Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 180 / 1990    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πλαστογραφία, Λαθρεμπορία, Συρροή εγκλημάτων.
Περίληψη:
Πότε υπάρχει φαινομένη συρροή νόμων, και πότε αληθής συρροή. Η διάταξη του άρθρ. 4 § 1 Ν. 1567/1985 που ρυθμίζει ειδική περίπτωση λαθρεμπορίας συνιστάμενη στην αφαίρεση και ενσωμάτωση αριθμού πλαισίου σε άλλο αυτοκίνητο δεν είναι ειδική έναντι της περί πλαστογραφίας διάταξης και επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για φαινομένη συρροή με τη μορφή της απορρόφησης της μιας από την άλλη. Φαινόμενη συρροή ή απλή συρροή νόμων, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για τη συρροή εγκλημάτων του άρθρου 94 του ΠΚ, υπάρχει όταν η εγκληματική δράση ενός προσώπου υπόκειται εκ πρώτης όψεως σε περισσότερους ποινικούς νόμους, από τη λογική και αξιολογική σχέση των οποίων προκύπτει ότι ένας μόνον από τους νόμους αυτούς είναι ο εφαρμοστέος, αποκλείοντας τους λοιπούς, που φαινομενικά μόνο συρρέουν. Όταν από την εγκληματική δραστηριότητα ενός προσώπου προσβάλλονται διάφορα έννομα αγαθά που προστατεύονται από διάφορους νόμους υπάρχει αληθής συρροή. Στοιχεία πλαστογραφίας. Έγγραφο κατά την έννοια του άρθρ. 13 εδ. γ ΠΚ είναι και ο αριθμός πλαισίου αυτοκινήτου. Η διάταξη του άρθρ. 4 § 1 Ν 1567/1985 που ρυθμίζει ειδική περίπτωση λαθρεμπορίας συνιστάμενη στην αφαίρεση και ενσωμάτωση αριθμού πλαισίου σε άλλο αυτο-κίνητο δεν είναι ειδική έναντι της περί πλαστογραφίας διάταξης και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για φαινομένη συρροή με τη μορφή της απορρόφησης της μιας από την άλλη. Ορθή παραπομπή για πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος και λαθρεμπορία του αναιρεσείοντος, ο οποίος τοποθέτησε σε λαθραίο αυτοκίνητο τον αριθμό πλαισίου και τις πινακίδες άλλου αυτοκινήτου με σκοπό την μη καταβολή δασμών κ .λ .π. και την επίτευξη καλύτερης τιμής πωλήσεως του λαθραίου αυτοκινήτου με τα στοιχεία του αυτοκινήτου που κυκλοφορούσε νόμιμα. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση η λαθρεμπορία συρρέει μεν γενικώς με την πλαστογραφία, όταν όμως συντρέχουν οι όροι της κακουργηματικής πλαστογραφίας, η τοποθέτηση αριθμού πλαισίου σε άλλο αυτοκίνητο για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί δασμοί θα χαρακτηρισθεί ως κακούργημα πλαστογραφίας και όχι ως πλημμέλημα λαθρεμπορίας»(Ολομ ΑΠ. 180/1990 Ποιν.Χρον. Μ. 1002). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Πότε υπάρχει φαινομένη συρροή νόμων, και πότε αληθής συρροή. Η
διάταξη του άρθρ. 4 § 1 Ν. 1567/1985 που ρυθμίζει ειδική περίπτωση
λαθρεμπορίας συνιστάμενη στην αφαίρεση και ενσωμάτωση αριθμού
πλαισίου σε άλλο αυτοκίνητο δεν είναι ειδική έναντι της περί πλα-
στογραφίας διάταξης και επομένως δεν μπορεί να γίνει λόγος για
φαινομένη συρροή με τη μορφή της απορρόφησης της μιας από την
άλλη. Φαινόμενη συρροή ή απλή συρροή νόμων, επί της οποίας δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις για τη συρροή εγκλημάτων του άρθρου 94 του ΠΚ,
υπάρχει όταν η εγκληματική δράση ενός προσώπου υπόκειται εκ πρώτης
όψεως σε περισσότερους ποινικούς νόμους, από τη λογική και αξιολογική
σχέση των οποίων προκύπτει ότι ένας μόνον από τους νόμους αυτούς είναι ο
εφαρμοστέος, αποκλείοντας τους λοιπούς, που φαινομενικά μόνο συρρέουν.
Όταν από την εγκληματική δραστηριότητα ενός προσώπου προσβάλλονται
διάφορα έννομα αγαθά που προστατεύονται από διάφορους νόμους υπάρχει
αληθής συρροή. Στοιχεία πλαστογραφίας. Έγγραφο κατά την έννοια του
άρθρ. 13 εδ. γ ΠΚ είναι και ο αριθμός πλαισίου αυτοκινήτου. Η διάταξη του
άρθρ. 4 § 1 Ν 1567/1985 που ρυθμίζει ειδική περίπτωση λαθρεμπορίας
συνιστάμενη στην αφαίρεση και ενσωμάτωση αριθμού πλαισίου σε άλλο αυτο-
κίνητο δεν είναι ειδική έναντι της περί πλαστογραφίας διάταξης και συνεπώς
δεν μπορεί να γίνει λόγος για φαινομένη συρροή με τη μορφή της
απορρόφησης της μιας από την άλλη. Ορθή παραπομπή για πλαστογραφία
σε βαθμό κακουργήματος και λαθρεμπορία του αναιρεσείοντος, ο οποίος
τοποθέτησε σε λαθραίο αυτοκίνητο τον αριθμό πλαισίου και τις πινακίδες
άλλου αυτοκινήτου με σκοπό την μη καταβολή δασμών κ .λ .π. και την
επίτευξη καλύτερης τιμής πωλήσεως του λαθραίου αυτοκινήτου με τα στοιχεία
του αυτοκινήτου που κυκλοφορούσε νόμιμα. Κατά την αντίθετη εισαγγελική
πρόταση η λαθρεμπορία συρρέει μεν γενικώς με την πλαστογραφία, όταν
όμως συντρέχουν οι όροι της κακουργηματικής πλαστογραφίας, η τοποθέτηση
αριθμού πλαισίου σε άλλο αυτοκίνητο για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί
δασμοί θα χαρακτηρισθεί ως κακούργημα πλαστογραφίας και όχι ως πλημμέ-
λημα λαθρεμπορίας»(Ολομ ΑΠ. 180/1990 Ποιν.Χρον. Μ. 1002).--------------------------------<< Επιστροφή