Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 33 / 1990    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Κτίσμα αυθαίρετο.
Περίληψη:
Η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 1 ΠΔ 5/12 Ιουλίου 1983 για το χαρακτηρισμό ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου δεν συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου του εν λόγω εγκλήματος. Η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 1 ΠΔ 5/12 Ιουλίου 1983 για το χαρακτηρισμό ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου αποτελεί προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων, όχι όμως και για την άσκηση ποινικής δίωξης και την τιμωρία των υπεύθυνων και συνεπώς δεν συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου του εγκλήματος της κατασκευής αυθαιρέτου. Ορθή καταδίκη για κατασκευή αυθαιρέτου, παρόλο που δεν τηρήθηκε προηγουμένως η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτίσματος ως αυθαιρέτου με σύνταξη της σχετικής έκθεσης από τον αρμόδιο υπάλληλο (Ολομ ΑΠ. 33/1990 Ποιν.Χρον. Μ. 943). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 1 ΠΔ 5/12
Ιουλίου 1983 για το χαρακτηρισμό ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου δεν
συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου του εν λόγω εγκλήματος. Η
τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 1 ΠΔ 5/12 Ιουλίου
1983 για το χαρακτηρισμό ενός κτίσματος ως αυθαιρέτου αποτελεί
προϋπόθεση για την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων,
όχι όμως και για την άσκηση ποινικής δίωξης και την τιμωρία των υπεύθυνων
και συνεπώς δεν συνιστά εξωτερικό όρο του αξιοποίνου του εγκλήματος της
κατασκευής αυθαιρέτου. Ορθή καταδίκη για κατασκευή αυθαιρέτου, παρόλο
που δεν τηρήθηκε προηγουμένως η διαδικασία χαρακτηρισμού του κτίσματος
ως αυθαιρέτου με σύνταξη της σχετικής έκθεσης από τον αρμόδιο υπάλληλο
(Ολομ ΑΠ. 33/1990 Ποιν.Χρον. Μ. 943).--------------------------------<< Επιστροφή