Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 4 / 1996    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Συνήγορος κατηγορουμένου, Ολομέλεια Αρείου Πάγου, Έφεση.
Περίληψη:
Πότε δεν ισχύει το τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας, στην οποίαν παραπέμφθηκαν οι λόγοι της αναιρέσεως. Απαιτείται αιτιολογία και για την απόρριψη του αιτήματος του εκκαλούντος κατηγορουμένου να εκπροσωπηθεί κατ΄ άρθρο 501 παρ. 3 ΚΠοινΔ από συνήγορο. Το τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος δεν ισχύει στην περίπτωση, που ο αναιρεσείων εμφανίσθηκε κανονικά κατά τη ενώπιον του τμήματος του Αρείου Πάγου συζήτηση της αναιρέσεως και απουσιάζει μόνο κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας, στην οποίαν παραπέμφθηκαν οι λόγοι της αναιρέσεως. Απαιτείται αιτιολογία και για την απόρριψη του αιτήματος του εκκαλούντος κατηγορουμένου να εκπροσωπηθεί κατ΄ άρθρο 501 παρ. 3 ΚΠοινΔ από συνήγορο. Μειοψηφία. Αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος της αναιρεσείουσας να εκπροσωπηθεί στην κατ' έφεση δίκη από συνήγορο, διότι δεν αποδείχθηκε η επικληθείσα ανωτέρα βία για την αυτοπρόσωπη προσέλευση της αναιρεσείουσας στο δικαστήριο. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας η απόρριψη του ανωτέρου αιτήματος είναι αναιτιολόγητη( Ολομ. ΑΠ 4/1996 Ποιν.Χρον. ΜΖ. 201). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Πότε δεν ισχύει το τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του
αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας, στην
οποίαν παραπέμφθηκαν οι λόγοι της αναιρέσεως. Απαιτείται αιτιολογία
και για την απόρριψη του αιτήματος του εκκαλούντος κατηγορουμένου
να εκπροσωπηθεί κατ΄ άρθρο 501 παρ. 3 ΚΠοινΔ από συνήγορο. Το
τεκμήριο της παραιτήσεως από την μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος δεν
ισχύει στην περίπτωση, που ο αναιρεσείων εμφανίσθηκε κανονικά κατά τη
ενώπιον του τμήματος του Αρείου Πάγου συζήτηση της αναιρέσεως και
απουσιάζει μόνο κατά τη συζήτηση ενώπιον της Ολομελείας, στην οποίαν
παραπέμφθηκαν οι λόγοι της αναιρέσεως. Απαιτείται αιτιολογία και για την
απόρριψη του αιτήματος του εκκαλούντος κατηγορουμένου να
εκπροσωπηθεί κατ΄ άρθρο 501 παρ. 3 ΚΠοινΔ από συνήγορο. Μειοψηφία.
Αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος της αναιρεσείουσας να εκπροσωπηθεί
στην κατ' έφεση δίκη από συνήγορο, διότι δεν αποδείχθηκε η επικληθείσα
ανωτέρα βία για την αυτοπρόσωπη προσέλευση της αναιρεσείουσας στο
δικαστήριο. Κατά την γνώμη της μειοψηφίας η απόρριψη του ανωτέρου
αιτήματος είναι αναιτιολόγητη( Ολομ. ΑΠ 4/1996 Ποιν.Χρον. ΜΖ.
201).--------------------------------<< Επιστροφή