Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 900 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απαράδεκτο αναιρέσεως.
Περίληψη:
Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος από κατηγορούμενο. Από την έναρξη ισχύος του άρ.34 γ του νόμου 3904/23-12-2010 καταργήθηκε το αρ. 482 ΚΠΔ και για τα βουλεύματα που εκδόθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του, ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον δικαίωμα άσκησης αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος και αν ασκήσει αναίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 900/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Φράγκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, (κωλυομένου του Τακτικού Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Νικολάου Ζαΐρη),- Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου .
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 28 Μαΐου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος -κατηγορουμένου Χ. Π. του Α., κρατουμένου Δικαστικής Φυλακής Κορίνθου, που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 133/2013 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Πατρών. Το Συμβούλιο Πλημ/κών Πατρών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Απριλίου 2013 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 537/13.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Παρασκευαϊδη με αριθμό 134 και ημερομηνία 16 Μαΐου 2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την υπ' αριθ. 9/8-4-2013 αίτηση αναίρεσης του Χ. Π. του Α., προσωρινά κρατουμένου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας (Νιγρίτας Σερρών), κατά του υπ' αριθ. 133/2013 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών και εκθέτω τα ακόλουθα: Με τη διάταξη άρθ. 34 στοιχ. γ Ν. 3904/10 καταργήθηκε η διάταξη του άρθ. 482 Κ.Π.Δ. που επέτρεπε στους διαδίκους και ειδικότερα στον κατηγορούμενο να ζητήσουν την αναίρεση βουλεύματος. Τέλος κατά το άρθρο 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ., το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο εκτός των άλλων και όταν ασκήθηκε εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος, για τα οποία δεν προβλέπεται. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το αναιρεσιβαλλόμενο βούλευμα, ο αναιρεσείων παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Περιφερείας Εφετείου Πατρών που θα ορισθεί από τον Εισαγγελέα Εφετών Πατρών για να δικαστεί ως υπαίτιος 1) σωματεμπορίας κατά ανηλίκου και 2) κατοχής και διάθεσης υλικού πορνογραφίας ανηλίκου και όπως ορθότερα αποδόθηκε από τον Ανακριτή Α' Τμήματος Πλημμελειοδικείου Πατρών, κατοχής και διάθεσης υλικού πορνογραφίας ανηλίκου και δια συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και μέσω διαδικτύου. Κατά του βουλεύματος αυτού, ο κατηγορούμενος άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης, στις 8-4-2013 με δήλωση του ενώπιον του διευθυντή της παραπάνω φυλακής για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθ. 9/2013 έκθεση αναίρεσης, η οποία, κατά τα προαναφερθέντα, δεν προβλέπεται από το νόμο. Κατ' ακολουθίαν, η αίτηση αναίρεσης αυτή, αφού ακουσθούν οι διάδικοι, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1-583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Ι) Να απορριφθεί η υπ' αριθ. 9/2013 αίτηση αναίρεσης του Χ. Π. του Α., προσωρινά κρατουμένου Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας (Νιγρίτας Σερρών), κατά του υπ' αριθ. 133/2013 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών και II) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 16-5-2013
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδης".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το άρθρο 482 ΚΠΔ, το οποίο καθόριζε τις περιπτώσεις που ο κατηγορούμενος είχε δικαίωμα ασκήσεως αναίρεσης κατά βουλεύματος, καταργήθηκε με το άρθρο 34 εδ. γ' του ν. 3904/2010, που ισχύει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 38 αυτού (ΦΕΚ 218 Α/ 23-12-2010). Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 463 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα. Επομένως, από την έναρξη ισχύος του άνω νόμου (23-12-2010) και για τα βουλεύματα που εκδόθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του, ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον δικαίωμα αναίρεσης κατά βουλεύματος το οποίο απέρριψε έφεσή του κατά πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος. Περαιτέρω, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται, το δικαστικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο να κρίνει για αυτό, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει του διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει τούτο απαράδεκτο. Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στρέφεται κατά του με αριθμό 133/2013 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών, το οποίο τον παραπέμπει στο ακροατήριο του ΜΟΔ περιφέρειας Εφετείου Πατρών, για να δικαστεί για τη σε αυτό αξιόποινη κακουργηματική πράξη. Το παραπάνω προσβαλλόμενο με την αναίρεση βούλευμα εκδόθηκε, όπως από αυτό προκύπτει, στις 27-3-2013.
Συνεπώς, ενόψει των προεκτεθέντων η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης, για τη συζήτηση της οποία ειδοποιήθηκε και δεν παραστάθηκε ο αναιρεσείων κρατούμενος Δ.Φ. Κορίνθου στο παρόν συμβούλιο(βλ. από 20-5-2013 αποδεικτικό επιδόσεως της γραμματέως Δ.Φ.Κορίνθου …), είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατά βουλεύματος κατά του οποίου ο κατηγορούμενος δεν δικαιούται σε άσκηση αναίρεσης. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα (άρθρο 583 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αριθ. 9/8-4-2013 αίτηση του Χ. Π. του Α., για αναίρεση του με αριθμό 133/2013 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών . Και Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 12 Ιουνίου 2013.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Ιουνίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή