Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1315 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ανθρωποκτονία από αμέλεια, Αμέλεια, Σωματική βλάβη από αμέλεια, Νομίμου βάσεως έλλειψη.




Περίληψη:
Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Προϋποθέτει εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15 και 28 ΠΚ, αναφορικά με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές αμελή συμπεριφορά. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης.




Αριθμός 1315/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ευαγγελία Σταμούλη, περί αναιρέσεως της 5471/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8.10.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1714/2008.
Αφού άκουσε Την πληρεξούσια δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι.- Κατά τη διάταξη του άρθρου 302 παρ. 1 του ΠΚ, "όποιος επιφέρει από αμέλεια τον θάνατο άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών" και κατά τη διάταξη του άρθρου 28 του ΠΚ, "από αμέλεια πράττει όποιος, από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα, που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν". Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει, ότι για τη θεμελίωση της αξιόποινης πράξης της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, απαιτείται η διαπίστωση, αφενός μεν ότι ο δράστης δεν κατέβαλε την απαιτούμενη κατά αντικειμενική κρίση προσοχή, την οποία οφείλει να καταβάλει κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος, κάτω από τις ίδιες πραγματικές καταστάσεις, με βάση τις συνήθειες που επικρατούν στις συναλλαγές, την κοινή πείρα, τη λογική και τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων και αφετέρου, ότι είχε τη δυνατότητα να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα, το οποίο πρέπει να τελεί σε αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο με την πράξη ή παράλειψη. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αμέλειας, εφόσον το ένα είδος της ευθύνης συνίσταται, στη μη καταβολή της προσοχής, δηλαδή σε μία παράλειψη. Όταν, όμως, η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη, αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος, τότε για τη θεμελίωση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται και η συνδρομή των όρων του άρθρου 15 του ΠΚ, κατά το οποίο, όπου ο νόμος, για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του τιμωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει, ότι αναγκαία προϋπόθεση της εφαρμογής της είναι η ύπαρξη ιδιαίτερης (δηλαδή ειδικής και όχι γενικής) υποχρεώσεως του υπαιτίου προς ενέργεια, που τείνει στην παρεμπόδιση του αποτελέσματος, για την επέλευση του οποίου ο νόμος απειλεί ορισμένη ποινή. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων, που συνδέονται με ορισμένη έννομη σχέση του υποχρέου ή από σύμβαση ή από ορισμένη συμπεριφορά του υπαιτίου, από την οποία δημιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληματικού αποτελέσματος. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και αιτιολογείται στη δικαστική απόφαση η συνδρομή αυτής της υποχρεώσεως και να προσδιορίζεται ο επιτακτικός κανόνας δικαίου, από τον οποίο πηγάζει. Εξάλλου, λόγο αναιρέσεως της απόφασης συνιστά, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ, και η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει στη διάταξη διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διάταξης αυτής, η οποία υπάρχει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως που προκύπτει από την αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού και του διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο, σε σχέση με την ορθή εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 5471/14.7.2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών, ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή φυλακίσεως είκοσι δύο (22) μηνών, ανασταλείσαν επί τριετίαν, για τις αξιόποινες πράξεις της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια, από υπόχρεο. Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της ως άνω προσβαλλόμενης απόφασης, το Τριμελές Εφετείο δέχθηκε, κατά την αναιρετικά ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του ότι, από τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπισης, που εξετάσθηκαν ενόρκως στο Δικαστήριο, την ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και των εγγράφων που φέρονται στα πρακτικά ότι αναγνώσθηκαν, την απολογία του κατηγορουμένου και όλη την αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Στην προκειμένη περίπτωση, στα ..., στις 26 Φεβρουαρίου 2001, από αμέλειά του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, επέφερε τον θάνατο άλλου και προκάλεσε, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, σωματική κάκωση και βλάβη της υγείας άλλου, χωρίς να προβλέψει το αξιόποινο αποτέλεσμα, που παρήχθη από την παρακάτω πράξη του. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εργασιών σκυροδέτησης στην επί της Λεωφόρου ... νεοαναγειρόμενης οικοδομής της εταιρίας "Γ. Κουλούρης Α.Ε." από την εργολήπτρια εταιρία "...", ανέλαβε χωρίς να κατέχει νόμιμη άδεια μηχανοδηγού - χειριστή, σύμφωνα με το ΠΔ 31/90, τον χειρισμό του οικοδομικού γερανού, με τον οποίο γινόταν η μεταφορά του σιδηροπλισμού της οικοδομής σε σκαλωσιά ύψους δύο (2) μέτρων, απ' όπου οι εργαζόμενοι τον τοποθετούσαν σε ξυλότυπο τοιχείου στη βάση της εκσκαφής του εργοταξίου. Κατά την εκτέλεση, δε, της ανωτέρω εργασίας δεν φρόντισε, ώστε να έχει σαφή αντίληψη της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΔΕΗ και των συρματόσχοινων ανάρτησης του σιδηροπλισμού, τα οποία κρέμονταν από τον βραχίονα του γερανού, με αποτέλεσμα, που δεν προέβλεψε, τα κάθετα συρματόσχοινα (ανάρτησης) να έλθουν σε επαφή με τα ηλεκτροφόρα καλώδια και το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει μέσω αυτών στο αναρτημένο φορτίο και τέλος στους εργαζομένους: α) ..., προκαλώντας του ηλεκτροπληξία, από την οποία, ως μόνης ενεργού αιτίας, επήλθε ο θάνατός του στις 28-2-01, β) ..., προκαλώντας του ηλεκτρικό έγκαυμα - flash burn προσώπου, τραχήλου, ράχεως, δεξιού ώμου και θλάση κοιλίας. Ο μάρτυρας κατηγορίας ... αναφέρει, στην κατάθεσή του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, ότι με το θύμα ήταν μαζί και δούλευαν πάνω στη σκαλωσιά. Η σκαλωσιά από το έδαφος ήταν δύο (2) μέτρα. Χειριστής του γερανού ήταν ο Χ, ο οποίος δεν είχε άδεια. Κουμανταδόρος δεν υπήρχε. Κανονικά έπρεπε να είχε κουμανταδόρο και να ήταν κάτω από το γερανό. Ο ... ήταν κάτω στην κολώνα. Είχαν γυρίσει στο σκάμμα και μέτραγαν πόσα σίδερα ήθελαν. Ο ...του είπε "πρόσεξε", τον ακούμπησε το σίδερο και έπεσε κάτω. Τι έγινε μετά δεν ξέρει. Απ' ότι του είπαν, άγγιξε τα σίδερα για να τον σώσει και τον πέταξε το ρεύμα. Τα γάντια και τα παπούτσια τα είχε αγοράσει από μόνος του. Η μοναδική εταιρία, που τους έδινε γάντια και μπότες ήταν η GP στο αεροδρόμιο. Ο μηχανικός έπρεπε να ήταν εκεί. Ο χειριστής έπρεπε να είχε δίπλωμα και κουμανταδόρο και ο γερανός να είχε στοπ. Σε άλλες εταιρίες, που δούλεψε, υπήρχε κουμανταδόρος. Ο Χ ήταν εκεί με έναν άλλον εργάτη και συζητούσαν, τη στιγμή που έριχνε τα σίδερα ο .... Απ' ότι άκουσε, δεν βοήθησαν την οικογένεια του θύματος. Τα έσπρωξαν τα σίδερα λοξά προς τον τοίχο, γιατί δεν χωρούσαν στο μανδύα. Δεν πήγαν τα σίδερα με το σπρώξιμο το δικό τους στα καλώδια. Ο μάρτυρας κατηγορίας ... αναφέρει στην κατάθεσή του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, ότι είναι πατέρας του θανόντος. Έφταιγε η εταιρία. Δεν τους πρόσεξε. Ο χειριστής του γερανού δεν είχε δίπλωμα. Δεν τους είχαν δώσει γάντια και μπότες. Ο μάρτυρας κατηγορίας ... αναφέρει στην κατάθεσή του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, ότι το θύμα ήταν αδελφός του. Έμαθε ότι ο Χ, ο οποίος χειριζόταν το γερανό, δεν είχε άδεια. Από μάρτυρες έμαθε ότι έπρεπε να είχε κουμανταδόρο και να προσέχει τα καλώδια της ΔΕΗ, όταν χειρίζεται το τηλεχειριστήριο του γερανού. Του είπαν, ότι εκείνη την ώρα ο Χ μιλούσε και δεν πρόσεχε. Πρέπει κάποιος να γνωρίζει για να κάνει κουμάντο. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για την οικογένεια του αδελφού του. Η δουλειά του αδελφού του ήταν να βάζει σίδερα μέσα στο καλούπι. Εργοδότης του αδελφού του ήταν ο Ζ. Τον εξοπλισμό τον έδινε ο καλουπατζής. Δεν είχε αναλάβει την υποχρέωση ο αδελφός του να κάνει τον κουμανταδόρο στον χειριστή. Ο Ζ πήγε το πρωί εκεί και έφυγε. Ο αδελφός του δούλευε από 12 χρονών. Σιδεράς ήταν τα τελευταία πέντε με επτά χρόνια. Σε όλες τις άλλες δουλειές οι χειριστές έφερναν κουμανταδόρο. Η μάρτυρας κατηγορίας ... αναφέρει στην κατάθεσή της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, ότι ο παθών ήταν σύζυγός της. Την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι πέθανε. Δεν ξέρει τι έγινε, γιατί δεν ήταν εκεί. Έχει μία κόρη και δεν τη βοήθησε κανείς. Ο μάρτυρας κατηγορίας ... αναφέρει στην κατάθεσή του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, ότι ήταν μπροστά όταν έγινε το ατύχημα, γιατί εργαζόταν και αυτός εκεί, ως καλουπατζής, Χειριστής του γερανού ήταν ο Χ. Υπεύθυνος των σιδεράδων ήταν ο Ζ. Τι εντολές τους έδωσε δεν ξέρει. Φτιαχνόταν ένα κτίριο της BMW. Έπρεπε να μπουν σίδερα στις κολώνες, πέντε μέτρα κάτω από το έδαφος. Τα πέδιλα είχαν μπει. Ήλθαν οι σιδεράδες και είπαν του Χ να τους πάρει τα σίδερα από τη μία πλευρά και να τα βάλει από την άλλη. Ο Χ βάζει πάντα κάποιον να επιβλέπει. Από το σημείο που έγινε ήταν 3 με 4 μέτρα, Κουμάντο έκανε το θύμα. Έδειχνε του χειριστή, πού θα πάει το βαγονάκι. Κανονικά έπρεπε να του πει να τα αφήσει δίπλα στην κολώνα και του είπε να τα βάλει μέσα στην κολώνα. Όπως κατεβαίνανε τα σίδερα, τα είχε πιασμένα, δεν φορούσε γάντια και κάποια στιγμή είδε σπινθήρες. Είδε ένα άτομο, που σπαρταρούσε κάτω τον .... Πήγαν τρία (3) άτομα, του άνοιξαν το στόμα με τανάλια, γιατί του είχε γυρίσει η γλώσσα και τον γλίτωσαν. Ο άλλος ήταν σε ύψος 2,5 μέτρων από τα πέδιλα. Πρέπει να ακούμπησαν τα σίδερα στα καλώδια της ΔΕΗ. Τα καλώδια ήταν 5 με 6 μέτρα πάνω από το έδαφος. Αν του έλεγε το θύμα, τα σίδερα να πάνε έξω από την κολώνα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Ακούμπησαν τα σίδερα στα καλώδια της ΔΕΗ και έπαθε ηλεκτροπληξία. Ο ... ήταν ο μηχανικός. Υπεύθυνος ήταν ο Ζ Ο ... είναι εργολάβος ξυλοτύπου. Ο χειριστής Χ είχε ορατότητα και έβλεπε. Σε οποιαδήποτε εργασία είχε βοηθό για να τον καθοδηγεί. Έγινε κακός υπολογισμός. Το θύμα το είδε με την πλάτη γυρισμένη στον χειριστή. Αν δεν έπιανε τα σίδερα, δεν θα γινόταν τίποτα. Το θύμα το είδε για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη δουλειά. Έμαθε κατόπιν, ότι ο Χ δεν είχε άδεια χειριστή γερανού. Είχε δώσει εντολές ο .... στον ... και στον Ζ. Εκείνη την ημέρα δεν φορούσαν γάντια και μπότες, αλλά ούτε τους είχαν δώσει. Ο Ζ ήλθε το πρωί και έφυγε. Άλλος δεν ήταν. Ο Χ είναι καλουπατζής. Είκοσι χρόνια τον γνωρίζει και χειριζόταν το γερανό, όχι συνέχεια, βοηθούσε τον αδελφό του. Ο μάρτυρας υπεράσπισης ... αναφέρει στην κατάθεσή του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, ότι ήταν στο έργο, αλλά δεν είδε το συμβάν. Είχαν πάει τα σίδερα οι σιδεράδες, έπιασαν τα σίδερα, τα έσπρωξαν και έτσι ακούμπησαν στα καλώδια της ΔΕΗ. Με την εταιρία "..." συνεργάζεται πάνω από τριάντα χρόνια. Ο Ζ έπρεπε να ήταν εκεί, ή να έχει κάποιον να επιβλέπει. Έπρεπε να υπήρχε ένας άνθρωπος να δίνει οδηγίες στον χειριστή. Συνηθίζεται κάθε συνεργείο να έχει τον δικό του κουμανταδόρο. Ο θανών άκουσε ότι ήταν ο κουμανταδόρος. Κανονικά τα σίδερα έπρεπε να τα κατεβάσει ο γερανός έξω από το καλούπι και μετά οι σιδεράδες να τα πάρουν και να τα βάλουν μέσα στο καλούπι. Ήταν εκτός σκάμματος τα καλώδια. Δεν χρειαζόταν κάποιο προστατευτικό. Ο γερανός έχει στοπ, το οποίο δουλεύει ανάλογα με το βάρος. Τα σίδερα τα έπιασαν χαμηλά και με το σπρώξιμο, που έκαναν, ακούμπησαν τα καλώδια. Για τα σίδερα ο μηχανικός έδινε εντολές στον Ζ. Ο μηχανικός δεν είναι απαραίτητο να είναι όλη την ημέρα εκεί. Η εταιρία ... είναι στον χώρο από το 1970. Ο μηχανικός έδινε εντολή να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός και κάθε υπεργολάβος ήταν υπεύθυνος για το συνεργείο του. Ο Χ ήταν βοηθός χειριστή γερανού από το 1973. Είχε τη γνώση και την εμπειρία. Ο Ζ ήταν υποχρεωμένος να ήταν εκεί και να επιβλέπει το σιδέρωμα. Ο θανών μπορεί να είχε τα γάντια και να μην τα φόρεσε. Ο μανδύας έχει περίμετρο 30 με 50 εκατοστά. Ο κατηγορούμενος στην απολογία του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου αναφέρει ότι ο αδελφός του ήταν χειριστής και αυτός βοηθός. Δουλεύει στους γερανούς από το 1973. Είχε κάποια δουλειά ο αδελφός του και πήγε αυτός. Δίπλωμα δεν είχε πάρει, γιατί είχε αρκετά ένσημα του ΙΚΑ ως οικοδόμος και δεν ήθελε να μπλέξει. Την ημέρα εκείνη ήλθε ο Ζ, ... και ο αδελφός του. Ο ... έδωσε το σχέδιο στον Ζ και του είπε τι θα κάνει. Έπρεπε τα σίδερα να κατέβουν στο σκάμμα, μετά να τα χωρίσουν οι σιδεράδες και να τα βάλουν εκεί που έπρεπε. Του είπαν οι σιδεράδες να τους βοηθήσει για να μπουν τα σίδερα στο καλούπι. Τους είπε ότι ήθελε κουμανταδόρο, γιατί δεν μπορούσε μόνος του. Τα καλώδια ήταν έξω από το έργο περίπου δύο (2) μέτρα. Είχε στοπ ο γερανός. Ο γερανός σε ορισμένα σημεία δεν έφτανε το σκάμμα. Δεν μπορούσε να υπολογίσει, αν τα συρματόσχοινα του γερανού έφταναν τα καλώδια. Έσπρωξαν τα σίδερα, έγινε παλάτζο, γι' αυτό έγινε ότι έγινε. Δεν έφταιγε αυτός για ότι έγινε, ούτε και ο μηχανικός. Ο βοηθός χειριστή δεν χρειάζεται άδεια. Η ΔΕΗ της περιοχής στα Μεσόγεια Αττικής, που έχει την έδρα της στο Κορωπί, αναφέρει στην από 19-3-2001 επιστολή της προς το AT Γλυκών Νερών ότι, σε απάντηση της επιστολής τους, τους ενημερώνουν ότι, μετά από αυτοψία, που πραγματοποιήθηκε στη νεοαναγειρόμενη οικοδομή ιδιοκτησίας "Γ. Κουλούρη A.Ε.", οδός ... (...), διαπίστωσαν ότι, μετά από παράλληλη μετακίνηση του συρματόσχοινου επισκοπικού γερανού, το συρματόσχοινο ήλθε σε επαφή με παρακείμενο δίκτυό τους Μέσης Τάσης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ατύχημα. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι, ως χειριστής γερανού, ελλείψει κουμανταδόρου, δεν είχε καν οπτική επαφή με το σημείο του ατυχήματος, είχε δηλαδή μείνει αβοήθητος. Όμως, ο κατηγορούμενος, εφόσον δεν είχε νόμιμη άδεια μηχανοδηγού - χειριστή γερανοφόρου οχήματος, δεν έπρεπε να αναλάβει τη μεταφορά του σιδηροπλισμού στην ως άνω οικοδομή και την τοποθέτησή του σε ξυλότυπο τοιχείου στη βάση της εκσκαφής του εργοταξίου με το εν λόγω όχημα. Παρόλα αυτά, εφόσον ανέλαβε, στηριζόμενος, κατά τους ισχυρισμούς του, στη μακροχρόνια εμπειρία, που διέθετε, είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το ΠΔ 31/90, κατά την εκτέλεση της ως άνω εργασίας, ως χειριστής γερανοφόρου οχήματος, να φροντίσει να έχει σαφή αντίληψη της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΔΕΗ και των συρματόσχοινων ανάρτησης του σιδηροπλισμού, τα οποία κρέμονταν από τον βραχίονα του γερανού. Αλλά τούτο, δεν το έπραξε, από έλλειψη της προσοχής, που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, με αποτέλεσμα, που δεν προέβλεψε, τα κάθετα συρματόσχοινα ανάρτησης να έλθουν σε επαφή με τα ηλεκτροφόρα καλώδια και το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει μέσω αυτών στο αναρτημένο φορτίο. Με τον τρόπο αυτό επέφερε τον θάνατο του ... και τον τραυματισμό του ..., οι οποίοι εργάζονταν, ως σιδεράδες στα θεμέλια της οικοδομής και παρελάμβαναν τα σίδερα, που αυτός τους έστελνε με τον βραχίονα του γερανοφόρου οχήματος, που χειριζόταν. Επίσης, ο ως άνω κατηγορούμενος δεν έβαλε κουμανταδόρο κάποιο άτομο δικό του, που γνώριζε αυτή την εργασία, προκειμένου να τον βοηθήσει ως χειριστή του γερανού και να συνεννοείται μαζί του, έτσι ώστε η μεταφορά του σιδηροπλισμού στα τοιχεία της οικοδομής και η τοποθέτησή τους πλησίον των ξυλοτύπων να γίνει με ασφάλεια και να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας από τα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ, που υπήρχαν σε μικρή απόσταση από την οικοδομή. Το γεγονός ότι οι παθόντες ήταν εργαζόμενοι στο συνεργείο του Ζ δεν σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε ιδιαίτερη υποχρέωση, βάσει του νόμου, να προβεί στις ανωτέρω πράξεις για την ασφάλεια των εργαζομένων της οικοδομής, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ανεξάρτητα τυχόν ευθυνών του ως άνω υπεργολάβου. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι ο θανών είχε αναλάβει να είναι κουμανταδόρος και ότι από δική του υπαιτιότητα, επειδή δεν φορούσε γάντια, έπιασε τα σίδερα που είχαν ακουμπήσει στα καλώδια της ΔΕΗ και υπέστη ηλεκτροπληξία. Όμως, η υποχρέωση να βάλει κουμανταδόρο ήταν, εκτός του ιδιοκτήτη του γερανού, και δική του, για να βοηθήσει τον ίδιο ως χειριστή αυτού στη μεταφορά του σιδηροπλισμού. Ως κουμανταδόρος δεν πρέπει να μπαίνει οποιοσδήποτε βρίσκεται στην οικοδομή, αλλά να είναι ένα μόνιμο πρόσωπο, το οποίο πρέπει να συνεργάζεται με τον χειριστή του γερανού, ως βοηθός αυτού και να έχει εμπειρία σ' αυτή την εργασία. Αν πράγματι ο θανών είχε οριστεί κουμανταδόρος, θα έπρεπε να μην έκανε και την εργασία του σιδερά στο ύψος των ξυλοτύπων στα θεμέλια της οικοδομής σε ύψος 2,5 μέτρων από τα πέδιλα, αλλά να βρίσκεται σε τέτοιο σημείο της οικοδομής, κάτω από τον γερανό, μεταξύ της απόστασης των 20 έως 30 μέτρων, που απείχε αυτός από τα θεμέλια της οικοδομής, έτσι ώστε να έχει οπτικό πεδίο του γερανού, του βραχίονα αυτού, των εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΔΕΗ και των θεμελίων της οικοδομής, όπου θα μεταφερόταν ο σιδηροπλισμός. Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ότι ο θανών είχε εμπειρία να κάνει τον κουμανταδόρο του γερανού, δεδομένου ότι άλλη φορά δεν είχε συνεργασθεί με τον κατηγορούμενο, ως χειριστή του εν λόγω γερανού, ούτε μπορούσε από απόσταση 20 έως 30 μέτρων, φωνάζοντας, να κατευθύνει τον χειριστή του γερανού. Ακόμη, δεν προέκυψε από την αποδεικτική διαδικασία, ότι είχαν δοθεί στον θανόντα γάντια για να πιάνει τα σίδερα και αυτός, μετά από υπόδειξη του επιβλέποντος μηχανικού ή του ιδιοκτήτη του γερανοφόρου οχήματος, άλλως του κατηγορουμένου Χ, ως χειριστή του γερανού, αρνήθηκε να τα φορέσει. Επίσης, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι, αν ο θανών έπρεπε να πει σ' αυτόν, ως χειριστή του γερανού, να αφήσει τα σίδερα δίπλα στην κολώνα, αλλά του ζήτησε να τα βάλει μέσα στην κολώνα και γι' αυτό τα σίδερα έπεσαν στα εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ. Όμως, αν τα σίδερα υπήρχε πιθανότητα να πέσουν επάνω στα καλώδια της ΔΕΗ μέσα ή έξω από την κολώνα, αυτό μπορούσε να το δει ο κατηγορούμενος, ως χειριστής του γερανού, και ο κουμανταδόρος, που θα βρισκόταν εκτός των θεμελίων και θα συνεργαζόταν με αυτόν ως χειριστή κάτω από τον γερανό, και όχι ο θανών, ο οποίος ασχολείτο με τα σίδερα, που κατέβαιναν προς τα πέδιλα της οικοδομής και δεν μπορούσε να δει ότι αυτά είχαν ακουμπήσει τα καλώδια της ΔΕΗ. Ο κατηγορούμενος, ως χειριστής του γερανού, και ο κουμανταδόρος αυτού, εφόσον είχαν δει ότι τα σίδερα είχαν ακουμπήσει στα καλώδια της ΔΕΗ, θα έπρεπε να φωνάξουν στα δύο θύματα να μην τα πιάσουν με τα χέρια τους ή αν έβλεπαν ότι τα σίδερα, για να τοποθετηθούν μέσα στην κολώνα, θα ακουμπούσαν στα καλώδια της ΔΕΗ, θα έπρεπε να ειδοποιήσουν τους σιδεράδες ότι αυτό δεν γίνεται, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και να τα αφήσουν εκτός της κολώνας. Ο κατηγορούμενος ζητεί από το Δικαστήριο να του αναγνωρισθούν οι ελαφρυντικές περιστάσεις των άρθρων 79 παρ. 3 α', β' και δ', 84 παρ. 2 α' και ε' ΠΚ. Όμως, το Δικαστήριο κρίνει ότι το πιο πάνω αίτημα του κατηγορουμένου πρέπει να απορριφθεί, ως αβάσιμο κατ' ουσίαν, δεδομένου ότι, όπως αποδείχθηκε, η όλη συμπεριφορά αυτού κατά την τέλεση των ως άνω αξιοποίνων πράξεων και μετά την τέλεση αυτών μέχρι σήμερα, δεν έδειξε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις, που απαιτούνται από τα ως άνω άρθρα του Ποινικού Κώδικα. Η σύζυγος του θανόντος, στην κατάθεσή της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, αναφέρει ότι κανείς δεν βοήθησε αυτή και την κόρη της μετά το ένδικο ατύχημα, που υπέστη ο σύζυγός της. Εξάλλου, ο κατηγορούμενος δεν ζήτησε συγνώμη στη σύζυγο του θανόντος και στον άλλον παθόντα, αλλά ισχυρίστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία ότι, για ό,τι συνέβη, έφταιγαν οι ίδιοι οι παθόντες. Να σημειωθεί εδώ, ότι ο κατηγορούμενος την ώρα του ένδικου ατυχήματος συζητούσε μ' έναν άλλο εργάτη. Επομένως, σύμφωνα με όσα πραγματικά περιστατικά αποδείχθηκαν, σε συνδυασμό με όσα προαναφέρθηκαν στη μείζονα σκέψη, πρέπει να απορριφθούν οι αυτοτελείς ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, ως αβάσιμοι κατ' ουσίαν, και να κηρυχθεί αυτός ένοχος για τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες κατηγορείται, χωρίς να αναγνωρισθούν σ' αυτόν ελαφρυντικά". Με αυτά που δέχθηκε το πιο πάνω Δικαστήριο, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του για τη συνδρομή των στοιχείων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης των εγκλημάτων που προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 26 παρ. 1β, 94 παρ. 2, 302 παρ. 1α, 314 παρ. 1 του ΠΚ, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και από τις οποίες πείσθηκε για την ενοχή του αναιρεσείοντος, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες υπήγαγε τα δεκτά γενόμενα από αυτό περιστατικά στις προεκτεθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφάρμοσε και τις οποίες, έτσι, ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου παραβίασε, με συνέπεια η απόφαση να μη στερείται νόμιμης βάσης. Ειδικότερα, εξειδικεύονται πλήρως οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 28 ΠΚ, όπως αυτές διαλαμβάνονται στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, αφού αναφέρονται τα στοιχεία της μη συνειδητής αμέλειας του αναιρεσείοντος, συνιστάμενα στο ότι αυτός, κατά τον χειρισμό οικοδομικού γερανού, δεν φρόντισε να έχει σαφή αντίληψη της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΔΕΗ και των συρματόσχοινων ανάρτησης του σιδηροπλισμού, τα οποία κρέμονταν από τον βραχίονα του γερανού. Ότι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, τα κάθετα συρματόσχοινα του γερανού να έρθουν σε επαφή με τα ηλεκτροφόρα καλώδια της ΔΕΗ και το ηλεκτρικό ρεύμα να περάσει μέσω αυτών στο αναρτημένο φορτίο και τέλος στους δύο εργαζομένους στην οικοδομή, και στον μεν πρώτο να προκαλέσει τον δια ηλεκτροπληξίας θάνατο, στον δε δεύτερο ηλεκτρικό έγκαυμα προσώπου, γεγονότα τα οποία τελούν σε αντικειμενικό αιτιώδη σύνδεσμο με την ως άνω παράλειψη του αναιρεσείοντος και τα οποία δεν προέβλεψε ο αναιρεσείων λόγω μη καταβολής της οφειλόμενης προσοχής. Είναι δε αβάσιμος ισχυρισμός ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, με την αιτίαση ότι, στο μεν σκεπτικό διαλαμβάνεται ότι ο αναιρεσείων "είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/90, κατά την εκτέλεση της ως άνω εργασίας ...... κλπ", ενώ στο διατακτικό δεν γίνεται καμμία αναφορά για ύ7παρξη τέτοιας νομικής υποχρέωσης. Τούτο δε, διότι δεν συνέτρεχαν στην προκειμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 15 του ΠΚ, ώστε να υφίσταται υποχρέωση του Δικαστηρίου ειδικής αιτιολόγησης της υποχρεώσεως του αναιρεσείοντος να κατέχει άδεια μηχανοδηγού - χειριστή, ενώ από την επιτρεπτή αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού σαφώς προκύπτει, ότι η αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ. 31/90 γίνεται για να τονισθεί επιπρόσθετα η αμέλεια που επέδειξε ο αναιρεσείων, ο οποίος, κατά τις αναφερόμενες παραδοχές της προσβαλλομένης, μολονότι δεν είχε την από το ως άνω Π.Δ. απαιτούμενη άδεια, ανέλαβε τον χειρισμό του οικοδομικού γερανού και επέδειξε την λεπτομερώς αναφερόμενη στη συνέχεια αμελή συμπεριφορά και όχι με την έννοια κάποιας ειδικής υποχρέωσης που απορρέει από το Διάταγμα αυτό, στην οποία στηρίχθηκε η κρίση της προσβαλλομένης, για την ενοχή του αναιρεσείοντος. Επομένως, ο μοναδικός λόγος της ένδικης αίτησης αναίρεσης, εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ, με τον οποίο προβάλλονται αντίθετες αιτιάσεις, είναι αβάσιμος.
Κατόπιν αυτών, η ένδικη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθ. 580/08 αίτηση του Χ, για αναίρεση της υπ' αριθ. 5471/21.7.2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Και Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Φεβρουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 2 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή