Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1276 / 1993    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ναρκωτικά, Αιτιολογία.
Περίληψη:
Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης για το έγκλημα της διευκόλυνσης εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα, δεν απαιτείται να αναφέρονται οι εισαχθείσες στη φυλακή ποσότητες, αφού ο νόμος δεν συνδέει ούτε την τέλεση του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, ούτε το ύψος της επιβλητέας ποινής, με το μέγεθος της ποσότητας που εισήχθη στην φυλακή. Στοιχεία εγκλήματος διευκόλυνσης εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα. Στην περίπτωση που δεν εξακριβώθηκε πόσες ήταν οι ποσότητες αυτές, η επιμέτρηση της ποινής θα γίνει με βάση τα λοιπά κριτήρια του νόμου. Δεν απαιτείται ο επακριβής προσδιορισμός του χρόνου τέλεσης καθεμιάς από τις περισσότερες πράξεις του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος, εκτός αν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής. Απορρίπτεται ο σχετικός λόγος αναίρεσης ( Ολομ. ΑΠ 1276/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ.1123). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Για την πληρότητα της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης για το
έγκλημα της διευκόλυνσης εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών σε σωφρονι-
στικό κατάστημα, δεν απαιτείται να αναφέρονται οι εισαχθείσες στη
φυλακή ποσότητες, αφού ο νόμος δεν συνδέει ούτε την τέλεση του
εγκλήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, ούτε το ύψος της
επιβλητέας ποινής, με το μέγεθος της ποσότητας που εισήχθη στην φυλακή.
Στοιχεία εγκλήματος διευκόλυνσης εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών σε
σωφρονιστικό κατάστημα. Στην περίπτωση που δεν εξακριβώθηκε πόσες
ήταν οι ποσότητες αυτές, η επιμέτρηση της ποινής θα γίνει με βάση τα λοιπά
κριτήρια του νόμου. Δεν απαιτείται ο επακριβής προσδιορισμός του χρόνου
τέλεσης καθεμιάς από τις περισσότερες πράξεις του κατ' εξακολούθηση
εγκλήματος, εκτός αν υπάρχει αμφιβολία ως προς τη συμπλήρωση του
χρόνου παραγραφής. Απορρίπτεται ο σχετικός λόγος αναίρεσης ( Ολομ.
ΑΠ 1276/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ. 1123).


--------------------------------<< Επιστροφή