Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 798 / 1992    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πολιτική αγωγή, Δημόσιος Υπάλληλος.
Περίληψη:
Το ανεύθυνο των δημοσίων υπαλλήλων έναντι τρίτων έχει εφαρμογή και ως προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Το άρθρο 85 § 1 του Υπαλληλικού Κώδικα, που καθιερώνει το ανεύθυνο των δημοσίων υπαλλήλων έναντι τρίτων έχει εφαρμογή και ως προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι το θέμα αυτό δεν ρυθμίζεται από το Ν. 419/1976 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» και κατά συνέπεια είναι απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά του απαλλακτικού βουλεύματος για εγκλήματα που τέλεσαν οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών κατά την υπηρεσία τους, αφού ο αναιρεσείων δεν νομιμοποιείται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων για τις ανωτέρω πράξεις (Ολομ. ΑΠ 798/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ. 671). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Το ανεύθυνο των δημοσίων υπαλλήλων έναντι τρίτων έχει εφαρμογή
και ως προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Το άρθρο
85 § 1 του Υπαλληλικού Κώδικα, που καθιερώνει το ανεύθυνο των δημοσίων
υπαλλήλων έναντι τρίτων έχει εφαρμογή και ως προς τους υπαλλήλους του
Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι το θέμα αυτό δεν ρυθμίζεται από το
Ν. 419/1976 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» και κατά
συνέπεια είναι απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά του απαλλακτικού
βουλεύματος για εγκλήματα που τέλεσαν οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι του
Υπουργείου Εξωτερικών κατά την υπηρεσία τους, αφού ο αναιρεσείων δεν
νομιμοποιείται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγων για τις ανωτέρω πράξεις
(Ολομ. ΑΠ 798/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ. 671).--------------------------------<< Επιστροφή