Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 766 / 2015    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο.
Περίληψη:
Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για μη εμπρόθεσμη καταβολή ατομικών ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου στον Ο.Α.Ε.Ε. Αποποινικοποίηση της πράξης με τη διάταξη του άρθρου 30 ν. 4321/2015 μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και πριν δημοσιευτεί η απόφαση για την αίτηση αναίρεσης. Ο Άρειος Πάγος, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά δεκτή, εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως ως ευμενέστερη τη σχετική διάταξη, αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο.
Αριθμός 766/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βιολέττα Κυτέα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Βασιλάκη (κωλυομένης της Αρεοπαγίτου Αικατερίνης Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά), Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αριστείδη Πελεκάνο - Εισηγητή και Δημήτριο Χονδρογιάννη, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Μαρτίου 2015, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Δημήτριου Δασούλα (γιατί κωλύεται η Εισαγγελεύς) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Π. Ε. του Π., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Ζηκογιάννη, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 31441/2014 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 6109/22-9-2014 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 918/2014.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις του άρθρου 2 ΠΚ και των άρθρων 511 εδ. γ’ , 514 εδ. δ’ και 518 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ προκύπτει ότι, όταν, μετά την καταδίκη κατηγορουμένου για ορισμένη πράξη και μέχρι να δημοσιευτεί απόφαση για την αίτηση αναίρεσης, που ασκήθηκε κατά της καταδικαστικής απόφασης, εκδοθεί νόμος που ορίζει ότι η πράξη αυτή δεν είναι πλέον αξιόποινη (ανέγκλητη), ο Άρειος Πάγος, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά δεκτή, εφαρμόζει αυτεπάγγελτα ως (κατ’ εξοχήν) ευμενέστερο τον νεότερο νόμο και κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο. Εξάλλου, στο άρθρο 30 του ν. 4321/2015 (με τίτλο "ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας"), που ισχύει από 21-3-2015, ορίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967, όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις ατομικές ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ). Από την τελευταία διάταξη αυτή συνάγεται ότι, από τότε που άρχισε να ισχύει ο ν. 4321/2015, έπαυσε να είναι αξιόποινη η μη εμπρόθεσμη πληρωμή των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες στον ΟΑΕΕ, η οποία είχε τυποποιηθεί ως αξιόποινη πράξη από τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1 ν. 2676/1999 και 16 παρ. 1 π.δ. 258/2005 (που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2676/1999), με ρητή παραπομπή για την ποινική κύρωσή της στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 α.ν. 86/1967, η οποία, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 30 ν. 3904/2010, ποινικοποιεί τη μη εμπρόθεσμη καταβολή προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τους ίδιους τους ασφαλισμένους.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση 31441/2014 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, Π. Ε., κηρύχτηκε ένοχος, σε δεύτερο βαθμό, για μη έγκαιρη καταβολή των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών του στο ασφαλιστικό ταμείο Ο.Α.Ε.Ε. και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με τριετή αναστολή και σε χρηματική ποινή 400 ευρώ. Όμως, μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής (στις 12-8-2014) και την άσκηση της κρινόμενης από 19-9-2014 αίτησης αναίρεσης από τον κατηγορούμενο, η οποία είναι τυπικά δεκτή, θεσπίστηκε η προαναφερόμενη επιεικέστερη διάταξη του άρθρου 30 ν. 4321/2015, η οποία αποποινικοποίησε τη μη εμπρόθεσμη πληρωμή ατομικών ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε.. Επομένως, πρέπει να εφαρμοστεί αυτεπαγγέλτως η εν λόγω διάταξη, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την απόφαση 31441/2014 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο, Π. Ε. του Π., για το ότι στην Αγία Παρασκευή στις 4-5-2011, ενώ ασκεί το επάγγελμα του σιδηρουργού και διατηρεί κατάστημα στο όνομά του στην οδό ... αρ. .., Καλύβια τ. κ. 19010, κατά το χρονικό διάστημα από 7° του έτους 2006 έως 12° του έτους 2010, κατά το οποίο είχε νόμιμη υποχρέωση καταβολής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον ίδιο προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης, δεν κατέβαλε τις εισφορές αυτές μέσα σε έναν μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές, οι οποίες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 21.513 ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 10 Ιουλίου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή