Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 399 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Αναβολής αίτημα, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Ενώπιον του Αρείου Πάγου ο διάδικος παρίσταται με συνήγορο ή εκπροσωπείται από συνήγορο, νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Αναβολή της συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία φορά και στην μετ' αναβολή δικάσιμο ο διάδικος οφείλει να εμφανιστεί χωρίς κλήτευση. Απόρριψη με παρεμπίπτουσα απόφαση του αιτήματος για χορήγηση δεύτερης αναβολής και στη συνέχεια εκπροσώπηση του αναιρεσείοντος από δικηγόρο, ο οποίος δεν προσκόμισε μέχρι τη διάσκεψη της υποθέσεως σχετικό πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση. Απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 399/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 27 Ιανουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Κεχαγιόπουλο, περί αναιρέσεως της 189/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.

Το Τριμελές Εφετείο Θράκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Μαΐου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 826/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 του ΚΠΔ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή τον Εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για μια μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο· στη δικάσιμο αυτή όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανιστούν χωρίς νέα κλήτευση, ακόμα και αν δεν ήταν παρόντες κατά τη δημοσίευση της αναβλητικής απόφασης. Περαιτέρω από το συνδυασμό των άρθρων 96, 42 παρ. 2, 474 παρ. 1, 465, 513 παρ. 1 και 3 και 514 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως με συνήγορο, ο οποίος μπορεί να διοριστεί και με απλή έγγραφη δήλωση του διαδίκου, του οποίου η υπογραφή βεβαιώνεται και από δικηγόρο. Ο κατά τα άνω διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές. Αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων δεν παρασταθεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από συνήγορο νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, θεωρείται μη εμφανιζόμενος και η αίτησή του απορρίπτεται, χωρίς έρευνα της κλητεύσεώς του, εφόσον η αίτηση αναιρέσεως συζητείται μετ' αναβολήν.
Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Γραμματέα Εφετών Θράκης και συντάχθηκε γι' αυτήν η υπ' αριθ. 14/28-5-2009 έκθεση του ανωτέρω Γραμματέα. Κατά την ορισθείσα για τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως δικάσιμο της 4-11-2009, με αίτηση του αναιρεσείοντος αναβλήθηκε η συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης αποφάσεως δικάσιμο, κατά την οποία ο δικηγόρος Γεώργιος Κεχαγιόπουλος ζήτησε πάλι αναβολή της συζητήσεως λόγω αδυναμίας εμφανίσεως του πληρεξούσιου δικηγόρο του αναιρεσείοντος Σπυρίδωνα Βλάσση εξαιτίας αιφνίδιας ασθενείας του και της εντεύθεν αδυναμίας εκπροσωπήσεως του αναιρεσείοντος. Το Δικαστήριο με παρεμπίπτουσα απόφασή του απέρριψε το αίτημα αυτό δεύτερης αναβολής, (επειδή κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση δεύτερης αναβολής). Κατόπιν τούτου ο ανωτέρω δικηγόρος εκπροσώπησε τον αναιρεσείοντα στη συζήτηση της αιτήσεως, χωρίς όμως να προσκομίσει σχετικό πληρεξούσιο, ούτε προσκόμισε τέτοιο πληρεξούσιο μέχρι η διάσκεψη της υποθέσεως, αν και ειδοποιήθηκε προς τούτο από το Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου. Επομένως ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως και γιαυτό πρέπει αυτή να απορριφθεί και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρ. 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 28-5-2009 αίτηση του ..., για αναίρεση της υπ' αριθ. 189/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 25 Φεβρουαρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή