Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1148 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ναρκωτικά, Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας.
Περίληψη:
Στρατιωτικός, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών από μη εξαρτημένο πρόσωπο, οδήγηση αυτοκινήτου υπό επήρεια ναρκωτικών, επαρκής αιτιολογία, απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1148/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Κωνταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή, Χριστόφορο Κοσμίδη - Εισηγητή και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 4η Μαΐου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελεύς) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση περί αναιρέσεως της 177/2009 καταδικαστικής αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Ματθαίου Φουκαράκη (ΑΜ ΔΣΑ 21808).
Το Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο, με την ως άνω απόφαση, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή. Ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεσή της, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 31 Δεκεμβρίου 2009 αίτηση αναιρέσεως, που καταχωρήθηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 72/2010.

Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη δήλωση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.
Η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, που κατατέθηκε στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση την 31-12-2009, υποβάλλεται για τον κατηγορούμενο, εκ μέρους του συνηγόρου που είχε παρασταθεί στη συζήτηση και στρέφεται κατά της 177/2009 καταδικαστικής αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, που καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 ΚΠοινΔ την 22-12-2009. Επομένως, έχει ασκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως (ΚΠοινΔ 465 παρ.2, 473 παρ.1 και 3, 474, 505 παρ.1, 509 παρ.1) και πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων αυτής.
2.
Από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ συνάγεται ότι, για να έχει η καταδικαστική απόφαση την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠοινΔ, πρέπει να αναφέρονται σ' αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά α) τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και στηρίζουν την κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος, β) τα κατ' είδος αποδεικτικά μέσα, από τα οποία προέκυψαν τα εν λόγω περιστατικά και γ) οι συλλογισμοί, με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των αποδειχθέντων στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόσθηκαν. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του σκεπτικού με το διατακτικό της απόφασης, που για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι αποτελούν ενιαίο σύνολο.
Εν προκειμένω, από την επισκόπηση του σκεπτικού και του διατακτικού της προσβαλλόμενης 177/2009 καταδικαστικής αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, προκύπτει ότι αυτό, προκειμένου να καταλήξει σε καταδικαστική κρίση ως προς τον αναιρεσείοντα για α) κατοχή ναρκωτικών ουσιών για αποκλειστικά δική του χρήση, β) χρήση ναρκωτικών ουσιών και γ) οδήγηση αυτοκινήτου υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, δέχθηκε, μεταξύ άλλων, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του και με βάση όλα τα αποδεικτικά μέσα, που άπαντα κατ' είδος και ορισμένα λεπτομερώς αναφέρει, τα εξής ουσιώδη: Ότι ο αναιρεσείων, περί την 19:00 ώρα της 28-4-2007, στην ..., στην περιοχή της ..., προμηθεύτηκε από πρόσωπο, του οποίου η ταυτότητα δεν προσδιορίσθηκε, 5 δισκία του φαρμάκου Vulbegal, που περιέχει τη ναρκωτική ουσία φθορονιτραζεπάμη και άγνωστη ποσότητα ηρωίνης, που είναι, επίσης, ναρκωτική ουσία, τα οποία προόριζε αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Ότι στη συνέχεια κινήθηκε με ΙΧΕ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο ίδιος, προς τη .... Ότι στη διαδρομή έλαβε δια καταπόσεως ένα δισκίο Vulbegal, άγνωστη ποσότητα κοκαΐνης και άλλη ουσία που περιείχε μορφίνη και συνέχισε την οδήγηση του αυτοκινήτου μέχρι την ..., όπου αισθάνθηκε υπνηλία και αναγκάσθηκε να σταθμεύσει απέναντι από το παλιό γήπεδο της πόλης, για να κοιμηθεί μέσα στο αυτοκίνητο. Ότι εκεί έγινε αντιληπτός από περιπολούντες αστυνομικούς, ελέγχθηκε και βρέθηκε να κατέχει τα υπόλοιπα 4 δισκία Vulbegal και δύο μικρές, νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη συνολικού, καθαρού βάρους 1,46 γραμμαρίων. Ότι ύστερα από την εργαστηριακή εξέταση, που επακολούθησε, βρέθηκε στο αίμα του η ουσία βενζοϋλοεκγονίνη, η οποία αποτελεί μεταβολίτη της κοκαΐνης, καθώς και μορφίνη. Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτές, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο δέχθηκε ομόφωνα ότι ο αναιρεσείων προμηθεύθηκε ναρκωτικές ουσίες για αποκλειστικά προσωπική χρήση και ότι έκανε παράνομη χρήση τέτοιων ουσιών και κατά πλειοψηφία ότι τέτοια χρήση έκανε καθ' οδόν από την ... προς την ... και παρά ταύτα συνέχισε να οδηγεί το αυτοκίνητό του. Κατόπιν αυτού, αφού αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προηγούμενου έντιμου βίου, καταδίκασε τον αναιρεσείοντα σε συνολική ποινή φυλακίσεως 2 ετών και 9 μηνών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε επί πενταετία.
3.
Με τα όσα δέχθηκε, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο εξέθεσε επαρκώς και χωρίς αντιφάσεις στην απόφασή του όλα τα περιστατικά, τα οποία στοιχειοθετούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των αξιόποινων πράξεων, για τις οποίες κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα. Ειδικότερα, ως προς την πράξη της οδήγησης αυτοκινήτου υπό την επίδραση ναρκωτικής ουσίας, για την κατάφαση της οποίας ιδιαίτερα παραπονείται ο αναιρεσείων, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο δέχθηκε ανελέγκτως και εξέθεσε την απόφασή του ότι αυτός κινήθηκε οδικώς από την ... ως την ..., οδηγώντας ο ίδιος το αυτοκίνητο και ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής έκανε χρήση του ναρκωτικού φαρμάκου Vulbegal, όπως ο ίδιος παραδέχθηε, πράγμα που ευθέως υποδηλώνει ότι, αμέσως μετά τη χρήση και ενώ βρισκόταν υπό την επίδραση του φαρμάκου, συνέχισε να οδηγεί. Πέραν αυτού, το Αναθεωρητικό Δικαστήριο δέχθηκε ότι από τον εργαστηριακό έλεγχο, που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι στον οργανισμό του αναιρεσείοντος υπήρχαν και άλλες ναρκωτικές ουσίες, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός οδηγούσε όχι μόνο υπό την επίδραση του Vulbegal, αλλά και των πέραν αυτού ανιχνευθεισών ναρκωτικών ουσιών. Ως προς δε το δόλο του αναιρεσείοντος δεν χρειαζόταν κάποια πρόσθετη αιτιολογία, αφού από τις παραδοχές ότι αυτός έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και, παρά ταύτα, οδήγησε το αυτοκίνητο, συνάγεται ευθέως η γνώση και η θέλησή του να παραβεί την εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη, η οποία τιμωρεί την οδήγηση αυτοκινήτου υπό την επήρεια ναρκωτικών. Επομένως, αμφότεροι οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως, με τους οποίους υποστηρίζονται τα αντίθετα και αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι πλημμέλειες της ελλείψεως αιτιολογίας ή, άλλως, της εσφαλμένης εφαρμογής των ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 27 παρ.1 ΠΚ και 25 παρ.1 του ν. 3459/2006 "κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά", είναι αβάσιμοι.
4.
Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές και αφού δεν υπάρχει άλλος λόγος αναίρεσης, πρέπει να απορριφθεί κατ' ουσία η κρινόμενη αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 31 Δεκεμβρίου 2009 αίτηση περί αναιρέσεως της 177/2009 καταδικαστικής αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ....- Και
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αναιρεσείοντα στην πληρωμή διακοσίων είκοσι (220) ευρώ, για τα δικαστικά έξοδα.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 1η Ιουνίου 2010.- Και
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, την 3η Ιουνίου 2010.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή