Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1237 / 2017    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανάληψη διαδικασίας, Έξοδα.
Περίληψη:
Αίτηση επανάληψης διαδιΚασίας. Ακόμη κα, με τ,ς νέες αποδείξε,ς δεν καθίσταται
φανερό ότι θα αθωωθεί. Απορρίπτει την αίτηση. Επιβάλλει έξοδα.
Διάσκεψη:

Αριθμός 1237/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.126/2016 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή και Ιωάννη Μπαλιτσάρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτριου Παπαγεωργίου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Οκτωβρίου 2016, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αιτούσας Α. Χ. του Σ., κατοίκου ..., η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Στέργιο Γιαλάογλου για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ’ αριθμ.809/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.
Το Τριμελές Εφετείο Θράκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και η αιτούσα ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Μαρτίου 2016 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ...16.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος Παπαγεωργίου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Άννας Ζαΐρη με αριθμό 118/1-8-2016, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω κατ’ άρθρο 528 1 ΚΠΔ την με ημερομηνία 23-3-2016 κατατεθείσα αίτηση της Α. Χ., κατοίκου ..., με την οποία επιδιώκει την ακύρωση της με αριθμ. 809/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, η οποία ανεστάλη επί τριετία, για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση (άρ. 235 παρ.1 Π.Κ.) και την επανάληψη της διαδικασίας και εκθέτω τα ακόλουθα: Η αίτηση αυτή υποβάλλεται στο αρμόδιο κατ’ άρθρο 528 § 1 ΚΠΔ Συμβούλιο του Αρείου Πάγου από τον δικηγόρο Ξάνθης Στέργιο Γιαλάογλου, νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένο από την αιτούσα (την 8-3-2016), στρέφεται κατά απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία η αιτούσα καταδικάστηκε στην παραπάνω αναφερόμενη ποινή και ζητεί την ακύρωση της απόφασης αυτής και την επανάληψη της διαδικασίας και η οποία περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητεί την επανάληψη της διαδικασίας κατά το άρθρο 527 § 1 ΚΠΔ , που είναι η επίκληση νέων γεγονότων αγνώστων στους δικαστές που δίκασαν, τα οποία προέκυψαν μετά την δίκη και τα οποία καθιστούν φανερό ότι είναι αθώα των κατηγοριών βάσει των οποίων καταδικάστηκε. Η εν λόγω απόφαση έχει καταστεί αμετάκλητη όπως προκύπτει από τις δύο υπ’ αρ. Πρωτ. .../2016 βεβαιώσεις των Γραμματέων της Εισαγγελίας του Αρείου και του Εφετείου Θράκης αντίστοιχα συνεπώς η αίτηση είναι νόμιμη, παραδεκτή και πρέπει να εξετασθεί στην ουσία της, για την οποία εκθέτω τα ακόλουθα: Από τη διάταξη του άρθρου 525 §1 αριθμ. 2 κατά την οποία "Η ποινική διαδικασία η οποία περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημ/μα η κακούργημα μόνο στις εξής περιπτώσεις 1)
2) Εάν μετά την οριστική καταδίκη του αποκαλύφθηκαν νέα άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως κάνουν φανερό ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά διέπραξε ..." προκύπτει ότι κατ’ αληθή έννοια της διάταξης αυτής για να υπάρξει περίπτωση επανάληψης διαδικασίας η οποία είναι έκτακτο ένδικο βοήθημα και αποσκοπεί στην κατά το δυνατό αποτροπή αδικιών σε βάρος των καταδικασμένων, την απονομή ουσιαστικής δικαιοσύνης και την αποτροπή απαραδέκτων για το συναίσθημα του δικαίου αποτελεσμάτων πρέπει να συντρέξουν οι κατά την παραπάνω διάταξη περιοριστικά αναφερόμενες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων είναι, 1) ο κατηγορούμενος να έχει καταδικασθεί για πλημμέλημα ή κακούργημα, 2) η απόφαση να είναι αμετάκλητη και 3) να προκόψουν μετά την οριστική καταδίκη του νέα γεγονότα ή αποδείξεις τα οποία είτε μόνα είτε σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως κάνουν φανερό ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος ή καταδικάστηκε για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Νέα δε γεγονότα και αποδείξεις κατά την έννοια της διάταξης αυτής θεωρούνται όλα εκείνα τα οποία υπήρχαν μεν κατά τον χρόνο της εκδίκασης πλην όμως δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο που τον δίκασε και έτσι παρέμειναν άγνωστα στους δικαστές που δίκασαν. Τέτοια είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις μαρτύρων, ακόμη και νεώτερες εκείνων που έχουν εξετασθεί προηγουμένως, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές όσων είχαν τεθεί υπ’ όψη του δικαστηρίου ή νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υπόθεσης με την προϋπόθεση ότι οι αποδείξεις αυτές εκτιμώμενες είτε μόνες είτε σε συνδυασμό προς εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που τον καταδίκασε καθιστούν φανερό και όχι πιθανό ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για βαρύτερη πράξη (ΑΠ 13/1998 ΠΧ ΜΗ 661 ΑΠ 476/2005 ΠΧ ΝΕ 2005-987). Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Θράκης, που δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με την προσβαλλόμενη απόφαση του από την αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών μέσων που κατ’ είδος προσδιορίζονται δέχτηκε ανελέγκτως μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: "... η κατηγορουμένη είναι κτηνίατρος, υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϊσταμένη του Σ.Υ.Κ.Ε. ..., στα καθήκοντα της οποίας ανάγονται μεταξύ άλλων και ο έλεγχος της καταλληλότητας προϊόντων ζωικής προέλευσης ... το φθινόπωρο του έτους 2008 η επιχείρηση της Ε. Θ. ενδιαφέρθηκε ... να εισάγει από την Τουρκία δίθυρα μαλακια από την τουρκική εταιρεία εκτροφής ... ... παρά το γνωστό στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες γεγονός ότι η ως άνω τουρκική εταιρεία εκτροφής οστρακοειδών είχε σχετική καταχώρηση προειδοποίησης στο σύστημα ... (σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές) και υπήρχε επομένως απαγόρευση από 18-1-2008 και για ένα έτος εισαγωγής των προϊόντων της σε χώρες της Ε.Ε. Λόγω ακαταλληλότητας των εμπορευμάτων της, γεγονός, που καθυστερημένα περιήλθε σε γνώση της επιχείρησης της Ε. Θ.. ... ο Τούρκος υπήκοος S. K. ... ως οδηγός του ... φορτηγού ψυγείου διεθνών μεταφορών ... μετέφερε στην Ελλάδα αλιεύματα από την Τουρκία για λογαριασμό εισαγωγικών επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων είναι και η εταιρεία "...". Ο ως άνω οδηγός ... κατέβαλε στην κατηγορουμένη ποσό 100 ευρώ συνολικά παραδίδοντας σ’ αυτήν τα υπ’ αρ. ... χαρτονομίσματα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ το καθένα, τα οποία είχαν προηγουμένως προσημειωθεί από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδας, από το ως άνω δε καταβληθέν ποσό των 100 ευρώ, το ποσό των 55 ευρώ αντιστοιχούσε στα νόμιμα κτηνιατρικά τέλη ... ενώ το ποσό των 45 ευρώ καθώς και 6 κιλά ψάρια τύπου "συναγρίδα", που παρέδωσε στην κατηγορουμένη, αντιστοιχούσαν σε δώρο, προκειμένου να γίνει η συγκεκριμένη εισαγωγή, χωρίς έλεγχο καταλληλότητας των εισαγομένων αλιευμάτων, ... ". Ακολούθως, το Δικαστήριο κήρυξε ένοχη την αιτούσα - κατηγορούμενη για την αξιόποινη πράξη της παθητικής δωροδοκίας και της επέβαλε την προαναφερόμενη ποινή. Με την υπό κρίση αίτηση της, η ανωτέρω καταδικασθείσα, ζητεί την προς το συμφέρον της επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, διότι, ως ισχυρίζεται, προέκυψαν νέα στοιχεία, που καθιστούν βεβαία την απαλλαγή της και συγκεκριμένα η ένορκη κατάθεση του Γ. Θ. σε παρόμοια δίκη σε βάρος της καθώς και οι δύο υπ’ αρ. ...-4-2014 και ...-2-2014 ένορκες καταθέσεις των Ε. Θ. και Λ. Θ. αντίστοιχα, οι οποίες εδόθησαν ενώπιον της συμβ/φου Θεσσαλονίκης Ε. Β. και σύμφωνα με τις οποίες η καταγγελία της δωροδοκίας έγινε από τους μηνυτές λόγω παρεξηγήσεως, διότι είχαν και οι ίδιοι εξαπατηθεί από τους οδηγούς των οχημάτων, που μετέφεραν τα εισαγόμενα από την Τουρκία εμπορεύματα, οι οποίοι ισχυρίσθηκαν ψευδώς, ότι έδωσαν χρήματα στην αιτούσα- κατηγορουμένη κτηνίατρο, μετά από απαίτηση της, προκειμένου να μην προβεί σε κτηνιατρικούς ελέγχους των εισαγομένων αλιευμάτων, ενώ στην πραγματικότητα τα χρήματα, που δόθηκαν από τους μηνυτές δεν κατέληξαν στην κατηγορουμένη αλλά στα θυλάκια των αλλοδαπών οδηγών. Όμως, οι καταθέσεις των μαρτύρων, που επικαλείται η αιτούσα, δεν καθιστούν φανερή την αθωότητα της, διότι αφενός μεν αφορούν άλλη ποινική υπόθεση σε βάρος της ιδίας κατηγορουμένης, αφετέρου στην προκειμένη περίπτωση το Δικαστήριο για τον σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης δεν χρησιμοποίησε μόνον μαρτυρικές καταθέσεις αλλά κυρίως έγγραφα από τα οποία προκύπτει η προσημείωση των χαρτονομισμάτων και η ανεύρεση και κατάσχεση τους στο γραφείο της αιτούσας. Το αποδεικτικό υλικό που χρησιμοποίησε το Δικαστήριο για την καταδίκη της αιτούσας αποτελείται κυρίως από δημόσια έγγραφα, τα οποία παρέχουν πλήρη απόδειξη του περιεχομένου τους και των οποίων η αποδεικτική αξία κλονίζεται μόνον με την προσβολή τους ως πλαστών. Επομένως, τα επικαλούμενα από την αιτούσα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι αρκετά ισχυρά ώστε να ανατρέψουν δικανική πεποίθηση που θεμελιώθηκε επί δημοσίων εγγράφων ούτε παρέχουν την βεβαιότητα, ότι θα ανατρέψουν την κρίση του Δικαστηρίου. Τέλος, όλοι οι υπόλοιποι ισχυρισμοί της κρινόμενης αιτήσεως αφορούν στην έλλειψη των προϋποθέσεων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της υπεξαγωγής εγγράφων, στην έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης της προσβαλλομένης απόφασης καθώς και στην εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή από το Εφετείο της ουσιαστικής ποινικής διάταξης του άρθρου 222 ΠΚ θα μπορούσαν να εκτιμηθούν ως λόγοι αναίρεσης αλλά δεν συνιστούν λόγους επαναλήψεως της ποινικής διαδικασίας. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της αιτούσης. (ΚΠΔ583 παρ.2). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω: Α) Να απορριφθεί ως αβάσιμη η με ημερομηνία 23-3-2016 κατατεθείσα αίτηση της Α. Χ., κατοίκου ..., με την οποία επιδιώκει την επανάληψη της διαδικασίας της με αριθμ. 809/2014 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, η οποία ανεστάλη επί τριετία, για παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση (άρ. 235 παρ.1 Π.Κ.) Β) Να επιβληθούν σ’ αυτήν τα σχετικά δραστικά έξοδα ύψους 250 Ευρώ. Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη"
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και τον πληρεξούσιο της αιτούσας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 περ. 2 του Κ.Ποιν.Δ., η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση επαναλαμβάνεται, προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, αν μετά την οριστική καταδίκη του αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία, μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάστηκε είναι αθώος ή καταδικάστηκε για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά διέπραξε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και, ως εκ τούτου, ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηματίζει το δικαστήριο, που επιλαμβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούμενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων ή νεότερες καταθέσεις, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές ή και τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι αποδείξεις αυτές, εκτιμώμενες, είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό, και όχι απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά διέπραξε. Δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλά αντιθέτως ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν από αυτούς, έστω και κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των τεθέντων υπόψη τους αποδεικτικών στοιχείων, ή, παρόλο που είχαν υποβληθεί, δεν λήφθηκαν υπόψη από αυτούς, καθώς και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής ή νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλόμενης αποφάσεως, με βάση το αποδεικτικό υλικό που έλαβαν υπόψη τους οι εκδόσαντες αυτήν δικαστές, εφόσον η αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, ως στρεφόμενη κατ’ αμετάκλητης αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία. Εξάλλου, σύμφωνα με τα άρθρα 528 παρ. 1 εδ. α’ και 527 παρ. 3 του Κ.Ποιν.Δ., αρμόδιο να αποφασίσει για την αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας είναι το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, αν η αμετάκλητη καταδίκη απαγγέλθηκε από Εφετείο. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση, με την οποία η αιτούσα επιδιώκει την επανάληψη της διαδικασίας, που περατώθηκε με την αμετάκλητη, καταδικαστική γι’ αυτήν, για πλημμέλημα, υπ’ αριθ. 809/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, για το λόγο ότι, από τις αναφερόμενες στην αίτηση νέες και άγνωστες στους δικαστές που την καταδίκασαν αποδείξεις, γίνεται φανερό, όπως διατείνεται, ότι είναι αθώα της πράξεως για την οποία καταδικάσθηκε, είναι νόμιμη και αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (σε Συμβούλιο) κατά τις προπαρατεθείσες διατάξεις και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι με την υπ’ αριθ. 809/2014 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης η αιτούσα καταδικάσθηκε για παθητική δωροδοκία (δωροληψία), της αναγνωρίστηκαν οι ελαφρυντικές περιστάσεις του προτέρου έντιμου βίου και της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και της επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως δώδεκα (12) μηνών, η εκτέλεση της οποία ανεστάλη επί τριετία. Συγκεκριμένα καταδικάστηκε για το ότι αυτή, στο χώρο του τελωνείου ..., στις 18-11-2009, ως υπάλληλος κατά παράβαση των καθηκόντων της, έλαβε με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό της, ωφελήματα οποιοσδήποτε φύσεως, προκειμένου να παραλείψει ενέργεια που ανάγεται στα καθήκοντα της και συγκεκριμένα, όντας κτηνίατρος, υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προϊσταμένη του Σ.Υ.Κ.Ε. ..., στα καθήκοντα της οποίας ανάγονταν, μεταξύ άλλων, και ο έλεγχος καταλληλότητας των εισαγομένων στην Ελλάδα αλιευμάτων και δίθυρων μαλακίων, με τη μεσολάβηση του S. K. του I., τούρκου υπηκόου, οδηγού φορτηγού ψυγείου διεθνών μεταφορών της εταιρίας "...", η οποία μεταφέρει αλιεύματα από την Τουρκία στην Ελλάδα, για λογαριασμό ελληνικών εισαγωγικών επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η εταιρία "Ε. Θ. - ...", έλαβε από την τελευταία με τη μορφή δώρου, το ποσό των 45 ευρώ, πλέον του νομίμου ποσού των 55 ευρώ, για το οποίο χορήγησε σχετική απόδειξη στον παραπάνω οδηγό, καθώς και 6 κιλά ψάρια τύπου "συναγρίδα", προκειμένου να γίνει η συγκεκριμένη εισαγωγή χωρίς έλεγχο καταλληλότητας των εισαγομένων προϊόντων και να μη δημιουργήσει, γενικά, προσκόμματα κατά τη διαδικασία εισαγωγής τους.
Ήδη, η αιτούσα επιδιώκει την επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την ως άνω υπ’ αριθ. 809/2014 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, επικαλούμενη και προσκομίζοντας, ως νέα αποδεικτικά στοιχεία (νέες αποδείξεις), από τα οποία, όπως υποστηρίζει, γίνεται φανερό ότι είναι αθώα της πράξεως της παθητικής δωροδοκίας για την οποία καταδικάσθηκε: 1) Την υπ’ αριθ. 458/2015 μεταγενέστερη αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, η οποία εκδόθηκε επί συναφούς υποθέσεως και την αθώωσε για τις αξιόποινες πράξεις της κατ’ εξακολούθηση εκβίασης με απειλή βλάβη επιχειρήσεως κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και της κατ’ εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, 2) την κατάθεση του μάρτυρα Γ. Θ. στα πρακτικά της ως άνω μεταγενέστερης αθωωτικής αποφάσεως, ο οποίος είναι υιός του μάρτυρα κατηγορίας Λ. Θ. και της εκπροσώπου της καταγγέλουσας εταιρείας Ε. Θ. και ο οποίος καταθέτει ότι από αυτά που γνωρίζει από τους γονείς του το θέμα προέκυψε από παρεξήγηση και ότι τα χρήματα τα έπαιρναν οι Τούρκοι οδηγοί και αυτοί υπενόησαν ότι τα έπαιρνε η κατηγορουμένη, 3) την κατάθεση του μάρτυρα και συζύγου της Χ. Γ. στα πρακτικά της ως άνω μεταγενέστερης αθωωτικής αποφάσεως, ο οποίος κατέθεσε ότι τίποτε δεν προέκυψε για χρηματισμό της κατηγορούμενης συζύγου του και ότι η σύζυγος του απειλόταν και εκβιαζόταν από την καταγγέλουσα επιχείρηση επειδή τους ενημέρωσε ότι οι τουρκικές εγκαταστάσεις είχαν μικροβιολογικά προβλήματα και ήταν σε καραντίνα και θα έπρεπε να γίνουν δέκα δεσμευτικές δειγματοληψίες, 3) την υπ’ αριθ. ...-4-2014 ένορκη βεβαίωση (κατάθεση) της Ε. Θ., εκπροσώπου της καταγγέλουσας εταιρείας, ενώπιον της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε. Β., στην οποία βεβαιώνει (καταθέτει) ότι η καταγγελία με την αναφορά της ήταν απόρροια παρεξήγησης που οφειλόταν σε κάποιους οδηγούς που χρησιμοποιούσαν που τους χρέωναν παραπάνω κόμιστρα λέγοντας τους ότι καταβάλλουν χρήματα σε υπαλλήλους του ..., μεταξύ των οποίων και στην αιτούσα, για να περνάνε τα αλιεύματα ευκολότερα και γρηγορότερα και 4) την υπ’ αριθ. ...-2-1014 ένορκη βεβαίωση (κατάθεση) του Λ. Θ., συζύγου της ως άνω εκπροσώπου της καταγγέλουσας εταιρείας, ενώπιον της ίδιας συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ε. Β., στην οποία βεβαιώνει (καταθέτει) και αυτός ότι η μηνυτήρια αναφορά της συζύγου του ήταν απόρροια παρεξήγησης που οφειλόταν σε κάποιους οδηγούς που χρησιμοποιούσαν που τους χρέωναν παραπάνω κόμιστρα λέγοντας τους ότι καταβάλλουν χρήματα σε υπαλλήλους του ..., μεταξύ των οποίων και στην αιτούσα, για να περνάνε τα αλιεύματα ευκολότερα και γρηγορότερα. Όμως, από τις νέες αυτές αποδείξεις, εκτιμώμενες σε συνδυασμό με εκείνες που έλαβε υπόψη του το Τριμελές Εφετείο Θράκης που εξέδωσε την ανωτέρω υπ’ αριθ. 809/2014 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, δεν καθίσταται μετά βεβαιότητας φανερό ότι η καταδικασθείσα αιτούσα είναι αθώα της πράξεως της παθητικής δωροδοκίας για την οποία καταδικάστηκε. Τούτο διότι από τις αποδείξεις που προσκομίστηκαν και λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο που εξέδωσε την ως άνω αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, αποδεικνύεται ότι η αιτούσα καταλήφθηκε επ’ αυτοφώρω να έχει στο συρτάρι του γραφείου της τα υπ’ αριθ. ... χαρτονομίσματα, ονομαστικής αξίας 50 ευρώ καθένα, τα οποία είχαν προηγουμένως προσημειωθεί από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδας, ενώ στα νόμιμα κτηνιατρικά τέλη αντιστοιχούσε ποσό μόνον 55 ευρώ, για την καταβολή του οποίου είχε εκδοθεί το υπ’ αριθ. ... διπλότυπο εισπράξεως. Κατά συνέπεια, ακόμη και αν είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου που εξέδωσε την ως άνω αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση οι ως άνω νέες αποδείξεις, αυτό θα κατέληγε και πάλι στην ίδια καταδικαστική απόφαση, αφού στην κρίση του θα βάρυνε η επ’ αυτοφώρω κατάληψη της αιτούσας κατηγορουμένης με τα προσημειωμένα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδας δύο χαρτονομίσματα των πενήντα (50) ευρώ.
Ενόψει όλων των ανωτέρω, αφού δεν καθίσταται φανερό από τις νέες αποδείξεις, εκτιμώμενες σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που καταδίκασε αμετάκλητα την αιτούσα για παθητική δωροδοκία, ότι αυτή είναι αθώα της πράξεως για την οποία καταδικάστηκε, η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη και να καταδικασθεί η αιτούσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 23-3-2016 και με αριθ. πρωτ. .../2016 αίτηση της Α. Χ. του Σ., η οποία εγχειρίστηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου την ίδια ημερομηνία, περί επαναλήψεως της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της αμετάκλητης 809/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.
Και
Επιβάλλει στην αιτούσα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας από διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 1η Νοεμβρίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιουνίου 2017.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή