Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 464 / 1992    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογία, Στρατιωτικά Δικαστήρια.
Περίληψη:
Η έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά λόγο αναίρεσης των αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων. Η έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά λόγο αναίρεσης των αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων, η μη δε έκδοση του προβλεπόμενου στο άρθρο 96 παρ. 5 του Συντάγματος νόμου εντός ευλόγου χρόνου δεν επιφέρει αυτομάτως την κατ' εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής καθιέρωση ως λόγου αναιρέσεως της έλλειψης αιτιολογίας. Η έλλειψη αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων δεν καθιερώνεται ως λόγος αναίρεσης, ούτε από το άρθρο 6 της Σύμβασης της Ρώμης, ούτε από το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 7 στη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη απόφαση του Αναθεωρητικού Δι-καστηρίου στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας(Ολομ. ΑΠ 464/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ 555. «όμοιες και οι 656 και 657 1992 Ολομέλειας ΑΠ. Αντίθετη εξ αιτίας επελθούσης νομοθετικής μεταβολής( άρθρο 167 παρ. 3 του Στρατ. Ποιν. Κώδικα, ν. 2287/1995) και ορθή η ΑΠ 348/2000). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά λόγο αναίρεσης των αποφάσεων
των στρατιωτικών δικαστηρίων. Η έλλειψη αιτιολογίας δεν συνιστά λόγο
αναίρεσης των αποφάσεων των στρατιωτικών δικαστηρίων, η μη δε έκδοση
του προβλεπόμενου στο άρθρο 96 παρ. 5 του Συντάγματος νόμου εντός
ευλόγου χρόνου δεν επιφέρει αυτομάτως την κατ' εφαρμογή της
συνταγματικής επιταγής καθιέρωση ως λόγου αναιρέσεως της έλλειψης
αιτιολογίας. Η έλλειψη αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων δεν
καθιερώνεται ως λόγος αναίρεσης, ούτε από το άρθρο 6 της Σύμβασης της
Ρώμης, ούτε από το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 7 στη σύμβαση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης, με τον
οποίο προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη απόφαση του Αναθεωρητικού Δι-
καστηρίου στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας(Ολομ. ΑΠ
464/1992 Ποιν.Χρον. ΜΒ 555. «όμοιες και οι 656 και 657
1992 Ολομέλειας ΑΠ. Αντίθετη εξ αιτίας επελθούσης
νομοθετικής μεταβολής( άρθρο 167 παρ. 3 του Στρατ. Ποιν.
Κώδικα, ν. 2287/1995) και ορθή η ΑΠ 348/2000).--------------------------------<< Επιστροφή