Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 47 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα απόλυτη, Μάρτυρες.
Περίληψη:
Είναι σχετική και καλύπτεται μη προταθείσα η ακυρότητα από την εξέταση μη γνωστοποιηθέντος μάρτυρος ο οποίος παρευρισκόταν στο ακροατήριο και τον οποίο το δικαστήριο τον εξέτασε. Η αποχώρηση των μαρτύρων στο ειδικό προς τούτο δωμάτιο κατά το άρθρο 350 παρ. 1 ΚΠΔ, αναφέρεται σε μάρτυρες οι οποίοι εξετάζονται ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση της άνω διατάξεως δεν είναι τεταγμένη επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, δεν ανάγεται στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων του και δεν ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄ λόγο αναιρέσεως.
Αριθμός 47/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο-Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλειο Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Νινόπουλο, για αναίρεση της 500/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών. Το Τριμελές Εφετείο Πατρών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 14 Ιουλίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1304/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ακυρότητα που επέρχεται από την εξέταση μάρτυρα ο οποίος δεν γνωστοποιήθηκε κατά το άρθρο 326 του Κ.Π.Δ ή δεν γνωστοποιήθηκε νομίμως είναι σχετική και καλύπτεται , εάν δεν προταθεί εγκαίρως κατά το άρθρο 173 παρ.1 και 174 παρ.1 Κ.Π.Δ. μη δημιουργουμένου εντεύθεν λόγου αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Β' του ίδιου κώδικα. Εκ των πρακτικών της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι για την εξέταση από το δικαστήριο του μάρτυρα Α ο οποίος δεν είχε γνωστοποιηθεί στον κατηγορούμενο και ο οποίος παρευρίσκετο στο ακροατήριο, ούτε εναντίωση υπεβλήθη για την εξέταση αυτού ούτε προτάθηκε ακυρότητα της εξετάσεως αυτού από τον κατηγορούμενο.
Συνεπώς, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β' του Κ.Π.Δ λόγος αναιρέσεως περί σχετικής ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο εκ της εξετάσεως μη γνωστοποιηθέντος μάρτυρος είναι αβάσιμος.
Η τήρηση της διατάξεως του άρθρου 350 πα.1 του Κ.Π.Δ η οποία αναφέρεται στην εξέταση των μαρτύρων των οποίων δεν διατάχθηκε η αποχώρησή τους στο προορισμένο γι' αυτούς δωμάτιο, σκοπούσα στον μη επηρεασμό των μαρτύρων από το περιεχόμενο της καταθέσεως ήδη εξετασθέντων μαρτύρων, επιβάλλεται κατά την διεξαγωγή της δίκης ενώπιον των πρωτοβαθμίων δικαστηρίων, όχι όμως και ενώπιον των κατ' έφεση δικαστηρίων αφού ήδη κατά την έκκλητη δίκη το περιεχόμενο των μαρτυρικών καταθέσεων είναι γνωστό. Σε κάθε περίπτωση η παραβίαση της άνω διατάξεως δεν είναι ταγμένη επί ποινή ακυρότητας, ούτε ανάγεται στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου ή την άσκηση άλλων προσηκόντων σ' αυτόν δικαιωμάτων, παρεπομένου ότι από την παραβίαση της διατάξεως αυτής δεν ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' του Κ.Π.Δ λόγος αναιρέσεως.
Συνεπώς και ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως με τον οποίο προβάλλεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο εκ του ότι κλήθηκε από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να καταθέσει και κατέθεσε ως μάρτυρας ο Α ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης παρευρισκόταν στο ακροατήριο και είχε παρακολουθήσει την εξέταση και το περιεχόμενο των προ αυτού εξετασθέντων μαρτύρων είναι απαράδεκτος και απορριπτέος.
Μετά από αυτά, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση αναιρέσεως και καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθορ 583 παρ.1 κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 14 Ιουλίου 2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθμ. 500/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή