Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2512 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Δικαστηρίου σύνθεση.
Περίληψη:
Αναιρεί και παραπέμπει. Κακή σύνθεση Δικαστηρίου. Στο Δικαστήριο της παραπομπής συμμετείχε Δικαστής που συμμετείχε και στην έκδοση της αναιρεθείσας.
Αριθμός 2512/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ζήση Κωνσταντίνου, περί αναιρέσεως της 352/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων. Το Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16.10.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1879/2007.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 519 και 523 ΚΠΔ, προκύπτει ότι στο Δικαστήριο, στο οποίο ο Άρειος Πάγος παρέπεμψε την υπόθεση για νέα συζήτηση, δεν επιτρέπεται να μετάσχει δικαστής από αυτούς που δίκασαν προηγουμένως, ως δικαστής δε από αυτούς που δίκασαν προηγουμένως, του οποίου κατά τα άνω δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο Δικαστήριο της παραπομπής, κατά την αληθινή έννοια των ως άνω διατάξεων και δη της του άρθρου 523 ΚΠΔ, που ρητώς ορίζει την πιο πάνω απαγόρευση και που θεσπίσθηκε για να αποφεύγεται η προκατάληψη των δικαστών και να μη έρχονται αυτοί σε αντίφαση ενδεχομένως προς την προηγούμενη απ' αυτούς εκδοθείσα απόφαση, θεωρείται και εκείνος που μετείχε στη σύνθεση του Δικαστηρίου, που εξέδωσε την τελευταία απόφαση, μετ' αναίρεση της οποίας, ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου, εκδόθηκε η αναιρεσιβαλλόμενη απ' αυτόν (κατηγορούμενο) απόφαση του Δικαστηρίου της παραπομπής. Αν, παρά ταύτα, συμμετάσχει ο δικαστής αυτός στο Δικαστήριο της παραπομπής, υπάρχει κακή τούτου σύνθεση, που, σύμφωνα με το άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. α' ΚΠοινΔ, συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα, για την οποία ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' λόγος αναιρέσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα παρακάτω έγγραφα, τα οποία παραδεκτά επισκοπούνται, κατά την εξέταση των λόγων της αναίρεσης και ειδικότερα, την αναιρεσιβαλλόμενη υπ' αριθμ. 352/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, την υπ' αριθμ. 184/2005 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου και την υπ' αριθμ. 85/2007 απόφαση του Αρείου Πάγου, προκύπτει, ότι στη σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, δικάζοντος ως δικαστηρίου της παραπομπής, που εξέδωσε την προσβαλλομένη υπ' αριθμ. 352/2007 απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο Χ χρηματική ποινή 30.300,20 ευρώ, γιατί, ενώ καταδικάστηκε αμετάκλητα για λαθρεμπορία ποσότητας 1859,98 λίτρων καθαρού οινοπνεύματος, δεν κατέστη δυνατή η δήμευσή του, συμμετέσχε ο Εφέτης Σπυρίδων Τζότζιος, ο οποίος, όμως, είχε συμμετάσχει και στη σύνθεση του ίδιου δικαστηρίου, όταν αυτό εξέδωσε την αναιρεθείσα εν μέρει (ως προς την επιβολή χρηματικής ποινής) υπ' αριθμ. 184/2005 απόφασή του. Επομένως, είναι βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο ο αναιρεσείων επικαλείται απόλυτη ακυρότητα, που προκλήθηκε από την κακή σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, να παραπεμφθεί δε, κατ' άρθρο 519 ΚΠΔ, η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, του οποίου είναι εφικτή η σύνθεση από άλλους δικαστές, εκτός από αυτούς που δίκασαν προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθ. 352/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο (Τριμελές Εφετείο Ιωαννίνων), συντιθέμενο από άλλους δικαστές, εκτός από αυτούς που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2008. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή