Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1852 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Κρέατος προϊόντα.
Περίληψη:
Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 18 (19) του ΠΔ 204/1996 (παρασκευή και αποθήκευση προϊόντων κρέατος σε καταστήματα λιανικής πωλήσεως κατόπιν αδείας δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχη μετά εισήγηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας), λόγω ελλείψεως αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως, διότι προς θεμελίωση ευθύνης των αναιρεσειόντων για το ανωτέρω αδίκημα δεν αρκεί μόνη η ιδιότητά τους ως Προέδρου και Αντιπροέδρου αντιστοίχως του ΔΣ της ΑΕ σε σούπερ-μάρκετ της οποίας λειτουργούσε το άνευ αδείας κατάστημα λιανικής πωλήσεως κρέατος.

Αριθμός 1852/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοΐνη-Εισηγήτρια, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 7 Νοεμβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων-κατηγορουμένων 1)Χ1 και 2)Χ2, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Βασίλειο Χειρδάκη, για αναίρεση της 51344/2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Με συγκατηγορούμενο τον .... .Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι, ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 31 Ιανουαρίου 2006 δύο χωριστές αιτήσεις τους αναιρέσεως, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 729/2006.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειόντων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνουν δεκτές οι προκείμενες αιτήσεις αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι υπό κρίση δύο αιτήσεις αναιρέσεως, από 31-1-2006, των Χ1 και Χ2, κατά της 51344/2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, πρέπει να συνεκδικασθούν, ως συναφείς. Κατά το άρθρο 23 περ. Β2 του Ν. 248/1914, οι παραβάτες του νόμου αυτού και των σε εκτέλεσή του εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.000.000 δρχ. Κατά δε το άρθρο 19 (που αναριθμήθηκε σε 18) του Π.Δ 204/1996, εκδοθέντος κατά την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 20 § 1 του ανωτέρω Ν. 248/1914, το οποίο ίσχυε κατά τον ενδιαφέροντα εν προκειμένω κατωτέρω χρόνο (καταργηθέν με το ΠΔ 79/2007), η παρασκευή και αποθήκευση προϊόντων κρέατος σε καταστήματα λιανικής πωλήσεως ή σε χώρους δίπλα στα σημεία πωλήσεως, όπου η παρασκευή και η αποθήκευση πραγματοποιούνται με μοναδικό σκοπό την άμεση πώληση στον καταναλωτή, χωρίς μεταφορά ή προσυσκευασία, επιτρέπεται κατόπιν άδειας λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πωλήσεως κρεάτων ή του χώρου δίπλα σε κατάστημα λιανικής πωλήσεως κρεάτων, η οποία χορηγείται με απόφαση του Νομάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.
Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση στερείται της επιβαλλόμενης από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' Κ.Ποιν.Δ λόγο αναιρέσεως, όταν δεν αναφέρονται σ' αυτήν, με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Περαιτέρω, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' Κ.Ποιν.Δ, και η εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία συντρέχει όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν κάνει σωστή υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών που δέχθηκε ως αληθή στη διάταξη που εφήρμοσε, αλλά και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, για το οποίο πρόκειται, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 51344/2005 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία απαγγέλθηκε ανεκκλήτως για τους αναιρεσείοντες, αφού η επιβληθείσα σ' αυτούς ποινή (2 μηνών φυλάκιση) δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες φυλακίσεως (άρθρο 489 § 1 περιπτ. β' Κ.Ποιν.Δ) και επομένως οι ανωτέρω κρινόμενες αιτήσεις είναι παραδεκτές (άρθρο 504 § 1 Κ.Ποιν.Δ), το δικάσαν Πλημμελειοδικείο, κατά παραδεκτή αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού με το διατακτικό της εν λόγω αποφάσεώς του, δέχθηκε ότι από τα αποδεικτικά μέσα που μνημονεύει, κατ' είδος, αποδείχθηκαν για τους αναιρεσείοντες τα ακόλουθα: Στη Θεσσαλονίκη, την 14-8-2001, όντες ο μεν Χ2 Πρόεδρος ο δε Χ1 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με το διακριτικό τίτλο CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ που απερρόφησε την εταιρία "ΝΙΚΗ ΑΕ", ιδιοκτήτρια του λειτουργούντος επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 127 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης σούπερ μάρκετ, παρασκεύασαν και εξέθεσαν προς πώληση στις βιτρίνες - ψυγεία του κρεοπωλείου, που βρισκόταν εντός του ανωτέρω σούπερ-μάρκετ, κιμά και παρασκευάσματα κρέατος βοοειδών, χοίρων και πουλερικών (σουβλάκια, πανσέτες, τηγανιά και κοτόπουλα τεμαχισμένα) συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία, καλυμμένα με διαφανή μεμβράνη χωρίς τις προβλεπόμενες ενδείξεις, αφού τα ανασυσκεύασαν στις συσκευασίες αυτές από άλλες μεγαλύτερες, χωρίς να έχουν σκοπό την άμεση πώληση στον καταναλωτή και χωρίς να κατέχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος λιανικής πωλήσεως κρέατος από το Νομάρχη Θεσσαλονίκης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας, ενώ αυτό απαγορεύεται. Με τις παραδοχές αυτές η αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν είναι η εκ των ανωτέρω διατάξεων του Συντάγματος και του Κ.Ποιν.Δ επιβαλλόμενη, καθόσον δεν διευκρινίζεται αν οι αναιρεσείοντες, κατά το καταστατικό της εταιρίας CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εκπροσωπούσαν την εν λόγω εταιρία κατά τον ως άνω χρόνο (14-8-2001), ευθυνόμενοι εντεύθεν για την ανωτέρω παράβαση, ενόψει του ότι η ανώνυμη εταιρία κατά νόμον (άρθρο 18 ν. 2190/1920) εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής που δρα συλλογικώς και επομένως μόνη η ιδιότητα των αναιρεσειόντων ως Προέδρου και Αντιπροέδρου, αντιστοίχως, του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας αυτής δεν παρείχε σ' αυτούς άνευ άλλου εξουσία εκπροσωπήσεως της. Επιπλέον η ασάφεια αυτή καθιστά ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή ή όχι εφαρμογή των ως άνω διατάξεων των άρθρων 18 του ΠΔ 204/1996 και 23 περ. Β2 του Ν. 248/1914. Επομένως οι σχετικοί με την έλλειψη αιτιολογίας και την έλλειψη νόμιμης βάσεως λόγοι των ένδικων αιτήσεων εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ, Δ' και Ε' Κ.Ποιν.Δ είναι βάσιμοι και πρέπει να γίνουν δεκτοί και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τους αναιρεσείοντες, παρισταμένου μετά ταύτα άνευ αντικειμένου του τρίτου λόγου των αιτήσεων που πλήττει την προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο από τη μη δόση του λόγου στο συνήγορο που εκπροσώπησε τους κατηγορουμένους-αναιρεσείοντες επί της επιβλητέας ποινής. Ακολούθως η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλο δικαστή, πλην εκείνου που τη δίκασε προηγουμένως (άρθρο 519 Κ.Ποιν.Δ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 51344/2005 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τα κεφάλαιά της που αφορούν στους αναιρεσείοντες Χ1 και Χ2. Και
Παραπέμπει την υπόθεση, για νέα συζήτηση, κατά το αναιρούμενο μέρος της, στο ίδιο Δικαστήριο, συντιθέμενο από δικαστή άλλο, από εκείνον που δίκασε προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 16 Ιουλίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή