοκινήτου, τα στοιχεία του οποίου δεν κατέστη δυνατόν να διακριβωθούν κάνοντας όπισθεν απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με κίνδυνο να συγκρουσθεί με το αστυνομικό όχημα, ενώ ο οδηγός του SEAT IBIZA που ήταν ο κατηγορούμενος εγκλωβίσθηκε και δεν κατάφερε να διαφύγει. Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο του κατηγορουμένου ανευρέθηκαν: 1) 500 γραμμάρια ηρωΐνη (πακέτο) τοποθετημένα στο κάθισμα του συνοδηγού, 2) επτά (7) πακέτα ηρωΐνης συνολικού βάρους 3.500 γραμμ. και 3) 522 γραμμ. ηρωΐνης στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του. Επίσης βρέθηκαν στην κατοχή του κατηγορουμένου δυό (2) κινητά τηλέφωνα μάρκας SAMSUNG και NOKIA και το χρηματικό ποσό των 1027 ευρώ. Στη συνέχεια (13/5/2004) σε αποθήκη της επί της οδού ..... πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο κατηγορούμενος με την οικογένειά του, βρέθηκε, καθ' υπόδειξή του, συνολική ποσότητα 1.084 γραμμαρίων ηρωΐνης, συσκευασμένη σε δύο πακέτα από νάϋλον ταινία και μία ηλεκτρονική ζυγαριά μάρκας SOEHNLE με ενδείξεις από ο έως 2000 γραμμάρια. Ο κατηγορούμενος ουδεμία πειστική εξήγηση έδωσε για την κατοχή της συνολικής ποσότητας των 5.132,2 γραμμαρίων ηρωΐνης, όσα δε ισχυρίσθηκε ότι ο ίδιος φύλασσε απλώς τα ναρκωτικά, τα οποία του είχε δώσει προς τούτο κάποιος Αλβανός με το όνομα "Β", ο οποίος του έδινε εντολή πότε και πού θα παραδώσει συγκεκριμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ο ίδιος να λαμβάνει χρήματα ή άλλα ανταλλάγματα εκβιάζοντας του ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κάνουν κακό στην οικογένειά του, δεν αντέχουν στη βάσανο της λογικής, αφού δεν ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι συγκεκριμένο πρόσωπο προέβαινε στις ως άνω πράξεις τις οποίες ο ίδιος αποδίδει στον "Β" και ότι συνέτρεχε κάποιος λόγος εξαιτίας του οποίου ο ίδιος ενέδιδε στους "εκβιασμούς" του "Β". Οσα περαιτέρω διατείνεται ο κατηγορούμενος ότι ο "Β ο Αλβανός", ο οποίος του έκανε παρέα στο περίπτερο του πατέρα του, όπου εργαζόταν, που είχε δώσει προς φύλαξη ένα σακ-βουαγιάζ, χωρίς να του πει τι περιέχει μέσα, το οποίο όταν το μετέφερε στο σπίτι του διαπίστωσε ότι περιέχει 10 κιλά χασίς και το πέταξε στα σκουπίδια και ότι στη συνέχεια, άλλος "Β" Αλβανός από τις φυλακές Κορυδαλλού, του είπε ότι πρέπει να "πληρώσει" τα 10 κιλά χασίς που πέταξε, με τη φύλαξη άλλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών δεν κρίνονται πειστικά και αποτελούν υστερογενή υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου προς δικαιολόγηση της κατοχής της μεγάλης ως άνω ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, η οποία δεν προκύπτει από κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία αποδείχθηκε περαιτέρω, ότι ο κατηγορούμενος, κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη σύλληψή του, στην Αθήνα, πούλησε σε άγνωστα πρόσωπα, άγνωστες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ηρωϊνης) αυτές άγνωστου χρηματικού ποσού ή άλλου ανταλλάγματος οπωσδήποτε όμως αντί του ποσού των 1027 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του κατά την ώρα την σύλληψής του. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ετήσιες αποδοχής του κατηγορουμένου ως μισθωτού, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό της εφορίας για το έτος 2004, ανέρχονταν στο ποσό των 5.407,70 ευρώ. Η επικαλούμενη από τον κατηγορούμενο απασχόλησή του στο περίπτερο του πατέρα του δεν αποδείχθηκε, σε κάθε δε περίπτωση δεν αποδείχθηκε ότι τα χρήματα που είχε μαζί του κατά το χρόνο της σύλληψής του αποτελούσαν εισπράξεις του περιπτέρου. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία δεν αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος α) αγόρασε τις ποσότητες ηρωΐνης που βρέθηκαν στην κατοχή του αντί συγκεκριμένου χρηματικού ποσού ή άλλου ανταλλάγματος και β) τέλεσε τις ως άνω πράξεις (κατοχής & πώλησης ναρκωτικών ουσιών) κατ' επάγγελμα και συνήθεια. Μόνη η κατοχή ζυγαριά και δύο κινητών από τον κατηγορούμενο, ο οποίος μέχρι η σύλληψή του, δεν είχε εμπλακεί σε υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών ουσιών και γενικώς δεν είχε επιδείξει παραβατική συμπεριφορά σχετιζόμενη με ναρκωτικά δεν μπορεί να οδηγήσει στην κρίση ότι τέλεσε τις ως άνω πράξεις κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια αφού από κανένα άλλο στοιχείο δεν προκύπτει ότι είχε διαμορφώσει σχετική υποδομή με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης των ως άνω πράξεων. Γεγονός που συνηγορεί στη μη κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση των ως άνω πράξεων από τον κατηγορούμενο αποτελεί το ότι ο τελευταίος δεν λάμβανε στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης που προσιδιάζουν σε κατ' επάγγελμα και συνήθεια δράττει, κατά τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, αφού μετακινείτο με το αυτοκίνητό του, έχοντας μάλιστα τοποθετήσει, στη θέση του συνοδηγού 500 γραμμάρια ηρωΐνης και σε αποθήκη της οικίας του 1.084 γραμμάρια ηρωΐνης, την οποία υπέδειξε στις αστυνομικές αρχές όταν συνελήφθη. Περαιτέρω το αίτημα του κατηγορουμένου για ποιοτικό προσδιορισμό της ποσότητας των ουσιών που βρέθηκε στην κατοχή του από το Γενικό Χημείο του Κράτους θα πρέπει να απορριφθεί ως κατ' ουσίαν αβάσιμο, καθόσον από την εξέταση που έγινε από το ΓΧΚ στη "σκόνη" που βρέθηκε στην κατοχή του, "ανιχνεύθηκε ηρωΐνη". Τούτο αρκεί για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης των αδικημάτων της κατοχής και πώλησης ναρκωτικών ουσιών χωρίς να απαιτείται από το νόμο ο ποιοτικός προσδιορισμός ως στοιχείο αυτής (αντικειμενική υπόσταση), ούτε επιδρά στο ύψος της επιβλητέας ποινής (Ολ. ΑΠ 1276/1993, ΝοΒ 42,235).
Συνεπώς ο κατηγορούμενος θα πρέπει, Α) να κηρυχθεί αθώος της πράξης της αγοράς 5.132,2 γραμμ. ηρωΐνης, η οποία φέρεται ότι τελέσθηκε το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη σύλληψή του και Β) να κηρυχθεί ένοχος του ότι με πρόθεση με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος, χωρίς να έχει αποκτήσει την εξής της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, β1) της κατοχής απαγορευμένης από το νόμο ναρκωτικής ουσίας (ηρωΐνη), κατείχε, με την έννοια της φυσικής εξουσίασης άγνωστη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών οπωσδήποτε όμως κατείχε, στις 12/5/2004, 4.052,2 γραμ. ηρωΐνης με σκοπό την εμπορία και στις 13/5/2004, 1.084 γραμμ. ηρωΐνης με σκοπό την εμπορία και συνολικά κατείχε με τον ως άνω σκοπό ποσότητα 5.132,2 γραμμαρίων ηρωΐνης και β2) της πώλησης απαγορευμένων από το νόμο ναρκωτικών ουσιών (ηρωΐνης), κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη σύλληψή του (12/5/2004), σε ημερομηνίες που δεν διακριβώθηκαν πώλησε σε άγνωστα πρόσωπα άγνωστες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (ηρωΐνης), αντί άγνωστου χρηματικού ποσού ή άλλου ανταλλάγματος κάθε φορά, οπωσδήποτε όμως αντί του ποσού των 1.027 ευρώ. Εξάλλου το αίτημα του κατηγορουμένου να αναγνωρισθούν στο πρόσωπό του οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2 α', δ'και ε'του Π.Κ. θα πρέπει ν' απορριφθεί, καθόσον κατά την κρίση αυτού του δικαστηρίου δεν συντρέχουν κατ' ουσίαν. Συγκεκριμένα από την όλη δράση του κατηγορουμένου δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη σύλληψή του, δεν προκύπτει ότι έζησε ως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη ατομική, οικογεινειακή, επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή (άρθρο 84 παρ. 2α'Π.Κ.). Επιπλέον, όπως προκύπτει από το αντίγραφο του ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου, ο τελευταίος με την 46216/1999 απόφαση του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών κρίθηκε ένοχος, για παράβαση του νόμου 2170/1993 και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 ημερών που μετατράπηκε. Περαιτέρω από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προέκυψε ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια ο κατηγορούμενος, ούτε επιδίωξε να αρκεί να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του, καθόσον δεν κατονόμασε τα πρόσωπα τα οποία τον προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες, αλλά με γενικόλογες αναφορές περί "Β" (Αλβανών) προσπάθησε να συσκοτίσει τις έρευνες. Μόνο το γεγονός ότι υπέδειξε (στις 13/5/2004) στις αστυνομικές αρχές την ποσότητα των 1084 γραμμαρίων ηρωΐνης που είχε στην κατοχή του και μέσα στην αποθήκη της οικίας του, όπου διέμενε με τους γονείς του, δεν αρκεί κατά την κρίση αυτού του δικαστηρίου για να θεωρηθεί ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια (άρθρο 84 παρ. 2 δ'Π.Κ.). Τέλος, δεν συντρέχει κατ' ουσίαν στο πρόσωπο του κατηγορουμένου η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2 ε'του Π.Κ. της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, καθόσον από τη σύλληψή του (12/5/2004) και εντεύθεν κρατείται στις φυλακές (αρχικά προσωρινά και στη συνέχεια με βάση την εκκαλούμενη απόφαση). Η καλή διαγωγή του κατηγορουμένου και η συμμόρφωσή του στους κανονισμούς υπηρεσίας στις φυλακές δεν αρκεί, αφού η διαγωγή αυτή δεν αναφέρεται στη συμπεριφορά του στην κοινωνία, σε πλήρη ελευθερία δράσης (Α.Π. 1474/2002 Π.Χρ.ΝΓ', 523)".
Στη συνέχεια το δικαστήριο της ουσίας, αφού απέρριψε ως αβάσιμο το αίτημα του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης προκειμένου να επανεξετασθεί ποιοτικά από το Γενικό Χημείο του Κράτους η κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, όπως και τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, για αναγνώριση στο πρόσωπό του των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ.2 εδαφ. α, δ και ε του ΠΚ, κήρυξε τον κατηγορούμενο ένοχο κατοχής και πωλήσεως της ναρκωτικής ουσίας ηρωϊνης και του επέβαλε ποινή καθείρξεως 17 ετών και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ. Με βάση τις παραδοχές αυτές το Δικαστήριο της ουσίας, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία, από τα οποία συνήγαγε την ύπαρξη όλων των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του ανωτέρω εγκλήματος, για το οποίο κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα, τα αποδεικτικά μέσα, επί των οποίων στηρίχθηκε προς μόρφωση της περί αυτού κρίσεώς του και τους νομικούς συλλογισμούς, με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των εν λόγω πραγματικών περιστατικών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που ισχύει, την οποία σωστά ερμήνευσε και εφήρμοσε και δεν παραβίασε ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα, στην προσβαλλόμενη απόφαση, όπως από το σύνολο του παραπάνω αιτιολογικού συνάγεται: α) επαρκώς και πλήρως αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο δεν συντρέχει ανάγκη αναβολής και διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τον ποιοτικό προσδιορισμό της κατασχεθείσας στην κατοχή του κατηγορουμένου ποσότητας 5.132,2 γραμ. ηρωϊνης, ως εκ του ότι από την ίδια αναγνωσθείσα έκθεση εξετάσεως της άνω ουσίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους, βεβαιώνεται ότι ανευρέθη η ναρκωτική ουσία ηρωϊνη, ενώ με εμπεριστατωμένη αιτιολογία το Δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου ότι αυτός δεν ήταν κάτοχος και απλώς ενέδιδε σε εκβιασμό τρίτου δράστη και ότι τρίτοι δράστες τον παγίδευσαν για να αποσείσουν τις δικές τους ευθύνες, περιστατικά που επικαλείται και συνδέει ο αναιρεσείων με τον ισχυρισμό ότι στην κατασχεθείσα ναρκωτική ουσία υπάρχει πολλή σκόνη και β) επαρκώς και ειδικώς αιτιολογημένα εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους δε συνέτρεχε στο πρόσωπο του κατηγορουμένου η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ.2 α του ΠΚ.
Συνεπώς οι προβαλλόμενοι από τον αναιρεσείοντα λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, έλλειψη ακροάσεως και για παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, ως εκ της απορρίψεως των εν λόγω αιτημάτων αυτού, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Άρα, ελλείψει άλλου λόγου αναιρέσεως, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 § 1 του ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 8-2-2008 Αίτηση - Δήλωση του Χ για αναίρεση της με αριθμό 2593/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 20 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή