Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 32 / 1990    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Συνήγορος κατηγορουμένου, Κατηγορούμενος.
Περίληψη:
Ο κατηγορούμενος διατηρεί το από το αρθρ. 340 παρ. 2 ΚΠΔ δικαίωμα του να εκπροσωπείται στο ακροατήριο από το συνήγορό του και όταν παραπέμπεται για εξακολουθούν έγκλημα, αφού η δυνατότητά του αυτή κρίνεται από την ποινή που επισύρει κάθε μια από τις μερικότερες πράξεις του εξακολουθούντος εγκλήματος και όχι από εκείνη που μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης. Νόμιμα εκπροσωπήθηκε από το συνήγορο του στο ακροατήριο ο καταδικασθείς για παράβαση του ΑΝ 690/1945 κατ' εξακολούθηση και συνεπώς δεν επήλθε από την εκπροσώπηση αυτή απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο κατά το αρθρ. 171 παρ. 1 εδ. δ' ΚΠΔ. Κατά τη μειοψηφία η διάταξη του αρθρ. 340 παρ. 2 ΚΠΔ δεν εφαρμόζεται όταν ο κατηγορούμενος εισάγεται στην ίδια δίκη να δικαστεί για έγκλημα κατ' εξακολούθηση και συνεπώς επήλθε απόλυτη ακυρότητα από την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από το συνήγορό του(Ολομ ΑΠ. 32/1990 Ποιν.Χρον. Μ. 942). Ήδη μετά την τροποποίηση του άρθρου 340 παρ. 2 του ΚΠΔ με το άρθρο 24 του ν. 3160/30-6-2003 και μετέπειτα με το άρθρο 13 του ν. 3346/17-6-2005 επιτρέπεται στον κατηγορούμενο να εκπροσωπηθεί από το συνήγορό του για όλα τα εγκλήματα(πταίσματα-πλημμελήματα-κακουργήματα). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Ο κατηγορούμενος διατηρεί το από το αρθρ. 340 παρ. 2 ΚΠΔ δικαίωμα
του να εκπροσωπείται στο ακροατήριο από το συνήγορό του και όταν
παραπέμπεται για εξακολουθούν έγκλημα, αφού η δυνατότητά του αυτή
κρίνεται από την ποινή που επισύρει κάθε μια από τις μερικότερες
πράξεις του εξακολουθούντος εγκλήματος και όχι από εκείνη που
μπορεί να επιβάλει το δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης. Νόμιμα
εκπροσωπήθηκε από το συνήγορο του στο ακροατήριο ο καταδικασθείς για
παράβαση του ΑΝ 690/1945 κατ' εξακολούθηση και συνεπώς δεν επήλθε από
την εκπροσώπηση αυτή απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο
κατά το αρθρ. 171 παρ. 1 εδ. δ' ΚΠοινΔ. Κατά τη μειοψηφία η διάταξη του
αρθρ. 340 παρ. 2 ΚΠοινΔ δεν εφαρμόζεται όταν ο κατηγορούμενος εισάγεται
στην ίδια δίκη να δικαστεί για έγκλημα κατ' εξακολούθηση και συνεπώς
επήλθε απόλυτη ακυρότητα από την εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από
το συνήγορό του(Ολομ ΑΠ. 32/1990 Ποιν.Χρον. Μ. 942). Ήδη
μετά την τροποποίηση του άρθρου 340 παρ. 2 του ΚΠοινΔ
με το άρθρο 24 του ν. 3160/30-6-2003 και μετέπειτα με το
άρθρο 13 του ν. 3346/17-6-2005 επιτρέπεται στον
κατηγορούμενο να εκπροσωπηθεί από το συνήγορό του για
όλα τα εγκλήματα(πταίσματα-πλημμελήματα-
κακουργήματα).--------------------------------<< Επιστροφή