Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1184 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης.
Περίληψη:
Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων περί νομής ή κατοχής δεν προσβάλλεται με αναίρεση.
Αριθμός 1184/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα και κωλύματος του αρχαιοτέρου Αρεοπαγίτη), Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15 Μαΐου 2013, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να αποφανθεί επί της από 22/3/2013 αίτησης - κλήσης των 1) Π. Δ. του Ι. και 2) Γ. Δ. του Ι. για μεταφορά της μετ' αναβολής δικασίμου της υπόθεση μεταξύ των:
Των αναιρεσειόντων - καθών η κλήση: 1) Β. χήρας Γ. Δ., το γένος Δ. Λ., 2) Δ. Δ. του Γ. και 3) Ν. Δ. του Γ., κατοίκων .... Η 1η δεν παραστάθηκε και οι 2ος και 3ος εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Βασιλεία Σεϊτανίδου.
Των αναιρεσιβλήτων - καλούντων: 1) Π. Δ. του Ι. και 2) Γ. Δ. του Ι., κατοίκων Η.Π.Α., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μιχάλη Παπαζήση.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο ορίστηκε εισηγητής ο Αρεοπαγίτης Ερωτόκριτος Καλούδης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, στο άρθρο 309 ΚΠολΔ ορίζεται ότι: "Οι αποφάσεις που αποφαίνονται οριστικά σε κύρια ή παρεμπίπτουσα αίτηση δεν μπορούν μετά τη δημοσίευσή τους να ανακαλούνται από το δικαστήριο που τις εξέδωσε. Όσες δεν κρίνουν οριστικά μπορούν είτε αυτεπαγγέλτως είτε με πρόταση κάποιου διαδίκου που υποβάλλεται μόνο στη διάρκεια της συζήτησης της υπόθεσης κι όχι αυτοτελώς να ανακληθούν σε κάθε στάση της δίκης από το δικαστήριο που τις εξέδωσε εωσότου εκδοθεί οριστική απόφαση". Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης (ως μη αποφαινόμενη επί της ουσίας αυτής) είναι μη οριστική και ως τοιαύτη δύναται να ανακληθεί είτε με αίτηση του διαδίκου είτε αυτεπαγγέλτως. Εωσότου η εν λόγω απόφαση ανακληθεί, το δικαστήριο δεν μπορεί να επιληφθεί της ουσιαστικής έρευνας της υπόθεσης, ενώ εξάλλου η αίτηση περί ανακλήσεώς της είναι παραδεκτή μόνον όταν το δικαστήριο επιλαμβάνεται της ουσίας της υπόθεσης, όπως όταν εισάγεται κλήση για τη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, διότι μόνο στην περίπτωση αυτή δημιουργείται στάση της δίκης (ΑΠ 420/2009).
Στην προκείμενη περίπτωση, με την από 22.3.2013, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, αίτηση- κλήση των 1) Π. Ι. Δ. και 2) Γ. Ι. Δ. (αναιρεσιβλήτων), ιστορείται ότι κατά τη δικάσιμο της 20.3.2013, κατά την οποία είχε προσδιοριστεί προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η από 16.11.2007 αίτηση των καθ' ων η αίτηση -κλήση για αναίρεση της 150/2007 απόφασης του Εφετείου Αιγαίου, το Δικαστήριο, κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών- καθών η αίτηση - κλήση αναιρεσειόντων, ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης με σχετική σημείωση στο πινάκιο για τη δικάσιμο, της 22.1.2014. Επικαλούμενοι, περαιτέρω, οι αναιρεσίβλητοι αιτούντες, ότι η ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου παρατεινόμενη επί μακρόν επιδικία αποτρέπει την πώληση του επίδικου ακινήτου, τον προσπορισμό των αναγκαίων χρημάτων και έτσι κινδυνεύουν να υποστούν τεράστια οικονομική ζημιά από επαπειλούμενη κατάσχεση του Δημοσίου, ζητούν, ως έχοντες προς τούτο έννομο συμφέρον, όπως, ανακαλουμένης της ως άνω αναβλητικής απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, προσδιορισθεί συντομότερη δικάσιμος για την εκδίκαση της ειρημένης αίτησης αναίρεσης. Η αίτηση αυτή, μη δημιουργούσα στάση δίκης, ότε και μόνον επιτρέπεται η ανάκληση μη οριστικής απόφασης, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 22.3.2013 αίτηση των 1) Π. Ι. Δ. και 2) Γ. Ι. Δ..
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή