Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1293 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραγραφή υφ' όρο.
Περίληψη:
Παραγραφή υφ’ όρο κατ’ άρθρο 32 του Ν. 3346/2005. Αναιρείται η απόφαση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του ως άνω νόμου και υπερβάσεως εξουσίας. Παραπέμπει την υπόθεση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες.

Αριθμός 1293/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Θεοδώρα Γκοΐνη, Νικόλαο Ζαΐρη (ορισθέντα με την υπ' αριθμό 44/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Νικόλαο Λεοντή (ορισθέντα με την υπ' αριθμό 30/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Μαρτίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Τριανταφύλλου, περί αναιρέσεως της 6109/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 26 Ιουλίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1498/2007.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να κηρυχθεί ως απαράδεκτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 32 παρ. 1 και 2 του Ν. 3346/2005, 2 και 114 του ΠΚ και 568 του ΚΠΔ προκύπτει, ότι οι επιβληθείσες μέχρι την 17 Ιουνίου 2005, χρονολογίας δημοσιεύσεως του ανωτέρω νόμου, ποινές μέχρις έξι μηνών, εφόσον δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και δεν έχουν οπωσδήποτε, μέχρι τη χρονολογία αυτή εκτιθεί, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα υποπέσει μέσα σε δέκα οκτώ μήνες από την ίδια χρονολογία (17-6-2005) σε νέα εκ δόλου αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, ενώ, οι μη εκτελεσθείσες κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου του νόμου αποφάσεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δημόσιου κατηγόρου κατά περίπτωση.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας ο αναιρεσείων, με την υπ' αριθ. 4.455/20-1-2005 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, καταδικάστηκε για απλή χρεοκοπία, σε ποινή φυλακίσεως 6 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 4, 40 ευρώ ημερησίως, η οποία δεν έχει εκτιθεί, ούτε έχει καταστεί αμετάκλητη μέχρι 17-6-2005, αφού κατ' αυτής ασκήθηκε έφεση από τον αναιρεσείοντα, η οποία εκδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στις 16-5-2007, δηλαδή μετά την έναρξη της ισχύος του Ν 3346/2005, το οποίο με την προσβαλλόμενη 6109/2007 απόφασή του την απέρριψε ως απαράδεκτη, (εκπρόθεσμη), χωρίς προηγουμένως να ερευνήσει και εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως, όπως όφειλε, τον επιεικέστερο για τον κατηγορούμενο Ν 3346/2005, δηλαδή το άρθρο 32 αυτού, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτησή της ενώπιόν του και να παραπέμψει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θα προσέκρουε στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ και 470 του ΚΠΔ.
Συνεπώς, το δικάσαν Τριμελές Πλημμελειοδικείο, με το να προχωρήσει στην κήρυξη του ως άνω απαραδέκτου, αφενός μεν έσφαλε στην ερμηνεία και εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, κατά το βάσιμο από το άρθρο 510, παρ. 1, στοιχ. Ε του ΚΠΔ σχετικό λόγο αναιρέσεως, αφετέρου δε υπέπεσε στην από το άρθρο 510, παρ. 1, στοιχ. Η του ΚΠΔ πλημμέλεια της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας, που λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με το άρθρο 511 του ΚΠΔ, και πρέπει, κατά παραδοχή των ανωτέρω λόγων, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ. 6109/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και
Παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης για τις δικές του κατά νόμο ενέργειες.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Απριλίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 15 Μαΐου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή