Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2309 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Πλαστογραφία πιστοποιητικού.
Περίληψη:
Πλαστογραφία πιστοποιητικού. Αναίρεση από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Δέχεται λόγο αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή το άρθρο 217 Π.Κ.
Αριθμός 2309/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της 2276/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας. Με κατηγορουμένη την Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Γιώτσα, και πολιτικώς ενάγουσα την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ" που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους Θεόδωρο Χρόνη και Θεμιστοκλή Σοφό.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 7/1-2-2008 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 215/2008.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 2 του ΚΠΔ, προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μπορεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε καταδικαστικής ή αθωωτικής αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου και για όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εκείνοι της ελλείψεως της, από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ, απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης εφαρμογής ή ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ειδικά, προκειμένου για αθωωτική απόφαση, έλλειψη τέτοιας αιτιολογίας, που ιδρύει, τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως υπάρχει, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτήν με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και θεμελιώνουν την ανυπαρξία των αντικειμενικών ή υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και oι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας κατέληξε στην αθωωτική για τον κατηγορούμενο κρίση. Τέλος, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, όταν το δικαστήριο της ουσίας τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν, υπάγει σε διάταξη, που δεν αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, παραβιάζοντας έτσι ευθέως το νόμο και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι στο πόρισμα της απόφασης, που περιλαμβάνεται σε συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, είτε κατά την έκθεση των περιστατικών αυτών στην ίδια την αιτιολογία, είτε μεταξύ αυτής και του διατακτικού, υπάρχουν ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρμόστηκε, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Κατά τη διάταξη του άρθρου 217 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος με σκοπό να διευκολύνει την άμεση συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο αυτού του ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή μαρτυρικό ή άλλο έγγραφο που μπορεί να χρησιμεύσει συνήθως για τέτοιους σκοπούς ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί τέτοιο πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της πλαστογραφίας πιστοποιητικού συνίσταται στην κατάρτιση πλαστού ή νόθευση εγγράφου δημοσίου ή ιδιωτικού, που ανήκει στην κατηγορία των πιστοποιητικών ή μαρτυρικών. Κατάρτιση είναι η από την αρχή σύνθεση από το δράστη εγγράφου που δεν υπήρχε πριν, εμφανιζόμενο ότι προέρχεται από άλλο πρόσωπο, νόθευση δε είναι η αλλοίωση της έννοιας του γνήσιου εγγράφου, που μπορεί να γίνει με εξάλειψη ή προσθήκη λέξεων, αριθμών, σημείων. Υποκειμενικώς απαιτείται δόλος που περιλαμβάνει τη γνώση και τη θέληση των πραγματικών περιστατικών που απαρτίζουν την πράξη αυτή και σκοπός του υπαιτίου να διευκολύνει με την χρήση του πλαστού ή νοθευμένου πιστοποιητικού ή μαρτυρικού την άμεση συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο αυτού ή άλλου, δηλαδή να έχει κάποια ωφέλεια αυτός ή άλλος σχετικά με τις παραπάνω βιοτικές ανάγκες(χωρίς όμως εντεύθεν να επέρχεται ευθέως βλάβη στις έννομες σχέσεις άλλου.
Στην προκειμένη περίπτωση, από την προσβαλλομένη ανωτέρω απόφαση προκύπτει, ότι το εκδόν αυτήν Τριμελές Πλημμελειοδικείο δέχτηκε ότι η κατηγορουμένη Χ, στην ....., την 28-11-2002, αφού συμπλήρωσε το έντυπο της υπ' αριθμ. ..... κάρτας διεθνούς ασφάλισης, που ήταν χρεωμένη από το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης στην ασφαλιστική εταιρία "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ", με χρόνο διάρκειας από 28-11-2002 έως και 28-11-2003, για λογαριασμό του πελάτη της ανωτέρω ασφαλιστικής εταιρίας Α, "εισπράττοντας αντίστοιχα από αυτόν ασφάλιστρα για χρονικό διάστημα ενός έτους, νόθευσε το αντίγραφο της κάρτας διεθνούς ασφάλισης, θέτοντας σε αυτό χρονική διάρκεια διαφορετική, ήτοι από 28-11-2003 έως 27-12-2003, δηλαδή διάρκεια ενός μηνός, στη συνέχεια δε έκανε χρήση του αντιγράφου αυτού, αποστέλλοντάς το στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΕΓΑ, με σκοπό να παραπλανήσει την ανωτέρω εταιρία σχετικά με το έχον έννομες συνέπειες γεγονός του χρόνου ασφάλισης αυτής, ότι ήταν δηλαδή διάρκειας ενός μηνός και έτσι να αποδώσει στην εταιρία ασφάλιστρα ενός μηνός, αντί των πραγματικών ασφαλίστρων που είχε εισπράξει από τον πελάτη για χρονικό διάστημα ενός έτους". Δέχτηκε, επίσης, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ότι "η πράσινη κάρτα" είναι πιστοποιητικό που διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων και "συνεπώς, η νόθευση αυτής ή του αντιγράφου της συνιστά πλαστογραφία πιστοποιητικού", πράξη τιμωρουμένη με φυλάκιση έως ενός έτους, για την οποία πρέπει να παύσει υφ' όρον η ποινική δίωξη, κατά τις σχετικές διατάξεις του αρθ. 31 του Ν. 3346/2005. Δεν διευκρινίζεται, όμως, στην προσβαλλόμενη απόφαση ποιο ήταν το περιεχόμενο του νοθευθέντος αντιγράφου της ανωτέρω "πράσινης κάρτας" (κάρτας διεθνούς ασφάλισης) και αν η νόθευση αυτού έγινε με σκοπό της κατηγορουμένης να διευκολύνει με τη χρήση του την άμεση συντήρηση, την κοινωνική πρόοδο ή την κίνηση αυτής ή άλλου προσώπου, ούτε αν δεν επέρχεται, με την εν λόγω πράξη της, κατηγορουμένης ευθέως βλάβη στις έννομες σχέσεις άλλου. Με τις ασάφειες αυτές, η προσβαλλομένη απόφαση στερείται της απαιτουμένης από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, με αποτέλεσμα να θεμελιώνεται, ο υπό του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ προβλεπόμενος αναιρετικός λόγος. Κατ' ακολουθία, πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε παραδεκτά από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να γίνει δεκτή και να αναιρεθεί η απόφαση στο σύνολό της, να παραπεμφθεί δε η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο (άρθρο 519 Κ.Π.Δ) αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 2276/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας.

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 2008. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 5 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
και ήδη Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

<< Επιστροφή