Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2319 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Κατηγορούμενος.
Περίληψη:
Ερήμην. Αναιρεί και ΠΟΠΔ (εκ του θανάτου του αναιρεσείοντος).
Αριθμός 2319/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποιν. Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου εν ζωή Πειραιώς, που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 149/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Μαρτίου 2008 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1043/2008.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος εισήγαγε την με αριθμό ..... τόμος ..... ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου του Δήμου Κερατσινίου, ανακοίνωσε στο δικαστήριο, ότι ο αναιρεσείων απεβίωσε την 16 Απριλίου 2008 και πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως και να παύσει οριστικά η κατά του αναιρεσείοντος ποινική δίωξη, λόγω θανάτου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 370 περιπτ. β' Κ.Ποιν.Δ "η ποινική δίωξη τελειώνει....β) με την οριστική παύση της ποινικής δίωξης ..... όταν ο κατηγορούμενος έχει πεθάνει". Η διάταξη αυτή, ως γενική, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων ή αναιρεσίβλητος) αποβιώσει μετά την άσκηση της αίτησης αναιρέσεως και πριν την έκδοση οριστικής απόφασης επ' αυτής. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 149/2008 απόφαση του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για αγορά, κατοχή, απόπειρα πώλησης ναρκωτικών ουσιών, σε κάθειρξη έξι (6) ετών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών, Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε στις 28 Μαρτίου 2008, ενώ από την υπ' αριθμ. ..... ληξιαρχική πράξη θανάτου του ληξιάρχου του Δήμου Κερατσινίου προκύπτει ότι ο αναιρεσείων πέθανε τις 16-4-2008, δηλαδή μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Συνεπώς, πρέπει, αφού αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του αναιρεσείοντος για τις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθμ. 149/2008 απόφαση του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Παύει οριστικά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του Χ για τις αξιόποινες πράξεις της αγοράς, κατοχής, απόπειρας πώλησης ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες φέρεται ότι τέλεσε στην Αθήνα και ..... στις 7-3-2005 και εντός του τελευταίου διμήνου πριν από αυτήν.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή