Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 8 / 1995    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραγραφή, Νόμος επιεικέστερος, Ολομέλεια Αρείου Πάγου.
Περίληψη:
Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και στον Άρειο Πάγο, εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος εάν διαπιστώσει τη συμπλήρωση της οφείλει να αναιρέσει την απόφαση και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό λόγο χωρίς να απαιτείται να είναι αυτός και βάσιμος. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη (εκπρόθεσμη) πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος, διότι αν ορθώς εκρίθη το ζήτημα του εκπροθέσμου της εφέσεως, η απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου θα έχει καταστεί αμετάκλητη και άρα δεν θα μπορεί να γίνει λόγος για παραγραφή του αξιοποίνου, παρά μόνο για παραγραφή της ποινής. Πότε η απόφαση η απορρίπτουσα την έφεση ως απαράδεκτη είναι αιτιολογημένη. Ποιο πρόσωπο θεωρείται αγνώστου διαμονής. Στο αποδεικτικό επιδόσεως αγνώστου διαμονής δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του Δημάρχου κατ' εντολήν του οποίου ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει το επιδιδόμενο έγγραφο. Η επίδοση εγγράφου στο Δήμο Αθηναίων είναι έγκυρη έστω και αν η συγκεκριμένη διεύθυνση υπάγεται στο Δήμο Γαλατσίου, δεδομένου ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει κάτοικος Αθηνών της αυτής διεύθυνσης. Η γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα της αλλαγής διευθύνσεως του κατηγορουμένου γίνεται μόνον από τον ίδιο τον κατηγορούμενο καθ'ον τρόπο προβλέπει το άρθρο 273 ΚΠοινΔ και δεν αρκεί η γνωστοποίηση της π.χ. από πληρώτρια τράπεζα ακάλυπτης επιταγής που αυτός εξέδωσε (Ολομ. ΑΠ 8/1995 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.829). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως
και στον Άρειο Πάγο, εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον
παραδεκτό λόγο. Ειδικά στην περίπτωση προσβολής αποφάσεως που
κήρυξε την έφεση απαράδεκτη πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος
αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος. Η παραγραφή ως θεσμός
δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε κάθε στάση της ποινικής
διαδικασίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο, ο οποίος εάν διαπιστώσει τη
συμπλήρωση της οφείλει να αναιρέσει την απόφαση και να παύσει οριστικώς
την ποινική δίωξη, εφόσον η αίτηση περιέχει έναν τουλάχιστον παραδεκτό
λόγο χωρίς να απαιτείται να είναι αυτός και βάσιμος. Ειδικά στην περίπτωση
προσβολής αποφάσεως που κήρυξε την έφεση απαράδεκτη (εκπρόθεσμη)
πρέπει ο προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως να είναι και κατ' ουσίαν βάσιμος,
διότι αν ορθώς εκρίθη το ζήτημα του εκπροθέσμου της εφέσεως, η απόφαση
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου θα έχει καταστεί αμετάκλητη και άρα δεν θα
μπορεί να γίνει λόγος για παραγραφή του αξιοποίνου, παρά μόνο για
παραγραφή της ποινής. Πότε η απόφαση η απορρίπτουσα την έφεση ως
απαράδεκτη είναι αιτιολογημένη. Ποιο πρόσωπο θεωρείται αγνώστου
διαμονής. Στο αποδεικτικό επιδόσεως αγνώστου διαμονής δεν είναι
απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του Δημάρχου κατ' εντολήν του οποίου
ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει το επιδιδόμενο έγγραφο. Η επίδοση
εγγράφου στο Δήμο Αθηναίων είναι έγκυρη έστω και αν η συγκεκριμένη
διεύθυνση υπάγεται στο Δήμο Γαλατσίου, δεδομένου ότι ο ίδιος ο
κατηγορούμενος είχε δηλώσει κάτοικος Αθηνών της αυτής διεύθυνσης. Η
γνωστοποίηση στον Εισαγγελέα της αλλαγής διευθύνσεως του κατηγορου-
μένου γίνεται μόνον από τον ίδιο τον κατηγορούμενο καθ' ον τρόπο
προβλέπει το άρθρο 273 ΚΠοινΔ και δεν αρκεί η γνωστοποίηση της π.χ. από
πληρώτρια τράπεζα ακάλυπτης επιταγής που αυτός εξέδωσε(Ολομ. ΑΠ
8/1995 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.829).--------------------------------<< Επιστροφή