Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1397 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (παρελκούσης της έρευνας των λοιπών). Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 1397/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χαράλαμπο Δημάδη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά- Εισηγήτρια και Βασίλειο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Μαΐου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σπυρίδωνα Γκάνια, για αναίρεση της 1400/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημ/κείου Ξάνθης.
Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, κάτοικο ... ο οποίος δεν παραστάθηκε. Το Τριμελές Πλημ/κείο Ξάνθης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28 Ιανουαρίου 2010 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 186/2010.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 381 παρ. 1 του ΠΚ " όποιος με πρόθεση καταστρέφει ή βλάπτει ξένο ( ολικά ή εν μέρει ) πράγμα ή με άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών". Για τη στοιχειοθέτηση του υπαλλακτικώς μικτού εγκλήματος της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας απαιτείται αντικειμενικά μεν αλλοτριώτητα του πράγματος, η οποία κρίνεται κατά τις περί κυριότητας διατάξεις του Αστικού Κώδικα, υποκειμενικά δε θέληση ή αποδοχή τη ς καταστροφής κτλ... Εξ άλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ξάνθης, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, μετά από έφεση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης κατά της πρωτόδικης αθωωτικής αποφάσεως με την προσβαλλομένη 1400/2009 απόφαση του, με την οποία καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλάκισης δύο(2) μηνών με τριετή αναστολή για την αξιόποινη πράξη της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ύστερα από εκτίμηση των αναφερομένων κατ' είδος αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ότι " ο κατηγορούμενος στη δασική περιοχή ... την 26/11/2006, τα σκυλιά- τσομπανόσκυλα που διατηρεί στην περιοχή αυτή, επιτέθηκαν εναντίον σκύλου, 6 ετών, ράτσας " Ελληνικός ιχνηλάτης" , αξίας 3.500 ευρώ, ιδιοκτησίας Ψ, κατοίκου ..., τον οποίο τραυμάτισαν θανάσιμα και την επόμενη ημέρα επήλθε ο θάνατος αυτού. Από τα παραπάνω αναφερόμενα, όπως προέκυψαν από την όλη αποδεικτική διαδικασία κατά τρόπο που πείθει αντικειμενικά και δεν αναιρούνται από το περιεχόμενο της απολογίας του κατηγορουμένου, το δικαστήριο σχημάτισε πλήρη δικανική πεποίθηση ότι στοιχειοθετείται τόσο η υποκειμενική όσο και η αντικειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης που αποδίδεται στον κατηγορούμενο και πρέπει αυτός να κηρυχθεί ένοχος". Με βάση τις παραδοχές αυτές το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και του επέβαλε την ως άνω ποινή του ότι : Στην δασική περιοχή ... την 26/11/2006, από πρόθεση προξένησε φθορά σε ξένο στην ολότητα του πράγμα, και συγκεκριμένα τα σκυλιά( τσομπανόσκυλα) που διατηρεί στην παραπάνω περιοχή, επιτέθηκαν εναντίον σκύλου, 6 ετών, ράτσας "Ελληνικός ιχνηλάτης" αξίας 3.500 ευρώ, ιδιοκτησίας Ψ, κατοίκου ..., τον οποίο τραυμάτισαν θανάσιμα και την επόμενη ημέρα (27/11/2006 ) επήλθε ο θάνατος του.
Με αυτά που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθόσον δεν αναφέρονται σ' αυτήν καθόλου τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία και στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της αξιόποινης πράξης της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων. Συγκεκριμένα, δεν αναφέρεται κανένα απολύτως πραγματικό περιστατικό που να ανάγεται σε θετική ενέργεια ή σε παράλειψη οφειλομένης ενέργειας εκ μέρους του αναιρεσείοντος, η οποία να οδήγησε σε καταστροφή, βλάβη ή αχρήστευση του ξένου κυνηγετικού σκύλου. Ακόμη, τόσο στο σκεπτικό, όσο και στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, ενώ αναφέρεται ότι ο αναιρεσείων προκάλεσε φθορά σε ξένο πράγμα, εννοώντας τον σκύλο του Ψ, εν τούτοις αναφέρεται ότι όχι ο αναιρεσείων, αλλά τα τσομπανόσκυλα που διατηρεί στην περιοχή επιτέθηκαν και τραυμάτισαν θανάσιμα τον ως άνω σκύλο, χωρίς καμία διασύνδεση, με αναφορά σε πραγματικά περιστατικά, της ενέργειας των τσομπανόσκυλων με κάποια συμπεριφορά, πράξη ή παράλειψη του αναιρεσείοντος, κατά τρόπο ώστε να γεννάται ασάφεια, είτε ως προς το εάν ο αναιρεσείων προκάλεσε την φθορά, ή απλώς και μόνον τα τσομπανόσκυλα προκάλεσαν αυτή, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή του αναιρεσείοντος.
Επομένως, είναι βάσιμος ο σχετικός λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και πρέπει να γίνει δεκτός, παρελκούσης μετά ταύτα της έρευνας της βασιμότητας των λοιπών λόγων της αναίρεσης, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το άρθρο 519 του ΚΠΔ, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η συγκρότηση του από άλλους δικαστές( άρθρο 519 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθμ. 1400/2009 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ξάνθης.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αποβιωσάσης της Γραμματέως, σύμφωνα με το άρθρο 142 του ΚΠΔ, η παρούσα υπόθεση καθαρογράφηκε από τη γραμματέα Αικατερίνη Φωτοπούλου και υπογράφεται από τον αναπληρούντα την προϊσταμένη του Ποινικού Τμήματος, γραμματέα Γεώργιο Σωφρονιάδη
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Ιουλίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή