Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2272 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αγορανομικός Κώδικας.
Περίληψη:
Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του Αγορανομικού Κώδικα. Δεν αιτιολογείται η παραδοχή εάν τελέστηκε από πρόθεση ή από αμέλεια. Αναιρεί και παραπέμπει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2272/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Ζαϊρη - Εισηγητή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιάσσονα Δούμπη, περί αναιρέσεως της 24354/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Αγορανομικού Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Με συγκατηγορούμενο τον Α.
Το Μονομελές Αγορανομικού Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα -κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Ιανουαρίου 2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 293/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Μετά την κατάργηση με το άρθρο 3 του ν. 1401/1983 της παρ. 2 του άρθρου 36 του Αγορανομικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946), όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 11 του ν. 802/1978, που καθιέρωνε την ποινική ευθύνη των συμβατικά οριζομένων ως αγορανομικώς υπευθύνων των επιχειρήσεων, ευθύνονται πλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα παρ. 1 του άρθρου 36 του ίδιου Κώδικα, για κάθε αγορανομική παράβαση στα αναφερόμενα καταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια κλπ και τιμωρούνται ως αυτουργοί "ο κύριος της επιχειρήσεως, ο διευθυντής και ο επόπτης" του καταστήματος, εργοστασίου κλπ. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 30 παρ. 12 του αυτού Αγορανομικού Κώδικα, τιμωρούνται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο αυτές ποινές, οι μη συμμορφούμενοι με τις υπό της αρμόδιας χημικής υπηρεσίας εκδιδόμενες οδηγίες, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα εδώδιμα και ποτά που προσφέρονται προς κατανάλωση, όπως και τα αντικείμενα χρήσεως και οι όροι οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά την κατεργασία και τη συντήρηση τους προς φύλαξη της δημόσιας υγείας και αποφυγή απάτης των αγοραστών. Εάν δε η παράβαση αυτή, όπως και εκείνες, που προβλέπονται υπό των άρθρων 30, 31 και 32 του αυτού Κώδικα, τελέσθηκαν από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση το πολύ έξι μηνών ή χρηματική ποινή (άρθρο 33 Αγορανομικού Κώδικα). Εξ' άλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ` του ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως, όταν περιέχονται σ` αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου, για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις οι οποίες τα θεμελίωσαν και οι σκέψεις με τις οποίες έχουν υπαχθεί τα περιστατικά, που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόσθηκε. Τέτοια έλλειψη αιτιολογίας υπάρχει και όταν, ενώ μία αξιόποινη πράξη τιμωρείται, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια τελούμενη, δεν εκτίθενται στην καταδικαστική για την πράξη αυτή απόφαση περιστατικά που να στηρίζουν την κρίση του δικαστηρίου ότι η πράξη αυτή τελέσθηκε από πρόθεση και όχι από αμέλεια. Στην προκειμένη περίπτωση το Αγορανομικό Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την προσβαλλομένη με αριθμό 24.354/8-11-2007 απόφασή του, δέχθηκε, όπως προκύπτει από το σκεπτικό του, και κατά την ανέλεγκτη αναιρετικώς περί τα πράγματα κρίση του, και ειδικότερα ότι "από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά, τα έγγραφα που διαβάστηκαν στο ακροατήριο, τις μαρτυρίες των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που εξετάσθηκαν ένορκα στο ακροατήριο, αποδείχθηκε και το Δικαστήριο πείσθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος, στις 17-9-2005 στη ..... και στο κατάστημα - σούπερ μάρκετ "Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε." που βρίσκεται επί της οδού ....., ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, διέθεσε στην κατανάλωση συσκευασμένο "Ρυζόγαλο Πολίτικο" σε συσκευασία αποτελούμενη από δύο ρυζόγαλα με ημερομηνία λήξεως 28-9-2005, το οποίο παρουσίαζε έντονη όξινη δυσοσμία και γεύση, ήταν δε έντονα κροκιδομένο, γεγονότα που μαρτυρούσαν την αλλαγή των οργανοληπτικών του ιδιοτήτων. Η δεύτερη κατηγορουμένη εξάλλου, με την ιδιότητά της ως Προέδρου της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.", με έδρα τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, προμήθευσε τον πρώτο κατηγορούμενο με το παραπάνω προϊόν, το οποίο διαπιστώθηκε κατόπιν εξετάσεώς του ότι είχε αλλοιωμένους τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του και συνεπώς ότι ήταν προϊόν μη κανονικό, και ως εκ τούτου χαρακτηρίστηκε ρυπαρό τρόφιμο, και κατατάχτηκε στα επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου τρόφιμα και συνεπώς ήταν ακατάλληλο προς βρώση.
Συνεπώς πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι της παραπάνω πράξης". Περαιτέρω, σύμφωνα με το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, που παραδεκτώς επισκοπείται, η αναιρεσείουσα κηρύχθηκε ένοχη του άρθρου 30 παρ.15 του αγορανομικού κώδικα και ειδικότερα του ότι " ως Πρόεδρος της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ" με έδρα τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης προμήθευσε τον 1ο κατηγορούμενο (μη διάδικο στην παρούσα δίκη) με το προαναφερθέν προϊόν( Ρυζόγαλο Πολίτικο), το οποίο διαπιστώθηκε κατόπιν εξετάσεως του, ότι είχε αλλοιωμένους τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του και συνεπώς προϊόν " ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ" και ως εκ τούτου το ανωτέρω προϊόν χαρακτηρίστηκε ρυπαρό τρόφιμο και κατατάχτηκε στα επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου και συνεπώς ήταν ακατάλληλο προς βρώση". Στη συνέχεια το δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση του, κήρυξε ένοχη την κατηγορούμενη για την παράβαση του άρθρου 30 παρ.15 του Αγορανομικού Κώδικα, και της επέβαλε ποινή φυλάκισης 30 ημερών, την οποία μετέτρεψε σε χρηματική προς 5 ευρώ ημερησίως. Από την αντιπαραβολή, όμως, του αιτιολογικού με το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται, δεν προκύπτει εάν η συγκεκριμένη πράξη τελέστηκε από πρόθεση ή από αμέλεια. Έτσι, όμως, που αποφάνθηκε το ανωτέρω Δικαστήριο, με τα υπ' αυτού γενόμενα δεκτά ως άνω πραγματικά περιστατικά, δεν διέλαβε στο σκεπτικό της απόφασής του, την προβλεπόμενη και επιβαλλόμενη υπό των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ως προς την μορφή της υπαιτιότητας της αναιρεσείουσας, αφού, ενόψει του ότι το αγορανομικό αυτό αδίκημα τιμωρείται και από αμέλεια, κατά το άρθρο 33 του ως άνω Ν.Δ. 136/1946, με ηπιότερη ποινική μεταχείριση του δράστη, δεν εκτίθεται στο σκεπτικό ή το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης ποία από τις δύο αυτές μορφές υπαιτιότητας δέχθηκε το Δικαστήριο, ούτε εκτίθενται περιστατικά τα οποία να στηρίζουν την κρίση ότι το αδίκημα τούτο τέλεσε η αναιρεσείουσα από πρόθεση ή από αμέλεια. Επομένως, κατά παραδοχή ως βάσιμου του, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, σχετικού λόγου αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ο οποίος, άλλωστε, και αυτεπαγγέλτως ερευνάται, εφόσον η κρινόμενη αίτηση κρίνεται παραδεκτή (511 ΚΠΔ), πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλο δικαστή (άρθρο 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθμό 24.354/2007 απόφαση του Μονομελούς Αγορανομικού Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστή, εκτός από εκείνο, που δίκασε προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Οκτωβρίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή