Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1277 / 1993    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Λαθρεμπορία, Πρόσθετοι λόγοι, Ολομέλεια Αρείου Πάγου.
Περίληψη:
Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, που δεν ασκήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 509 § 2 ΚΠΔ εμπρόθεσμα ενώπιον του τμήματος δεν μπορούν να ασκηθούν για πρώτη φορά ενώπιον της Ολομέλειας, όταν η τελευταία δικάζει κατά παραπομπή. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του τελωνειακού κώδικα. Αναιρείται η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία λόγω εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων( άρθρα 89, 97 παράγραφοι 3, 4 και 5. 100, 107 παρ. 1, 2, 3, και 4 του τελωνειακού κώδικα), διότι το δικαστήριο καταδίκασε τον αναιρεσείοντα σε χρηματική ποινή, ίση με την αξία των λαθραίων εμπορευμάτων στο εσωτερικό, στην οποία περιλαμβάνονται και οι δασμολογικές επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα παράνομα υποχρέωσε τον αναιρεσείοντα να πληρώσει το ίδιο ποσό των δασμών, φόρων, τελών και δικαιωμάτων στο Δημόσιο που είχε παραστεί ως πολιτικώς ενάγον για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστη από τους απολεσθέντες δασμούς (Ολομ. ΑΠ 1277/1993 Ποιν.Χρον. ΜΓ. 1124 ). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, που δεν ασκήθηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 509 § 2 ΚΠΔ εμπρόθεσμα ενώπιον του τμήματος δεν μπορούν να
ασκηθούν για πρώτη φορά ενώπιον της Ολομέλειας, όταν η τελευταία
δικάζει κατά παραπομπή. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία των
ουσιαστικών ποινικών διατάξεων του τελωνειακού κώδικα. Αναιρείται η
προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία λόγω εσφαλμένης
εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων( άρθρα 89, 97
παράγραφοι 3, 4 και 5. 100, 107 παρ. 1, 2, 3, και 4 του τελωνειακού κώδικα),
διότι το δικαστήριο καταδίκασε τον αναιρεσείοντα σε χρηματική ποινή, ίση με
την αξία των λαθραίων εμπορευμάτων στο εσωτερικό, στην οποία
περιλαμβάνονται και οι δασμολογικές επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα
παράνομα υποχρέωσε τον αναιρεσείοντα να πληρώσει το ίδιο ποσό των
δασμών, φόρων, τελών και δικαιωμάτων στο Δημόσιο που είχε παραστεί ως
πολιτικώς ενάγον για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστη
από τους απολεσθέντες δασμούς (Ολομ. ΑΠ 1277/1993 Ποιν.Χρον.
ΜΓ. 1124 ).--------------------------------<< Επιστροφή