Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2413 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πληρεξούσιος Δικηγόρος.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, γιατί ο ασκήσας δικηγόρος δεν είναι παραστάς και το επικαλούμενο και προσαρτώμενο πληρεξούσιο δεν τον εξουσιοδοτεί σε άσκηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2413/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν παραστάθηκε περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1585/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με συγκατηγορούμενο τον Χ2.
Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Ιουνίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1024/2009.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρότασή του, με αριθμό 312/30.9.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι. Εισάγω την 36/17-6-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ κατοίκου ..., που ασκήθηκε από τον δικηγόρο Παν. Κ. Τσατσανιά κάτοικο ...), κατά της 1585/17-4-2002 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεσή του κατά της 16818/6-11-2000 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλακίσεως έξη (6) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών για κλοπή και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για δική του αποκλειστική χρήση, και εκθέτω τα ακόλουθα:
ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 465 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., "ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο που του ανήκει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του, προσαρτάται στη σχετική έκθεση ...". Από τις διατάξεις αυτές καθώς και αυτές των άρθρων 42 αρ. 2 και 96 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, στο σχετικό πληρεξούσιο πρέπει να προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω κατά τα γενικά χαρακτηριστικά της ή κατά τη γενική, σύμφωνα με τον ποινικό νόμο ορολογία της, την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα και να αναφέρεται η απόφαση, κατά της οποίας παρέχεται πληρεξουσιότητα για την άσκηση του ενδίκου μέσου. (ΑΠ 886/2006, ΑΠ 205/2007).
Σε περίπτωση που ασκηθεί ένα ένδικο μέσο με πληρεξούσιο πρώτα ερευνάται η νομότυπη άσκηση αυτού, δηλ. αν ο πληρεξούσιος που το άσκησε είχε την σχετική δυνατότητα να το ασκήσει, και σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει τότε ερευνάται αν αυτό ασκήθηκε εμπρόθεσμα.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. αν το ένδικο μέσο (και η αναίρεση) ασκήθηκε, εκτός των άλλων, χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο για την άσκησή του, αυτό κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο σε συμβούλιο απαράδεκτο.
ΙΙΙ. Η παραπάνω αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε από τον δικηγόρο Παν. Κ. Τσατσανιά δικηγόρο Θεσσαλονίκης ενώπιον του Γραμματέα Εφετών Θεσσαλονίκης, που συνέταξε την ... έκθεσή του, σύμφωνα με το ... πληρεξούσιο προς αυτόν του κατηγορουμένου που συνέταξε η συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης ..., το οποίο προσκόμισε και επισυνάφθηκε. Στο πληρεξούσιο όμως αυτό ο εντολέας κατηγορούμενος δεν δίδει στον παραπάνω δικηγόρο την ρητή εντολή να ασκήσει την αναίρεση που άσκησε κατά της συγκεκριμένης αποφάσεως αλλά του δίδει την εντολή να τον εκπροσωπεί γενικά στα διάφορα δικαστήρια της χώρας και ειδικά στα διοικητικά δικαστήρια και τις αρχές που έχουν επιληφθεί των θεμάτων που αφορούν την νομιμότητα της διαμονής του στην Ελλάδα.
Επειδή με βάση τα δεδομένα αυτά η παραπάνω αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, πρέπει το Δικαστήριό Σας σε Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 476 του Κ.Π.Δ.: α) να απορρίψει αυτή ως απαράδεκτη, β) να διατάξει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και γ) να επιβάλει στον αναιρεσείοντα, σύμφωνα με το άρθρο 583 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. όπως αντ. από το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 3160/2003 και το άρθρο 3 του Ν. 663/77 όπως αντ. από το άρθρο 18 του Ν. 969/79 και τις 134423/1992 και 58553/2006 Α.Υ. Οικονομικών και Δικαιοσύνης, τα σχετικά δικαστικά έξοδα από 220 ΕΥΡΩ.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η 36/17-6-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ κατοίκου ... κατά της 1585/17-4-2002 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεσή του κατά της 16818/6-11-2000 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλακίσεως έξη (6) μηνών και δεκαπέντε (15 ) ημερών για κλοπή και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για δική του αποκλειστική χρήση.
Β) Να διαταχθεί η εκτέλεση της προσβαλλομένης αποφάσεως και
Γ) Να επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα από 220 Ευρώ.
Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΑθανάσιος Κ. Κατσιρώδης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις του άρθρου 465 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, στις οποίες ορίζεται ότι το ένδικο μέσο μπορεί να ασκηθεί αυτοπροσώπως ή και μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1 και το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του, προσαρτάται στη σχετική έκθεση, σαφώς προκύπτει ότι η εντολή του κατηγορουμένου προς τον αντιπρόσωπο, πρέπει να υπάρχει κατά τη στιγμή που ο τελευταίος υπογράφει τη σχετική έκθεση αναιρέσεως, η έλλειψή της δε κατά τον χρόνο αυτό δεν αναπληρώνεται με τη μεταγενέστερη χορήγησή της. Απλώς το πληρεξούσιο, που όμως ήδη υπάρχει κατά την άσκηση του ένδικου μέσου, μπορεί να προσκομισθεί στο γραμματέα ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο μέσα σε είκοσι ημέρες από την άσκησή του. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, πλην άλλων περιπτώσεων, από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα να το ασκήσει ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη με αριθ. εκθ. ... έκθεση αναιρέσεως, που συντάχθηκε στο γραμματέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, προσβάλλεται η με αριθ. 1585/2002 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη (και) η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά της 16818/2000 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στις 17-4-2002 και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 30-4-2002. Την κρινόμενη ως άνω αίτηση αναιρέσεως, άσκησε στις 17-6-2009, για λογαριασμό του παραπάνω καταδικασθέντος, ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Τσατσανιάς, χωρίς το επικαλούμενο στην έκθεση αναιρέσεως ... πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ..., όπως από αυτό προκύπτει, να εξουσιοδοτεί τον άνω δικηγόρο να ασκήσει αναίρεση κατά της συγκεκριμένης προσβαλλόμενης αποφάσεως, το οποίο απλώς του δίδει εντολή να τον εκπροσωπεί σε διάφορα δικαστήρια της Χώρας και ειδικά στα διοικητικά δικαστήρια και τις αρχές που έχουν επιληφθεί για τη νομιμοποίηση της διαμονής του στην Ελλάδα. Επομένως, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 465, 476 παρ. 1, 509 και 513 παρ. 1α ΚΠοινΔ, να απορριφθεί ως απαράδεκτη, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ). Σημειώνεται ότι για την απόρριψη της αιτήσεως αυτής ως απαράδεκτης κλήθηκε να προσέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του στο Συμβούλιο τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος (άρθρο 476 παρ.1 εδαφ. τελευταίο ΚΠοινΔ), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμόδιου γραμματέα επί του φακέλου της δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει τη με αριθ.εκθ. 36/17-6-2009 αίτηση του Χ, περί αναιρέσεως της 1585/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελη-μάτων) Θεσσαλονίκης. Και.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10 Δεκεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή