Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1396 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Ηθική αυτουργία, Τραπεζική επιταγή.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθόσον δεν αναφέρει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία πιεστικά και φορτικά η κατηγορουμένη προκάλεσε την απόφαση στον φυσικό αυτουργό να τελέσει την αξιόποινη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων.
Αριθμός 1396/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Δημάδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, Βολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά-Εισηγήτρια και Χριστόφορο Κοσμίδη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Μαΐου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση
της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Λεωνίδα Σιδηρόπουλο, για αναίρεση της 19917/2009 αποφάσεως του Α' Τριμελούς Πλημ/κείου Θεσσαλονίκης.
Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ..., που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Κυριακή Ιωαννίδου-Κουδρόγλου. Το Α'Τριμελές Πλημ/κείο Θεσσαλονίκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Ιανουαρίου 2010 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 264/2010.

Αφού άκουσε τους πληρεξουσίους των διαδίκων που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την .αποδεικτική διαδικασία πραγματικά περιστατικά , στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόσθηκε. Επί ηθικής αυτουργίας, για να έχει η καταδικαστική απόφαση την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτή ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στον φυσικό αυτουργό την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, ήτοι να εκτίθεται στην απόφαση ότι ο κατηγορούμενος με συνεχείς παραινέσεις και προτροπές , που έγιναν με πειθώ και φορτικότητα, έπεισε τον φυσικό αυτουργό να τελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε, χωρίς να είναι αναγκαίος ο καθορισμός της μέχρι τις τελευταίες λεπτομέρειες, από απόψεως τόπου, τρόπου και χρόνου τέλεσης της πράξεως. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, που δίκασε ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 19917/2009 απόφαση του, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό, τα οποία παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται και λαμβάνονται ως ενιαίο σύνολο, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, ότι από τα μνημονευόμενα στο σκεπτικό κατ' είδος αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η κατηγορουμένη Χ που ήταν ασφαλιστική σύμβουλος, όπως και ο σύζυγος της Ζ, στη ..., κατά μήνα Ιούνιο του έτους 2004, μέσα σε μια καφετέρια στην περιοχή ..., παρέδωσαν στον εγκαλούντα Ψ την υπ' αριθμ. ... επιταγή, ποσού 80.000 ευρώ, σε διαταγή του εγκαλούντα προς την Eurobank (Υποκατάστημα ...), η οποία έφερε ως ημερομηνία εκδόσεως την 20/7/2004. Η εν λόγω επιταγή δόθηκε στον εγκαλούντα ως εγγύηση για το ποσό που ο τελευταίος έδωσε σ' αυτούς για να το επενδύσουν σε χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η επίδικη επιταγή εμφανίσθηκε προς πληρωμή από τον εγκαλούντα στις 14/6/2004 και δεν πληρώθηκε γιατί στον υπ' αριθμ. ... λογαριασμό της κατηγορουμένης δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια. Η υπογραφή που έχει τεθεί στο σώμα της επιταγής δεν ανήκει στην κατηγορουμένη, αλλά όπως η ίδια ισχυρίζεται στο σύζυγο της Ζ, ο οποίος είναι και ο αυτουργός της πράξης. Η κατηγορουμένη γνώριζε τη συγκεκριμένη συναλλαγή του συζύγου της με τον εγκαλούντα, αφού τον συνόδευσε και ήταν παρούσα στην παράδοση της επιταγής. Οι ισχυρισμοί της περί υπεξαίρεσης της επιταγής και εν αγνοία της πλαστογραφία της υπογραφής της δεν αποδείχθηκαν. Ενισχυτικό στοιχείο του αβασίμου των ισχυρισμών της είναι το γεγονός ότι ενώ για τους ανωτέρω λόγους στράφηκε ποινικά κατά του συζύγου της, με τον οποίο η έγγαμη συμβίωση διασπάσθηκε το καλοκαίρι του 2004, παρόλα αυτά στο στάδιο της ποινικής προδικασίας υπαναχώρησε των θέσεων της, με αποτέλεσμα να απαλλαχθεί ο σύζυγος της των κατηγοριών αυτών, ενώ η ίδια δήλωσε τότε ότι ανέλαβε από κοινού με τον σύζυγο της την αστική ευθύνη που προέκυψε από την εν λόγω επιταγή, αλλά και από άλλες όμοιες. Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η κατηγορουμένη έδωσε εντολή στο σύζυγο της για την από αυτόν έκδοση της επίδικης επιταγής στα πλαίσια της μεταξύ τους οικογενειακής ζωής και συνεπώς πρέπει να κηρυχθεί ένοχη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, κατ' επιτρεπτή μεταβολή της αρχικά ασκηθείσας σε βάρος της κατηγορίας της αυτουργού της πράξης αυτής, ως ηθικός αυτουργός της πράξης που περιγράφεται παραπάνω, καθόσον αφ' ενός μεν έδωσε την εντολή για την έκδοση, αφ' ετέρου δε γνώριζε ότι τόσο κατά το χρόνο παράδοσης όσο και κατά το χρόνο της εμφάνισης της επιταγής ότι δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια. Με βάση τα παραδοχές αυτές το ως άνω δικαστήριο κήρυξε ένοχη την κατηγορουμένη - αναιρεσείουσα ηθικής αυτουργίας στην τέλεση από τον προαναφερόμενο σύζυγο της ως αυτουργού της αξιόποινης πράξης της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, κατ' επιτρεπτή μεταβολή της αρχικά ασκηθείσας σε βάρος της κατηγορίας της αυτουργού της πράξης αυτής, δεχόμενο στο διατακτικό του ότι στη ... την 14/6/2004 με πρόθεση προκάλεσε στο σύζυγο της την απόφαση να εκδώσει ακάλυπτη επιταγή και συγκεκριμένα του έδωσε την εντολή να εκδώσει την υπ' αριθμ. ... επιταγή , ποσού 80.000 ευρώ, σε διαταγή του Ψ, η οποία εμφανισθείσα την 14/6/2004 στην πληρώτρια Τράπεζα δεν πληρώθηκε γιατί στον λογαριασμό της δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια, και ακολούθως της επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα οκτώ( 18) μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία, και χρηματική ποινή 5.000ευρώ. Όμως η αιτιολογία αυτή του σκεπτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, που ταυτίζεται με το διατακτικό της, δεν συνιστά την κατά τις άνω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καθόσον δεν αναφέρει τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία πειστικά και φορτικά η κατηγορουμένη- αναιρεσείουσα προκάλεσε την απόφαση στον φυσικό αυτουργό-σύζυγό της να τελέσει τι]ν αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, και δεν αρκεί η αναφορά ότι εκείνος ενήργησε κατ' εντολή της. Κατ' ακολουθίαν, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση για τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ λόγο αναιρέσεως, και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το άρθρο 519του ΚΠΔ, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η συγκρότηση του από άλλους δικαστές .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθμ. 19917/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αποβιωσάσης της Γραμματέως, σύμφωνα με το άρθρο 142 του ΚΠΔ,
η παρούσα υπόθεση καθαρογράφηκε από τη γραμματέα
Αικατερίνη Φωτοπούλου και υπογράφεται από τον αναπληρούντα την
προϊσταμένη του Ποινικού Τμήματος, γραμματέα Γεώργιο Σωφρονιάδη

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Ιουλίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή