Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 33 / 1994    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Αναίρεση υπέρ του νόμου.
Περίληψη:
Επιτρεπτή η παραίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από την αίτησή του για αναίρεση υπέρ του νόμου. Επιτρεπτή η παραίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από την αίτησή του για αναίρεση υπέρ του νόμου, η οποία μη αποτελούσα γνήσιο ένδικο μέσο δεν υπόκειται στη ρύθμιση του άρθρου 475 παρ. 2 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης (Ολομ. ΑΠ 33/1994) (όμοια με Ολομ. ΑΠ 26/1994 Ποιν.Χρον. ΜΔ.929.) (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Επιτρεπτή η παραίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από την
αίτησή του για αναίρεση υπέρ του νόμου. Επιτρεπτή η παραίτηση του
Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου από την αίτησή του για αναίρεση υπέρ του
νόμου, η οποία μη αποτελούσα γνήσιο ένδικο μέσο δεν υπόκειται στη ρύθμιση
του άρθρου 475 παρ. 2 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση
αναίρεσης (Ολομ. ΑΠ 33/1994) (όμοια με Ολομ. ΑΠ 26/1994
Ποιν.Χρον. ΜΔ.929.)


--------------------------------<< Επιστροφή