Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 755 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Δικαστηρίου σύνθεση, Δικαστήριο Αναθεωρητικό.
Περίληψη:
Σύνθεση Αναθεωρητικού Δικαστηρίου όταν ο κατηγορούμενος είναι αντιστράτηγος, αντιπτέραρχος ή αντιναύαρχος. Υποχρεωτική συμμετοχή του Προέδρου του Αρείου Πάγου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Αναιρεί και παραπέμπει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 755/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο, Χαράλαμπο Παπαηλιού - Εισηγητή, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Φεβρουαρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αντώνιο Πεπελάση, περί αναιρέσεως της 223/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.

Το Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 1 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 75/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 178 §2 του Ν.2287/1995 (Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας), όταν ο κατηγορούμενος φέρει το βαθμό του Αντιστρατήγου, πρόεδρος του στρατοδικείου μπορεί να είναι μόνο ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και μέλη ως στρατοδίκες τουλάχιστον αντιστράτηγοι αρχαιότεροι του κατηγορουμένου, ενώ, σύμφωνα με την §9 του ίδιου άρθρου, για τα άλλα σώματα των ενόπλων δυνάμεων λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι βαθμοί του ναυτικού και της αεροπορίας. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 5 του ΣΠΚ, στην έννοια του στρατιωτικού υπάγονται και όσοι ανήκουν στο Λιμενικό Σώμα. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 180 §1 του ΣΠΚ, όταν κατηγορείται απόστρατος στρατιωτικός για πράξη του τελέστηκε πριν αποστρατευτεί, για τη σύνθεση του δικαστηρίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός που είχε πριν από την αποστράτευσή του. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 187 §2, 188 §1, 189 και 191 §1 του ίδιου Κώδικα, για την εκδίκαση των ενδίκων μέσων της αναθεώρησης και έφεσης κατά αποφάσεως στρατοδικείου, στη σύνθεση του οποίου είχε προεδρεύσει ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου ή Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου ή Αρεοπαγίτης, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.... Στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο τοποθετούνται ένας αναθεωρητής Α' ως πρόεδρος, δύο αναθεωρητές Β' ως αντιπρόεδροι και τουλάχιστον έξι αναθεωρητές Γ' ως μέλη... Τον Πρόεδρο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπληρώνουν κατά σειρά αρχαιότητας, οι αντιπρόεδροι και αν κωλύονται ή δεν υπάρχουν, το κατά βαθμό ή αρχαιότητα επόμενο μέλος του Δικαστηρίου... Τα μέλη του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, όταν απουσιάζουν, κωλύονται ή δεν υπάρχουν, αναπληρώνουν μέχρι δύο το πολύ στρατιωτικοί δικαστές Α' ή Β'. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 178. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι όταν ο κατηγορούμενος φέρει το βαθμό του αντιστρατήγου, αντιναυάρχου ή αντιπτεράρχου ή έφερε το βαθμό αυτό πριν από την αποστράτευσή του για πράξη που τελέστηκε πριν αποστρατευθεί, τότε στη σύνθεση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, συμμετέχει ως Πρόεδρος αυτού υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού, ο οποίος όταν κωλύεται, διότι είχε προεδρεύσει του στρατοδικείου ή υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πραγματικό κώλυμα (ως λ.χ. λόγος αποκλεισμού λόγω συγγένειας με τον κατηγορούμενο), αλλά και όταν απουσιάζει ή δεν υπάρχει, του δευτεροβάθμιου αυτού δικαστηρίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή νόμιμος αναπληρωτής του, και όχι αντιπρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου με βαθμό αναθεωρητής Β', που αντιστοιχεί σε υποστράτηγο κλπ, δηλ. με βαθμό κατώτερο εκείνου του κατηγορουμένου. Στην προκείμενη περίπτωση, με την 223/2008 απόφαση του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, που δίκασε κατ' έφεση ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατά της 9/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Ναυτοδικείου Πειραιώς, ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή 4 μηνών α) για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση από υπάλληλο κατά συρροή, οι οποίες πράξεις τελέστηκαν στην ... στις ... και ... και β) εξύβριση κατωτέρου όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτή κατά συρροή, πράξεις που τελέστηκαν στην... στις ...και .... Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης, ο αναιρεσείων φέρεται ως αντιναύαρχος του Λιμενικού Σώματος ε.α., οι πράξεις για τις οποίες καταδικάσθηκε φέρονται ότι τελέστηκαν σε χρόνους κατά τους οποίους αυτός ήταν εν ενεργεία αξιωματικός, ενώ, περαιτέρω, από το ...αντίγραφο φύλλου μητρώου του αναιρεσείοντος, που υπάρχει στη δικογραφία, προκύπτει ότι πριν αυτός αποστρατευθεί στις 18-4-2006 έφερε το βαθμό του αντιναυάρχου Λ.Σ., ενώ κατά το χρόνο εκδικάσεως της υποθέσεως στο πρώτο βαθμό ενώπιον του στρατοδικείου έφερε το βαθμό του υποναυάρχου Λ.Σ. Επομένως, Πρόεδρος της συνθέσεως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έπρεπε να είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και σε περίπτωση οποιουδήποτε πραγματικού κωλύματος στο πρόσωπό του, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και όχι αντιπρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, με βαθμό Αναθεωρητής Β', που αντιστοιχεί σε υποναύαρχο, όπως στην προκείμενη περίπτωση ήταν ο Πρόεδρος της συνθέσεως που προήδρευσε του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Ιωάννης Μποζίνης. Κατ' ακολουθία, ο πρώτος από τα άρθρα 510 §1 στοιχ.α', 171 §1 στοιχ. α' και 211 περ.β' ΣΠΚ λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω διατάξεις που καθορίζουν τη σύνθεση του δικαστηρίου, είναι βάσιμος, γι' αυτό και πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως να γίνει δεκτή, ενώ παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως, αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και ακολούθως παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 ΚΠΔ), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παραπάνω.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 223/2008 απόφαση του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο σκεπτικό.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Απριλίου 2010. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 19 Απριλίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή