Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 180 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα απόλυτη, Συνήγορος κατηγορουμένου, Διάθεση ακατάλληλων τροφίμων και κρεάτων.
Περίληψη:
Διάθεση στην κατανάλωση τροφίμων ακαταλλήλων προς βρώση (Π.Δ. 40/1977 άρθρο 22). Καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Αναίρεση κατά της άνω αποφάσεως από τον κατηγορούμενο για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως, διότι δεν δόθηκε από τη διευθύνουσα τη συζήτηση ο λόγος στον συνήγορο που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο για να αναπτύξει την υπεράσπισή του επί της κατηγορίας ούτε επί της ποινής μετά την κήρυξή του ως ενόχου. Αναιρείται η απόφαση και παραπέμπεται προς νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο.
Αριθμός 180/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Αρκουμάνη, περί αναιρέσεως της ΑΤ 1481/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25 Μαΐου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 907/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 εδ. δ' Κ.Ποιν.Δ. η παραβίαση των διατάξεων των καθοριζουσών την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία του παρέχονται, με τις διατυπώσεις που επιβάλλει ο νόμος, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα, που δημιουργεί τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως. Τέτοια παραβίαση αποτελεί και η περίπτωση κατά την οποία μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, αμέσως και πριν από τη κήρυξή του ως ενόχου από το δικαστήριο, δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο και στον συνήγορό του καθώς και μετά την κήρυξή του ως ενόχου κατά τη συζήτηση για την επιβολή της ποινής, κατά την οποία τελευταίος πρέπει να λάβει τον λόγο ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 369 παρ. 3 του Κ.Ποιν.Δικ. σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 371 παρ. 3 του ιδίου Κώδικα. Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από τα παραδεκτώς επισκοπούμενα πρακτικά της δίκης επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς η Πρόεδρος του δικαστηρίου εκείνου, μετά την κήρυξη της λήξεως της αποδεικτικής διαδικασίας, έδωσε τον λόγο στην Εισαγγελέα, η οποία ανέπτυξε την κατηγορία και πρότεινε να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενος για την πράξη της παραβάσεως του άρθρου 22 του ΠΔ 40/1977 χωρίς όμως να δώσει στη συνέχεια τον λόγο και στον συνήγορο του ήδη αναιρεσείοντος ... που παρέστη για λογαριασμό του και εκπροσωπούσε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 2, 502 παρ. 1 και 42 παρ. 2 ε. γ' Κ.Ποιν.Δ. τον κατηγορούμενο, δυνάμει της από 18/2/2009 εξουσιοδοτήσεώς του κατά την εκδίκαση της εφέσεώς του κατά της υπ' αριθμό ΒΜ 1682/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς για να αναπτύξει την υπεράσπισή του επί της ενοχής. Στη συνέχεια δε, όπως από τα ίδια πρακτικά προκύπτει, το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον ήδη αναιρεσείοντα του ότι στις 5/1/2004 στο κατάστημα κρεοπωλείου του στην οδό ... διέθετε στην κατανάλωση κατεψυγμένα χοιρίδια προέλευσης Ισπανίας βάρους 16 κιλών, τα οποία παρουσίαζαν αλλοιώσεις των οργανικών χαρακτήρων τους και ήταν αποψυγμένα και άνευ συσκευασίας δηλαδή ακατάλληλα προς βρώση και κατανάλωση και αφού δόθηκε ο λόγος για την επιβλητέα ποινή μόνο στην Εισαγγελέα όχι όμως και στον άνω συνήγορο που νομίμως εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο κατεδίκασε τον τελευταίο σε φυλάκιση έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ.
Συνεπώς ο σχετικός λόγος αναιρέσεως που προβλέπεται από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' του Κ.Ποιν.Δ. λαμβάνεται δε υπόψη και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η αιτίαση ότι επήλθε απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι η πρόεδρος δεν έδωσε το λόγο στον συνήγορο που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο να αναπτύξει την υπεράσπισή του όσον αφορά την κατηγορία, είναι βάσιμος. Μετά από αυτά, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση, σύμφωνα με το άρθρο 519 Κ.Ποιν.Δ., για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο του οποίου είναι δυνατή η συγκρότηση από δικαστές άλλους εκτός από εκείνους που είχαν δικάσει προηγουμένως.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμό ΑΤ 1481/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 28 Ιανουαρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή