Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 4 / 1998    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απόλυση υφ' όρο.
Περίληψη:
Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του καταδίκου στην υφ' όρον απόλυση δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που ανάγονται στον προ της καταδίκης χρόνο. Πότε χορηγείται η υφ' όρον απόλυση του καταδίκου κατ' άρθρο 106 παρ. 1 ΠΚ. Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του καταδίκου δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που ανάγονται στον προ της καταδίκης χρόνο, εάν δε η κρίση του Συμβουλίου στηρίχθηκε σε τέτοια στοιχεία, το βούλευμα είναι αναιρετέο, εκτός αν τα εν λόγω στοιχεία, μνημονεύονται πλεοναστικώς χωρίς να είναι αναγκαία για την θεμελίωση της κρίσης. Απορρίπτεται η αίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για αναίρεση υπέρ του νόμου του προσβαλλόμενου βουλεύματος με το οποίο το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε την αίτηση του κατηγορουμένου για την υφ' όρο απόλυση αυτού, συνεκτιμώντας μη ληπτέα υπόψη κατά νόμο στοιχεία που δεν ανάγονται στην διαγωγή του καταδίκου, διότι τα τελευταία μνημονεύονται πλεοναστικώς, τα δε λοιπά στοιχεία που ορθώς ελήφθησαν υπόψη αρκούν για την στήριξη της απορριπτικής κρίσεως του Συμβουλίου. Αντίθετη Εισαγγελική πρόταση και μειοψηφία(Ολομ. ΑΠ 4/1998 Ποιν.Χρον. ΜΗ 875). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη: Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του καταδίκου στην υφ' όρον απόλυση δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που ανάγονται στον προ της καταδίκης χρόνο. Πότε χορηγείται η υφ' όρον απόλυση του καταδίκου κατ' άρθρο 106 παρ. 1 ΠΚ. Για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του καταδίκου δεν λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που ανάγονται στον προ της καταδίκης χρόνο, εάν δε η κρίση του Συμβουλίου στηρίχθηκε σε τέτοια στοιχεία, το βούλευμα είναι αναιρετέο, εκτός αν τα εν λόγω στοιχεία, μνημονεύονται πλεοναστικώς χωρίς να είναι αναγκαία για την θεμελίωση της κρίσης. Απορρίπτεται η αίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για αναίρεση υπέρ του νόμου του προσβαλλόμενου βουλεύματος με το οποίο το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε την αίτηση του κατηγορουμένου για την υφ' όρο απόλυση αυτού, συνεκτιμώντας μη ληπτέα υπόψη κατά νόμο στοιχεία που δεν ανάγονται στην διαγωγή του καταδίκου, διότι τα τελευταία μνημονεύονται πλεοναστικώς, τα δε λοιπά στοιχεία που ορθώς ελήφθησαν υπόψη αρκούν για την στήριξη της απορριπτικής κρίσεως του Συμβουλίου. Αντίθετη Εισαγγελική πρόταση και μειοψηφία(Ολομ. ΑΠ 4/1998 Ποιν.Χρον. ΜΗ 875).

<< Επιστροφή