Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1881 / 2017    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Αναιρέσεως απόρριψη, Έξοδα.
Περίληψη:
Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι στρέφεται κατά
βουλεύματος, το οποίο μετά το άρθρο 34 περ. γ του Ν. 3904/2010 και την
κατάργηση του άρθρου 482 του ΚΠοιν.Δ δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.

Αριθμός 1881/2017

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z’ Ποιν. Τμήμα-ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα και Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αριστέας Θεοδόση (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Οκτωβρίου 2017, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Δ. Π. του Ν., κατοίκου ..., ο οποίος παραστάθηκε αυτοπροσώπως, ως δικηγόρος, περί αναιρέσεως του υπ’ αριθμ.533/2017 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτό και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Απριλίου 2017 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό ...17. Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αριστέα Θεοδόση εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Ακριτίδη, με αριθ.πρωτ....-9-2017, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. α, την με αριθμό …2017 αίτηση αναίρεσης του Δ. Π. του Ν., κατά του με αριθμό 533/2017 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, και εκθέτω τα ακόλουθα: Από το συνδυασμό των διατάξεων 148-153, 473, 474 παρ. 476 παρ. 1, ή 484 Κ.Π.Δ προκύπτει ότι για το κύρος και κατ’ ακολουθία για το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύματος, πρέπει στη δήλωση ασκήσεως της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται στην αίτηση αναίρεσης ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 478 Κ.Π.Δ., η αίτηση αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην υπό κρίση περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση του αναιρεσείοντος, και του πρωτόδικου βουλεύματος, διότι δεν επεκαλείτο λόγους από τους ρητά αναφερόμενους στο αρθρ. 478 Κ.Π.Δ. Με την κρινόμενη αναίρεση ο αναιρεσείων διατείνεται ότι κακώς απερρίφθη ως απαράδεκτη η αναίρεση του, πλην όμως δεν διαλαμβάνει ούτε ένα λόγο από τους προβλεπόμενους στο αρθρ. 484 Κ.Π.Δ. λόγους αναίρεσης, αλλά αναφέρεται εξ ολοκλήρου με το δικόγραφο της αναιρέσεως στην ουσία της υποθέσεως, ισχυριζόμενος ότι δεν διέπραξε τις πράξεις για τις οποίες παραπέμφθηκε. Με αυτό όμως το περιεχόμενο, η αίτηση αναιρέσεως δεν είναι παραδεκτή, αφού όπως προεκτέθηκε δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτή, συγκεκριμένοι λόγοι αναιρέσεως που αφορούν το προσβαλλόμενο βούλευμα, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η έφεση του αναιρεσείοντος κατά του πρωτόδικου βουλεύματος.Συνεπώς σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, και να καταδικασθεί ο αναιρεσειων στα δικαστικά έξοδα (αρ. 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.). Για τους λόγους αυτούς - Προτείνω 1)Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η με αριθμ. …2017 αίτηση αναίρεσης του Δ. Π. του Ν., και το με αριθμό 533/2017 βούλευμα και 2) Να καταδικασθεί ο αναιρεσειων στα δικαστικά έξοδα. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Ακριτίδης."
Αφού άκουσε
την παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 του Κ.Ποιν.Δ. με το άρθρο 34 στοιχ. γ’ του Ν. 3904/23-12-2010, δεν χορηγείται πλέον στον κατηγορούμενο δικαίωμα αναιρέσεως εναντίον οιουδήποτε βουλεύματος, ακόμη και παραπεμπτικού, του συμβουλίου πλημμελειοδικών ή των εφετών. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως από τον κατηγορούμενο του ένδικου μέσου της αναιρέσεως κατά βουλεύματος, ακόμη και αυτού που αποφαίνεται για την παραπομπή του σε δίκη, δεν αντίκειται στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 52/1974 και έχει, κατά το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, υπερνομοθετική ισχύ, το οποίο καθιερώνει το δικαίωμα ακώλυτης πρόσβασης στη δικαιοσύνη, διότι το δικαίωμα πρόσβασης του κατηγορουμένου ενώπιον του δικαστηρίου εξασφαλίζεται πλήρως, αφού παρέχεται σ’ αυτόν ανεμπόδιστα η δυνατότητα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο και να υποβάλει τα αιτήματα και τις αντιρρήσεις του ως προς όσα δέχθηκε το βούλευμα. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ. "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο" και κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. α’ του Κ.Ποιν.Δ. "αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476 το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη ...". Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, με την κρινόμενη αναίρεση του, προσβάλλει και ζητεί την αναίρεση του 533/2017 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που απέρριψε την έφεσή του κατά του 3244/2016 παραπεμπτικού βουλεύματος, του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και επικύρωσε το τελευταίο. Ενόψει λοιπόν του ότι το ως άνω βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών δεν υπόκειται σε αναίρεση από μέρους του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη, ως ασκηθείσα υπό του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος εναντίον του οποίου δεν προβλέπεται η άσκηση ενδίκου μέσου από μέρους του κατηγορουμένου.
Συνεπώς, μετά και την εμπρόθεσμη ειδοποίηση του αναιρεσείοντος για να εμφανισθεί στο Συμβούλιο αυτό και να εκθέσει τις απόψεις του, όπως προκύπτει από την σχετική επισημείωση της γραμματέως επί του φακέλου της δικογραφίας και την εμφάνισή του και έκθεση των απόψεών του, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρα 476 παρ.1 και 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 21-4-2017 αίτηση αναιρέσεως του Δ. Π. του Ν. και της Β. κατά του υπ’ αριθ. 533/2017 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, για την οποία συντάχθηκε η με αριθμό ...-4-2017 έκθεση αναιρέσεως ενώπιον της Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Αθηνών.
Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου 2017.
Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2017.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή