Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 693 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκδοση αλλοδαπού.
Περίληψη:
Έκδοση αλλοδαπού. Δικαίωμα αυτού να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδοτεί υπέρ της εκδόσεως. Η έκθεση εφέσεως πρέπει να περιέχει και τους λόγους για τους οποίους ασκείται η έφεση, οι οποίοι αν είναι αόριστοι ή δεν προσβάλλουν την εκκαλούμενη απόφαση, καθιστούν απαράδεκτη την έφεση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση που δεν περιέχει τέτοιους λόγους.
Αριθμός 693/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ιωάννη Παπαδόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 και 10 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος-εκζητουμένου ..., Αλβανού υπηκόου και ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., που παραστάθηκε στο ακροατήριο αυτοπροσώπως χωρίς δικηγόρο, κατά της υπ'αριθμ. 3/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στις Αρχές της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 1/27-1-2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Πειραιώς Νικολάου Σιτζάνη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 169/2009. Προκειμένης συζητήσεως

Αφού άκουσε
τον εκζητούμενο και όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη έφεση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 474 § 1 του ΚΠΔ, το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή στους λοιπούς αναφερόμενους κατά περίπτωση υπαλλήλους, οι οποίοι οφείλουν να συντάξουν για τη δήλωση αυτή, έκθεση, που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που τη δέχεται. Περαιτέρω η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου 474 του ΚΠΔ ορίζει ότι "στην έκθεση πρέπει να διατυπώνονται και οι λόγοι για τους οποίους ασκείται το ένδικο μέσο". Από την τελευταία αυτή διάταξη, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 498 και 476 § 1 του ΚΠΔ, συνάγεται ότι αν στην έκθεση εφέσεως δεν περιέχονται λόγοι με τους οποίους προσβάλλεται η εκκαλούμενη απόφαση ή το βούλευμα ή αν περιλαμβάνονται αόριστοι λόγοι, τότε, χωρίς άλλο, απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη. Τέλος κατά το άρθρο 451 § 1 του ΚΠΔ, κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών επιτρέπεται σ' αυτόν για τον οποίο ζητείται η έκδοση και στον εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση στο αρμόδιο (Ποινικό) Τμήμα του Αρείου Πάγου μέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από την δημοσίευση της απόφασης, για την άσκηση δε αυτή συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση με την υπ' αριθ. 3/2009 απόφασή του το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως στις Δικαστικές Αρχές της Αλβανικής Δημοκρατίας του εκκαλούντος Αλβανού υπηκόου ..., ο οποίος γεννήθηκε την 21-4-1984 στη ..., ο οποίος κρατείται στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού δυνάμει του υπ' αριθ. 1/22-1-2009 εντάλματος προσωρινής κρατήσεως του Προέδρου Εφετών Πειραιώς, προκειμένου ο εκζητούμενος, ο οποίος διώκεται με το υπ' αριθ. 62/9-9-2008 ένταλμα της Εισαγγελίας Δικαστικής Επαρχίας Αγίων Σαράντα Αλβανίας, να εκτίσει ποινή φυλακίσεως δεκαεπτά (17) ετών, η οποία του επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 61/18-6-2008 απόφαση του Πρωτοδικείου της Δικαστικής Επαρχίας Αγίων Σαράντα Αλβανίας που κατέστη τελεσίδικη την 30-6-2008. Κατά της ανωτέρω απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς ο εκζητούμενος άσκησε ενώπιον του γραμματέα του Συμβουλίου αυτού την από 27-1-2009 έφεση με την οποία ζητεί να εξαφανιστεί η εκκαλούμενη απόφαση και να μην εκδοθεί γιατί όπως εκθέτει "έχω βεντέτα στην Αλβανία και φοβάμαι για τη ζωή μου". Με το περιεχόμενο αυτό η έφεση δεν περιέχει κάποιο λόγο που να προσβάλλει την εκκαλούμενη απόφαση. Επομένως η έφεση αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί περαιτέρω δε να διαταχθεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και να καταδικαστεί ο εκκαλών στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 476 § 1 του ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την υπ' αριθ. 1/27-1-2009 έφεση του ..., κατά της υπ' αριθ. 3/2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.
Διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης αυτής.
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Μαρτίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 10 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή