Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2651 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από την άσκηση των καθηκόντων του, για λόγους ευπρέπειας. Η - και όχι απλή - φιλική και οικογενειακή σχέση του Δικαστή με τον συνήγορο του διαδίκου, συνιστά λόγο αποχής. Δέχεται τη δήλωση αποχής.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2651/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή και Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 5 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Αναστασίου Λιανού, που αφορά τη μη συμμετοχή του στη σύνθεση του Ε' Ποινικού Τμήματος - Σε Συμβούλιο, στο οποίο εισήχθη για συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 7.11.2008 η 106/2008 αίτηση αναιρέσεως του Χ κατά του 650/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 550/26.11.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι) Ο Αρεοπαγίτης Αναστάσιος Λιανός υπέβαλε στον Πρόεδρο του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου την από 14-11-2008 δήλωση αποχής στην οποία αναφέρει τα εξής: 'Ότι χρεώθηκε ως Εισηγητής την υπ'αριθμ. 106/2008 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά του υπ'αριθμ. 650/2008 βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών, πλην όμως επειδή συνδέεται "με στενές φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με τον δικηγόρο του αναιρεσείοντα Κωνσταντίνο Σίνο" υπάρχουν λόγοι ευπρέπειας και κωλύεται στον χειρισμό της άνω δικογραφίας και δηλώνει ότι πρέπει να απέχει αυτής.
Πράγματι τόσο από το υπόμνημα του αναιρεσείοντος προς τον 'Αρειο Πάγο -το οποίο υπογράφει ο άνω πληρεξούσιος δικηγόρος Κωνσταντίνος Σίνος, όσο και από την έκθεση απολογίας του στον 19 τακτικό ανακριτή, στην οποία παρέστη ως συνήγορος ο αυτός δικηγόρος- προκύπτει ότι ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Σίνος είναι δικηγόρος του αναιρεσείοντος.
ΙΙ) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 23 § 3 Κ.Ποιν.Δ. "Τα δικαστικά πρόσωπα ... οφείλουν να δηλώσουν ... τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι λόγοι της παρ. 1" του αυτού άρθρου, ήτοι λόγοι που υπάγονται στα άρθρα 14 και 15 ίδιου Κώδικα (ποινικής δικονομίας). Επομένως από την άνω διάταξη προκύπτει ότι τα δικαστικά πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν την άνω αποχή όταν συντρέχουν λόγοι του άρθρου 14, του άρθρου 15 και όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους.
Συντρέχουν τέτοιοι λόγοι όταν τίθεται σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση του δικαστή ή το απροκατάληπτον αυτού (βλ. Μπουρόπουλο Ερμ. Κ.Ποιν.Δ. τόμ. Α σελ 40 υπό 23, ΑΠ 214/63, ΑΠ 1568/2002), όπως όταν έχει στενή φιλία μετά του διαδίκου ή του συνηγόρου αυτού (βλ. Α. Κονταξή ΚΠΔ (2006), σελ. 347, 381 με παραπομπές) διότι και τότε, κατ'αντικειμενική κρίση, ο θιγόμενος διάδικος ευλόγως μπορεί να θεωρήσει ότι η κρίση του δικαστή δεν ήταν αποτέλεσμα απροκατάληπτης και αδιάβλητης κρίσης και συνεπώς το συμφέρον της δικαιοσύνης και η διασφάλιση του κύρους αυτής επιβάλλει να γίνεται δεκτή η αποχή του δικαστικού λειτουργού. Δεν πρόκειται περί απλής φιλίας αλλά περί "στενών φιλικών και οικογενειακών σχέσεων".
Ενόψει των ανωτέρω, έστω και αν δεν πρόκειται περί συγγενείας, πρέπει να γίνει δεκτή η ανωτέρω δήλωση αποχής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω όπως γίνει δεκτή η από 14-11-2008 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Αναστασίου Λιανού από την εκτέλεση των καθηκόντων του επί της 106/2008 αιτήσεως αναιρέσεως του υπ'αριθμ. 650/2008 βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2008 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 14/11/2008 δήλωση του Αρεοπαγίτη Αναστασίου Λιανού, η οποία απευθύνθηκε στον Πρόεδρο του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, και φρονεί ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας του επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του, κατά την εκδίκαση της 106/2008 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά του 650/2008 βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως συμβούλιο κατά το άρθρο 23 παρ. 4 Κ.Π.Δ., και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Κ.Π.Δ., εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα, λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτό, δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ως και του αναφερόμενου στο άρθρο 15 εδ. 1 του Κ.Π.Δ., λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται επίσης και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτή. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής σοβαρός λόγος αποχής συντρέχει, οσάκις τίθενται σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση του δικαστή ή το απροκατάληπτο αυτού.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Μετά τη συζήτηση της 106/2008 αιτήσεως αναιρέσεως του Χ κατά του 650/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο Αρεοπαγίτης Αναστάσιος Λιανός υπέβαλε προς τον Πρόεδρο του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου την από 14-11-2008 δήλωση αποχής. Σύμφωνα δε με το περιεχόμενό της, ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός, που ορίστηκε εισηγητής της υπόθεσης, μετά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως, κατά τη μελέτη της, διαπίστωσε ότι υφίστανται στο πρόσωπό του σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, που επιβάλουν την αποχή του από την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής.
Συγκεκριμένα οι λόγοι που επικαλείται συνίστανται στο γεγονός, ότι συνδέεται με στενές φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με τον δικηγόρο του αναιρεσείοντα Κωνσταντίνο Σίνο. Την στενή δε αυτή - και όχι απλή - φιλική και οικογενειακή σχέση του πιο πάνω Αρεοπαγίτη με τον συνήγορο του διαδίκου, κατ' αντικειμενική κρίση, ο θιγόμενος διάδικος ευλόγως μπορεί να θεωρήσει ότι η κρίση του δικαστή δεν ήταν αποτέλεσμα απροκατάληπτης και αδιάβλητης κρίσης και, επομένως, το συμφέρον της δικαιοσύνης και η διασφάλιση του κύρους αυτής επιβάλλει την αποχή του δηλούντος δικαστικού λειτουργού, για σοβαρό λόγο ευπρέπειας, από την ενάσκηση των καθηκόντων του στην προαναφερόμενη υπόθεση. Κατ' ακολουθίαν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση δήλωση αποχής, κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την από 14/11/2008 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Αναστασίου Λιανού. Και

Αποφαίνεται ότι ο ανωτέρω δικαστικός λειτουργός δε θα συμμετάσχει στη σύνθεση του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που εκδίκασε την 106/2008 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά του 650/2008 βουλεύματος του συμβουλίου Εφετών Αθηνών, εφ' ής η 424/15-9-08 πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 12 Δεκεμβρίου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή