Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 762 / 1992    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πολιτική αγωγή, Χρηματική ικανοποίηση.
Περίληψη:
Οι πρώτοι εξάδελφοι του αποθανόντος δεν νομιμοποιούνται να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες και να ζητήσουν την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, έστω και αν αυτοί είναι οι μόνοι επιζώντες συγγενείς του θανατωθέντος. Πότε υπάρχει παρά το νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος. Έννοια του όρου οικογένεια κατ' αρθρ. 932 ΑΚ. Αναιρείται η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση λόγω απόλυτης ακυρότητας, διότι παρέστησαν ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης οι πρώτοι εξάδελφοι του θύματος. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας οι πρώτοι εξάδελφοι, εφόσον δεν υπάρχουν στη ζωή άλλοι εγγύτεροι συγγενείς του θανατωθέντος περιλαμβάνονται στην έννοια του όρου «οικογένεια» κατ' άρθρ. 932 ΑΚ και νομιμοποιούνται ενεργητικώς ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (Ολομ. ΑΠ. 762/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ.665). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Οι πρώτοι εξάδελφοι του αποθανόντος δεν νομιμοποιούνται να
παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες και να ζητήσουν την επιδίκαση
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης. Πότε υπάρχει παρά το
νόμο παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος. Έννοια του όρου οικογένεια κατ'
αρθρ. 932 ΑΚ. Οι πρώτοι εξάδελφοι του αποθανόντος δεν νομιμοποιούνται
να παραστούν ως πολιτικώς ενάγοντες και να ζητήσουν την επιδίκαση
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης, έστω και αν αυτοί είναι οι
μόνοι επιζώντες συγγενείς του θανατωθέντος. Αναιρείται η προσβαλλομένη
καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση λόγω απόλυτης
ακυρότητας, διότι παρέστησαν ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική
ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης οι πρώτοι εξάδελφοι του θύματος. Κατά
τη γνώμη της μειοψηφίας οι πρώτοι εξάδελφοι, εφόσον δεν υπάρχουν στη
ζωή άλλοι εγγύτεροι συγγενείς του θανατωθέντος περιλαμβάνονται στην
έννοια του όρου «οικογένεια» κατ' άρθρ. 932 ΑΚ και νομιμοποιούνται
ενεργητικώς ως πολιτικώς ενάγοντες για χρηματική ικανοποίηση λόγω
ψυχικής οδύνης (Ολομ. ΑΠ. 762/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ. 665).--------------------------------<< Επιστροφή