Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 142 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναβολή συζήτησης, Κράτηση προσωρινή.
Περίληψη:
Αναβάλλει την έκδοση απόφασης και δέχεται αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο Α/Τ του τόπου κατοικίας της.
Αριθμός 142/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 και 22 Ιανουαρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να αποφανθεί επί της προφορικής αιτήσεως της εκκαλούσας - εκζητουμένης ...... , Ελληνίδας υπηκόου, κρατούμενης στη Κλειστή Κεντρική Φυλακή Γυναικών Κορυδαλλού, για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, που της επιβλήθηκε με την υπ' αριθμ. 335/2007 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Στο σημείο αυτό της δίκης εμφανίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κωνσταντίνος Πήττας και υπέβαλε αίτημα αντικατάστασης περιοριστικών όρων μέχρι εκδόσεως της απόφασης. Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον Αντεισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα αντικατάστασης περιοριστικών όρων και εμφάνιση της εκζητουμένης κάθε 1η και 15η κάθε μήνα στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας της.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του 3251/2004, η δικαστική αρχή που αποφασίζει για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης αποφαίνεται και για την κράτηση ή μη του εκζητουμένου ή την επιβολή περιοριστικών όρων. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς ότι για την κράτηση του εκζητουμένου ή την επιβολή σε αυτόν περιοριστικών όρων ή την αντικατάσταση της κράτησής του με τέτοιους όρους αποφαίνεται, τόσο το συμβούλιο εφετών, το οποίο σε πρώτο βαθμό αποφασίζει για την εκτέλεση του εντάλματος όσο και ο Άρειος Πάγος, που κρίνει κατ' έφεση γι' αυτή (άρθρα 18 και 22 του ίδιου νόμου). Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη από 15-1-2008 αίτησή της, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, και με το υπόμνημα που κατέθεσε, η αιτούσα ......, η οποία εκζητείται με το από 14.6.2005 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, που εκδόθηκε σε βάρος της, από τον Διευθύνοντα Γενικό Εισαγγελέα Μονάχου II, υπέρ της εκτέλεσης του οποίου αποφάνθηκε το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας, με την 335/2007 απόφαση του, κατά της οποίας αυτή άσκησε την 18/23-11-2007 έφεση, που συζητήθηκε ενώπιον αυτού του Συμβουλίου κατά την προαναφερόμενη δικάσιμο, ζητεί την άρση της προσωρινής κράτησής της, υπό την οποία τελεί μετά τη σύλληψη της. Η σύλληψη και η κράτηση της αιτούσας, σύμφωνα με το άρθρο 445 ΚΠΔ έχει το χαρακτήρα του μέσου εξασφάλισης της παρουσίας της εκζητουμένης στο έδαφος του κράτους από το οποίο ζητείται να γίνει η έκδοση και στη συνέχεια η εκζητούμενη μπορεί να ζητήσει την άρση της προσωρινής της κράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 3251 /2004 και του άρθρου 449 ΚΠΔ . Το Συμβούλιο, κρίνει ότι η αίτηση είναι βάσιμη και κατ' ουσίαν, διότι, από τα στοιχεία της δικογραφίας, προκύπτει ότι αιτούσα έχει γνωστή διαμονή στη χώρα (διαμένει στην πατρική της κατοικία στον ....... ), δεν υπήρξε φυγόδικος ή φυγόποινος και γενικά δεν κρίνεται ότι είναι ύποπτη φυγής, ούτε πιθανολογείται ότι, αν αφεθεί ελεύθερη, θα διαπράξει άλλα εγκλήματα. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και να διαταχθεί η αντικατάσταση της προσωρινής της κράτησης με τους αναφερόμενους στο διατακτικό περιοριστικούς όρους, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτού του Συμβουλίου επί της εφέσεως της, δηλαδή μέχρι στις 5-2-2007.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την από 15-1-2008 προφορική αίτηση της ......
Αντικαθιστά την προσωρινή της κράτηση που επιβλήθηκε με την 335/2007 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας, με τους παρακάτω όρους:
1. Απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα και
2. Εμφάνιση στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας της μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.
Αναβάλλει την έκδοση απόφασης για την έφεση, για την 5 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 22 Ιανουαρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή