Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 106 / 1991    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ποινή, Απόλυση υφ' όρο.
Περίληψη:
Αν κατά το στάδιο της δοκιμασίας του υπό όρο απολυθέντος συμπέσει ποινή για άλλη πράξη και συντρέχει περίπτωση μη επιτρεπόμενης από το νόμο συρροής, η άλλη ποινή θα εκτελεστεί χωριστά μετά το χρόνο της δοκιμασίας του απολυθέντος. Η υφ' όρον απόλυση δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτελέσεως αυτής, που επιδιώκει την αποτροπή της υποτροπής με τη βελτίωση του καταδίκου και την κοινωνική του αποκατάσταση. Αν κατά το στάδιο της δοκιμασίας του υπό όρο απολυθέντος συμπέσει ποινή για άλλη πράξη και συντρέχει περίπτωση μη επιτρεπομένης από το νόμο συρροής, η άλλη ποινή θα εκτελεστεί χωριστά μετά το χρόνο της δοκιμασίας του απολυθέντος, όπως επί καταδίκης για οπλοχρησία, για την οποία η επιβληθείσα ποινή εκτίεται αθροιστικά. - Αναιρείται υπέρ του νόμου το προσβαλλόμενο βούλευμα λόγω εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, διότι χορήγησε υφ' όρο απόλυση όχι μόνο για τη βασική ποινή της καθείρξεως που επιβλήθηκε στον απολυθέντα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και για την αθροιστικώς εκτιομένη ποινή φυλακίσεως για οπλοχρησία, για να εύρει δε τα 2/3 της εκτιθείσας ποινής συνυπολόγισε στα 13 έτη καθείρξεως και τους 10 μήνες φυλακίσεως (Ολομ ΑΠ. 106/1991 Ποιν.Χρον. ΜΑ. 852). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Αν κατά το στάδιο της δοκιμασίας του υπό όρο απολυθέντος συμπέσει
ποινή για άλλη πράξη και συντρέχει περίπτωση μη επιτρεπόμενης από
το νόμο συρροής, η άλλη ποινή θα εκτελεστεί χωριστά μετά το χρόνο
της δοκιμασίας του απολυθέντος. Η υφ' όρον απόλυση δεν αποτελεί απαλ-
λαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτελέσεως αυτής, που επιδιώκει την
αποτροπή της υποτροπής με τη βελτίωση του καταδίκου και την κοινωνική
του αποκατάσταση. Αν κατά το στάδιο της δοκιμασίας του υπό όρο
απολυθέντος συμπέσει ποινή για άλλη πράξη και συντρέχει περίπτωση μη
επιτρεπομένης από το νόμο συρροής, η άλλη ποινή θα εκτελεστεί χωριστά
μετά το χρόνο της δοκιμασίας του απολυθέντος, όπως επί καταδίκης για
οπλοχρησία, για την οποία η επιβληθείσα ποινή εκτίεται αθροιστικά. -
Αναιρείται υπέρ του νόμου το προσβαλλόμενο βούλευμα λόγω εσφαλμένης
ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, διότι χορήγησε υφ' όρο απόλυση
όχι μόνο για τη βασική ποινή της καθείρξεως που επιβλήθηκε στον
απολυθέντα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και για την αθροιστικώς
εκτιομένη ποινή φυλακίσεως για οπλοχρησία, για να εύρει δε τα 2/3 της
εκτιθείσας ποινής συνυπολόγισε στα 13 έτη καθείρξεως και τους 10 μήνες
φυλακίσεως (Ολομ ΑΠ. 106/1991 Ποιν.Χρον. ΜΑ. 852).--------------------------------<< Επιστροφή