Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 75 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Ανθρωποκτονία από αμέλεια, Σωματική βλάβη από αμέλεια, Έκρηξη.
Περίληψη:
1) Έκρηξη από αμέλεια. 2) Ανθρωποκτονία από αμέλεια. 3) Σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Απορρίπτει αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
Αριθμός 75/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γρηγόριο Δαρμάρο, περί αναιρέσεως της 4178/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ, που δεν παρέστη στο ακροατήριο και συγκατηγορούμενο Οδυσσέα Ματθαιόπουλο του Γεωργίου. Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21.4.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 961/2008.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.- Η απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως, της καταδικαστικής αποφάσεως, κατά το άρθρο 510 παρ, 1 Δ ΚΠΔ, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά, και, τέλος, οι σκέψεις και οι συλλογισμοί, βάσει των οποίων έγινε η υπαγωγή τους στην ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας α) είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό της αποφάσεως που αποτελούν ενιαίο σύνολο, και β) απαιτείται να μνημονεύονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατ' είδος, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από τον καθένα, αρκεί να συνάγεται ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε όλα ανεξαιρέτως και όχι μόνο μερικά από αυτά. Ιδιαίτερη αιτιολόγηση απαιτείται για την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών. Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο Δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ. 2 και 332 παρ. 2 του ΚΠΔ και τείνουν στην άρση ή μείωση της ικανότητας καταλογισμού ή την εξάλειψη του αξιοποίνου ή τη μείωση της ποινής. Η απόρριψη ενός τέτοιου ισχυρισμού, πρέπει να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Διαφορετικά ιδρύεται λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Όταν, όμως, ο αυτοτελής ισχυρισμός δεν είναι στην πραγματικότητα αυτοτελής, κατά την έννοια που προαναφέρθηκε, αλλά αρνητικός της κατηγορίας, το Δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει και μάλιστα αιτιολογημένα στον ισχυρισμό αυτόν. Τέλος, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Ε ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν υπάγει σωστά τα περιστατικά που δέχθηκε στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη, καθώς και όταν η παράβαση γίνεται εκ πλαγίου, δηλαδή δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά τρόπο σαφή και ορισμένο τα περιστατικά εκείνα που προέκυψαν και είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ποινικής διατάξεως ή ακόμη στην απόφαση υπάρχει έλλειψη κάποιου από τα κατά νόμο αναγκαία περιστατικά ή αντίφαση μεταξύ τους ή με το διατακτικό, κατά τέτοιο τρόπο που να καθίσταται ανέφικτος από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος της ορθής ή όχι υπαγωγής αυτών στο νόμο και να στερείται έτσι η απόφαση νομίμου βάσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 4178/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Θεσσαλονίκης ο αναιρεσείων Χ1 και ο συγκατηγορούμενός του Χ2 καταδικάσθηκαν σε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών ο καθένας, ανασταλείσαν επί τριετία, για την πράξη της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της έκρηξης από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, δεχθέντος ειδικότερα του δικαστηρίου ανελέγκτως, μετά από συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων, που κατ' είδος μνημονεύονται, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: "To έτος 1963 στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης και στη συμβολή των οδών ..... και ..... ιδρύθηκε Βιομηχανία Παραγωγής Υφασμάτων εκ φυσικών και τεχνητών νημάτων, η οποία ήταν (τότε) ουσιαστικά ιδιοκτησίας του πρώτου κατηγορουμένου Χ2, αλλά λειτουργούσε ως ΕΠΕ με την επωνυμία "ΕΠΕ Χ2 και Σια", επί μισθωμένου ακινήτου, οικοπέδου εκτάσεως 2113,50 τ.μ. και κτίσματος 885,50 τ.μ. Στις 8-7-1963 ο Χ2 υπέβαλε αίτηση για την ηλεκτροδότηση του Υφαντουργείου, υπογράφοντας το Συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για 83,7 KW (μετρητές, 200/5) και ηλεκτροδοτήθηκε στις 29/7/1964. Στις 18-4-1967 ο ίδιος υπέβαλε αίτηση για αύξηση ισχύος από 200/5 σε 400/5, υπογράφοντας το σχετικό συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για 168,7 HP (124,2 KW) και ηλεκτροδοτήθηκε με τη νέα παροχή στις 28-2-1968 και έως την παύση των εργασιών της επιχείρησης. Στις 26-9-1968 χορηγήθηκε από το Υπουργείο Βιομηχανίας η με αριθμό πρωτοκόλλου ..... άδεια σκοπιμότητας για συνολική ισχύ 150 HP και αξία μηχανολογικού εξοπλισμού 615.000 δρχ. ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την χορήγηση αδείας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Α.Ν 3/6/1935 "περί ιδρύσεως και επεκτάσεως Βιομηχανιών", με την επισήμανση ότι δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων και η εκτέλεση οιασδήποτε εγκαταστάσεως άνευ της υπό του Νόμου Δ/Κ/ΣΤ/1912 απαιτούμενης άδειας, εκδιδόμενης από την αρμόδια Μηχανολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας. Το έτος 1974, μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως του Χ2, χορηγήθηκε από την Δ/νση Βιομηχανίας και Ορυκτού πλούτου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης η πρώτη με αριθμ. πρωτ. Β ..... άδεια λειτουργίας για συνολική ισχύ μηχανολογικού εξοπλισμού 156,40 HP και αξία 555.000 δρχ., διάρκειας τριών (3) ετών μετά από έγκριση των σχεδιαγραμμάτων και των δικαιολογητικών στοιχείων, υπό τους κάτωθι όρους: 1) Να προβλεφθεί πυροσβεστικό δίκτυο με την υπόδειξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, 2) Να υφίστανται και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση άπαντα τα προστατευτικά περιφράγματα των επικινδύνως κινούμενων μερών νέων μηχανημάτων, 3) Να βελτιωθεί το σύστημα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μετά την από 10-6-1977 αίτηση του Χ2 χορηγήθηκε στις 31-3-1980 η δεύτερη άδεια λειτουργίας με αριθμ. πρωτ. Β. ..... για συνολική ισχύ 173 HP και αξία 11.100.000 δρχ., διάρκειας τριών ετών με τους εξής όρους: 1) Να υπάρχουν προστατευτικά περιφράγματα στα επικίνδυνα κινούμενα μέρη των μηχανημάτων. 2) Να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ 460/76 περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας. 3) Να τηρούνται οι ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. 4) Να ελέγχονται μία φορά την εβδομάδα οι μονώσεις των ηλεκτρικών καλωδίων και οι γειώσεις των φορητών και μη μηχανημάτων. Την 7-12-1977 ο Χ2 υπέβαλε αίτηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να του χορηγηθεί Βεβαίωση Πυρασφάλειας του εν λόγω εργοστασίου. Την 8-1-1977 εγκρίθηκε ο με αριθμό μητρώου ..... ειδικός κανονισμός πυρασφάλειας, ο οποίος συντάχθηκε δυνάμει του υπ' αριθμ. 460/1976 Προεδρικού Διατάγματος περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας και αναφέρεται σε καλυμμένη επιφάνεια 885 τ.μ. Στην παραπάνω αίτηση αναφέρεται από αξιωματικό του τμήματος πυρασφάλειας της Διοίκησης Π.Υ. Θεσσαλονίκης της Περιφ. Δ/νσης Κεντρικής Μακεδονίας η ορθή σύνταξη του ΕΚΠΥ και η εφαρμογή των διαλαμβανομένων. Ο παραπάνω ειδικός κανονισμός πυρασφαλείας (632/77) αφορούσε, όπως αναφέρεται σ' αυτόν, βιομηχανία παραγωγής υφασμάτων από φυσικά και τεχνητά νήματα σε ισόγειο κτίσμα μονώροφο οικοδομικής εκτάσεως 885 τ.μ. με τοιχοποιία από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτόπλινθους, με δάπεδο από απλό και στέγη από οπλισμένο σκυρόδεμα, με μία ξύλινη είσοδο - έξοδο, αλλά και τρεις εσωτερικές εισόδους - εξόδους, δυνάμενες να χρησιμοποιηθούν ως έξοδοι κινδύνου, ενώ από πλευράς κινδύνου συγκαταλεγόταν (η βιομηχανία) στη μεσαία κατηγορία, καθώς οι πρώτες ύλες (νήματα φυσικού ερίου, καθώς και από φυσική ή τεχνική μετάξη) και οι δευτερεύουσες (χρώματα, χαρτιά και μαζούτ) είναι εύφλεκτες (αναφλέξιμες). Αναφερόταν ακόμη στον παραπάνω ειδικό κανονισμό ότι υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα στις πάσης φύσεως ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, συσκευές και ηλεκτροκινητήρες λόγω κακής συντήρησης και υπερφορτίσεως αυτών και κίνδυνος εκρήξεως για τον λέβητα. Συνακόλουθα, ενόψει των ανωτέρω, έπρεπε να ληφθούν τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά μέτρα πυρασφάλειας και ειδικότερα, όπως αναφέρεται στον παραπάνω ειδικό κανονισμό: α) ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκαταστάσεως με οδηγίες προλήψεως και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης, β) σήμανση θέσεως πυροσβεστικού υλικού, οδών φυγής και εξόδων κινδύνου, γ) σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων, δ) απαγόρευση καπνίσματος και χρήση γυμνών φλογών σε επικίνδυνους χώρους, ε) κατάλληλη διευθέτηση χώρου αποθηκεύσεως υλικών υποκειμένων σε αυτανάφλεξη, επιλογή χώρων εναποθήκευσης μακράν της θέσης παραγωγής και εργασίας του προσωπικού, στ) απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια όλων των άχρηστων εύφλεκτων υλικών και τοποθέτηση σε ασφαλές μέρος προς αποφυγή μεταδόσεως της φωτιάς σε αυτά, ζ) τήρηση διόδων μεταξύ των εναποθηκευμένων υλικών για την διευκόλυνση επεμβάσεως σε περίπτωση ενάρξεως πυρκαγιάς, η) απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών από φλόγες σπινθήρες και γενικά πηγές εκπομπής θερμότητας, θ) συνεχής καθαρισμός όλων των διαδρόμων, διαμερισμάτων, γραφείων, προαυλίων, αποθηκών κλπ της επιχείρησης, ι) επιμελής συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων γενικά προς πρόληψη βραχυκυκλώματος, ια) θέση εκτός τάσεως των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά μη εργάσιμες μέρες και ώρες, ιβ) δημιουργία προϋποθέσεων αποφυγής τυχαίας ανάμιξης διαφόρων φύσεως υλικών, δυνάμενων να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση, ιγ) επαρκής και συχνός φυσικός και τεχνικός αερισμός των χώρων παραγωγής και εναποθηκεύσεως πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, ιδ) επιθεώρηση παρ' υπεύθυνου υπαλλήλου της επιχειρήσεως όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κλπ μετά την διακοπή της εργασίας και κατά τις εργάσιμες ώρες προς επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων προϋποθέσεων εκδηλώσεως πυρκαγιάς και ιε) λήψη παντός ετέρου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή των αιτιών και την μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Περαιτέρω, ο παραπάνω κανονισμός πυρασφαλείας προέβλεπε ως κατασταλτικά μέτρα πυρασφάλειας δεκαοκτώ (18) φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως τύπου ΡΑ6. Οριζόταν ακόμη συγκρότηση ομάδας πυρασφάλειας, αποτελούμενης από αρχηγό, υπαρχηγό και ανά οκτάωρο προσωπικό ομάδας πυρασφάλειας - με ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις αναφορικά με προληπτικές ενέργειες και κατασταλτικά μέτρα πυρασφάλειας, αφενός για την τήρηση των προληπτικών μέτρων πυρασφάλειας για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς και αφετέρου για την αντιμετώπιση τυχόν προκληθείσας πυρκαγιάς. Ως γενική δε οδηγία οριζόταν στον παραπάνω κανονισμό ότι, σε περίπτωση επεκτάσεως ή αλλαγής στις εγκαταστάσεις, πρέπει να ειδοποιείται η πυροσβεστική υπηρεσία προς υπόδειξη τυχόν συμπληρωματικών μέσων. Στις 8-12-1977 χορηγήθηκε από την Διοίκηση Πυρ/κης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλονίκης πιστοποιητικό για το ότι η βιομηχανία παραγωγής έλαβε όλα τα απαιτούμενα στον με AM ..... ΕΚΠΥ μέτρα πυρασφάλειας. Στη συνέχεια, λόγω του ότι η Βιομηχανία είχε πραγματοποιήσει αυθαίρετη λειτουργία και επέκταση (επιπλέον 16,60 HP), από 31-1-77 έως 31-3-1980, χωρίς την άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 207/67, η Επιθεώρηση Βιομηχανίας Κ.Δ. Μακεδονίας, με τη με αριθμ. πρωτ. Β οίκοθεν 8740/6-4-1980 απόφαση της ανωτέρω υπηρεσίας επέβαλε πρόστιμο 111.000 δρχ. στην επιχείρηση. Περαιτέρω, από τη λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού πυρασφάλειας (την 8-12-1980) δεν έγινε καμία ενέργεια από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου για την ανανέωση αυτού. Στις 29-11-1983 το τμήμα μηχανολογίας της Επιθεώρησης Βιομηχανίας Κ.Δ Μακεδονίας, με το με αριθμ. πρωτ. Φ. ..... έγγραφό του, ύστερα από την καταγγελία της Δ/νσης Υγιεινής ότι το εν λόγω Υφαντουργείο δημιουργεί θόρυβο εις βάρος των περιοίκων, γνωστοποίησε στην εν λόγω ΕΠΕ, ότι η άδεια λειτουργίας έληξε την 31-3-1983 και πρέπει να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της, δηλαδή: 1) αίτηση για την ανανέωση της ανωτέρω άδειας λειτουργίας, 2) νέα σχεδιαγράμματα σε περίπτωση κατά την οποία άλλαξε ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου και 3) νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Το έτος 1984, επειδή η παραπάνω επιχείρηση, έχοντας πλέον μετατραπεί σε ΑΕ με την επωνυμία "Χ2 και ΥΙΟΙ ΑΕ Βιομηχανία Υφασμάτων", συνέχισε να λειτουργεί χωρίς να έχει υποβάλει τα απαιτούμενα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, η υπηρεσία της Επιθεώρησης Βιομηχανίας ΚΔ Μακεδονίας με την Φ 14.2.3392/2/4561/23-21984 απόφασή της επέβαλε πρόστιμο 110.000 δρχ. με το αιτιολογικό ότι δεν μερίμνησε για την έγκαιρη ανανέωση της άδειας λειτουργίας του εργοστασίου και έτσι πραγματοποιείτο αυθαίρετη λειτουργία χωρίς την άδεια μηχανολογικών εγκαταστάσεων, η οποία προβλέπεται από τον ΑΝ 207/67, μηχανολογικών εγκαταστάσεων 11.1000.000 δρχ. Οι εκπρόσωποι της επιχείρησης άσκησαν ένσταση στις 5-4-1984 στον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας, επικαλούμενοι ότι δεν προέβησαν στην εγκατάσταση πυροσβεστικού συστήματος, διότι το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο περιλαμβάνεται και το Υφαντουργείο κρίθηκε από τον Δήμο Αμπελοκήπων απαλλοτριωτέο για την δημιουργία χώρου πρασίνου και ως εκ τούτου δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να "πετάξουν" ποσό πέραν του ενός εκατομμυρίου που απαιτείται για την πυρασφάλεια, καθώς είναι άγνωστο και αβέβαιο αν θα παραμείνει να λειτουργεί η επιχείρηση σε αυτές τις εγκαταστάσεις ή θα μετεγκατασταθεί λόγω αυτής της απειλούμενης απαλλοτριώσεως και ως εκ τούτου υπέβαλαν το αίτημα να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση επιβολής προστίμου, άλλως να μειωθεί αυτό το πρόστιμο.
Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. Β. 12259/1061/24-5-1984 απόφαση του Υπουργείου, που μείωσε το πρόστιμο από 110.000 δρχ. σε 30.000 δρχ., μετά από συνεκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, για τον λόγο ότι επίκειται μετεγκατάσταση του εργοστασίου λόγω απαλλοτρίωσης του
οικοδομικού τετραγώνου. Υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης του εργοστασίου υφαντουργίας, επιβλέψεως και συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων έως την 14-2-1985, οπότε και παραιτήθηκε, είχε αναλάβει ο διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανολόγος μηχανικός Α και εν συνεχεία από 15-7-1985 ο Β, διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Στις 27-6-1985 η Επιθεώρηση Βιομηχανίας Κ.Δ Μακεδονίας με τη με αριθμ. πρωτ. Β.φ. 14.2.339275 απόφασή της επέβαλε και τρίτο πρόστιμο 111.000 δραχμών, επειδή η Βιομηχανία συνέχιζε να λειτουργεί χωρίς άδεια. Μετά από ένσταση κατά της ανωτέρω αποφάσεως, εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 16708/509/3-1-86 απόφαση του Υπουργείου Βιομηχανίας, που μείωσε το πρόστιμο στις 80.000 δρχ. Εξάλλου, το ΙΑ Α.Τ. Θεσσαλονίκης με το με αριθμ. πρωτ. ..... έγγραφό του γνωστοποίησε στη Δ/νση Βιομηχανίας Νομ. Θεσσαλονίκης ότι καταμηνύθηκε η "Χ2 και Υιοί ΑΕ" επειδή συνέχιζε να λειτουργεί χωρίς άδεια. Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, με το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ. 14.2.3392/7/85/19-5-1986 έγγραφό της υπενθύμισε στην επιχείρηση (Χ2 και Υιοί ΑΕ) το υπ' αριθμ. πρωτ. ..... προηγούμενο έγγραφό της για την υποβολή των παραπάνω αναφερομένων δικαιολογητικών, προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας. Η επιχείρηση (η παραπάνω ΑΕ) δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε να λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας μετά την λήξη της ισχύος της την 31-3-1983, καθόσον δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικότερα, δεν προσκόμισε πιστοποιητικό πυροπροστασίας, αλλά και οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, που επίσης ήταν απαραίτητη, αφού σε αδιακρίβωτη ημερομηνία, μεταξύ των ετών 1977 και 1983, έγιναν στο εργοστάσιο αυθαίρετες επεκτάσεις του παλιού υφιστάμενου μονώροφου κτίσματος και διαμορφώθηκαν έτσι κτίσματα (με πρόσθετες πρόχειρες κατασκευές) συνολικής έκτασης περίπου 1800 τ.μ. (αντί του αρχικού κτίσματος των 885 τ.μ.), όπως τούτο διαφαίνεται από την σύγκριση των οικοδομικών εκτάσεων των κτισμάτων στον ειδικό κανονισμό πυρασφάλειας και την από 14-5-2001 έκθεση πραγματογνωμοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, το εργοστάσιο (μετά τις παραπάνω αυθαίρετες κατασκευές) διαμορφώθηκε σε κτίριο (ακριβέστερα κτιριακό συγκρότημα), με κατεύθυνση από την ανατολή προς τη δύση, που είχε τα εξής επιμέρους τμήματα: α) στα ανατολικά υπήρχε η είσοδος της επιχείρησης ξύλινης κατασκευής που οδηγούσε σε διάδρομο 4 μέτρων, εκατέρωθεν του οποίου σε μήκος 8 και 12 μέτρων υπήρχαν το γραφείο διεύθυνσης της επιχείρησης εμβαδού 25 τ.μ. περίπου με οροφή από μπετόν αρμέ και τοιχοποιία από τούβλα και το λογιστήριο της επιχείρησης εμβαδού 35 τ.μ. ίδιας κατασκευής, β) στο κέντρο υπήρχε το κεντρικό κτίριο παραγωγής - αποθήκευσης προϊόντων που εκτεινόταν με κατεύθυνση από την Ανατολή προς τη Δύση, με συνολικό εμβαδόν 1650 τ.μ., με πλευρές 20 μέτρων στη οδό ..... και 83 μέτρα προς Δύση και με οροφή από μπετόν αρμέ, δάπεδο ομοίως και τοιχοποιίες από τούβλα. Το κτίριο αυτό, σε ένα τμήμα του 15 μέτρων επί 74 μέτρα, είχε οροφή από μπετόν αρμέ σε σχήμα Λ με ύψος 6,5 μέτρα, ενώ στη συνέχειά του, σε όλη την βορινή του πλευρά 5 επί 74 μέτρα, είχε οροφή από μπετόν αρμέ και ύψος 2,8 μέτρων. Στην πίσω πλευρά (δυτική) υπήρχε συνέχεια του κτιρίου με διαμόρφωση αποθηκευτικού χώρου διαστάσεων 8,5 μέτρων επί 15 μέτρα με τοιχοποιία από τούβλα και οροφή μεταλλική (πλέξη σιδηροδοκών και επικάλυψη λαμαρίνας), γ) Στη νότια πλευρά του κεντρικού κτιρίου και κατά μήκος αυτού υπήρχε διάδρομος μήκους από 4 έως 7 μέτρα, ο οποίος σε κάποια σημεία του ήταν ανοικτός από πάνω, ενώ σε άλλα υπήρχε κάλυψη αυτού με λαμαρίνες και πλαστικά φύλλα. Ο διάδρομος αυτός στο μέσον περίπου του κεντρικού κτιρίου στένευε εξ αιτίας της κατασκευής από μπετόν αρμέ εγκαταστάσεων ατμολέβητα 3X12 μέτρα με ύψος περίπου 4 μέτρα, σε τμήμα της οροφής του οποίου υπήρχαν τοποθετημένες δύο κυλινδρικές δεξαμενές μαζούτ, δ) Στη συνέχεια του διαδρόμου και κατά μήκος αυτού υπήρχαν διαμορφωμένα πολλά μικρά και μεγάλα υπόστεγα συνεχόμενα, των οποίων η πίσω πλευρά (κατασκευασμένη από τοιχοποιία από τούβλα) εκτεινόταν κατά μήκος της οδού ....., ενώ πολλοί κάθετοι επί αυτής τοίχοι μήκους 3 και 4,5 μέτρων δημιουργούσαν χωρισμό των υπόστεγων, εντός των οποίων υπήρχαν αποθηκευμένα έτοιμα προϊόντα (τόπια υφάσματος) και πρώτες ύλες, κυρίως πλευρικώς στους τοίχους του κάθε επιμέρους τμήματος του υπόστεγου. Τα περισσότερα από τα υπόστεγα αυτά είχαν ανοικτή την μπροστινή πλευρά τους, ενώ ορισμένα με τοιχοποιία από τούβλα και πόρτες δημιουργούσαν κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους. Περαιτέρω, μεταξύ του φινιριστηρίου και του διαδρόμου στο ύψος του παραθύρου του φινιριστηρίου η εγκατάσταση ήταν περιμετρικά κτισμένη με τούβλα. Στις δύο παραπάνω αναφερόμενες δεξαμενές υπήρχε μαζούτ, του οποίου μάλιστα υπήρξε διαρροή στο χώρο του εργοστασίου τα Χριστούγεννα του 2000 και καθαρίστηκε από τους εργαζομένους του εργοστασίου. Η εγκατάσταση του παραπάνω αναφερόμενου ατμολέβητα είχε περιέλθει σε αχρησία περίπου από το έτος 1990, γιατί τότε άρχισε να γίνεται χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και καταργήθηκε αυτό το σύστημα (του ατμολέβητα) για την παραγωγή ατμού. Στα τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ των κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου (όπως εμφαίνονται με τα παραπάνω γράμματα στο σχεδιάγραμμα της πραγματογνωμοσύνης) υπήρχαν τοποθετημένα παντού τα έτοιμα προϊόντα (τα τόπια υφασμάτων) και οι πρώτες ύλες, είτε σε μεταλλικά ράφια ή επί των δαπέδων και των παταριών και μάλιστα σε πολύ μεγάλες ποσότητες, αποτελώντας μεγάλο θερμικό φορτίο. Ειδικότερα στο τμήμα ΣΤ της επιχείρησης, δηλαδή στα υπόστεγα και στις αποθήκες δίπλα και παράλληλα προς τους διαδρόμους, τμήματα των οποίων (διαδρόμων) ήταν είτε ανοικτά από πάνω είτε καλυμμένα με λαμαρίνες και φύλλα πλαστικού, υπήρχε πολύ μεγάλη ποσότητα με νήματα και τόπια υφασμάτων. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της επιχείρησης είχε τριφασική παροχή της ΔΕΗ νούμερο 6, με μετρητές στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού ....., από όπου και γινόταν η παροχέτευση του ρεύματος στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα στο τμήμα Α του κτιρίου. Από τον πίνακα αυτόν υπήρχε παροχή ρεύματος σε επιμέρους υποπίνακες στο τμήμα Γ του κτιρίου και σε διάφορα μηχανήματα που ήταν εγκατεστημένα στα Α, Β, Γ τμήματα του κτιρίου. Ο ανωτέρω κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας του εργοστασίου, ο οποίος ήταν πολύ παλιός, βρισκόταν στο χώρο του υφαντήριου, ενώ οι γραμμές τροφοδοσίας που ξεκινούσαν από εκεί στις διάφορες καταναλώσεις (μηχανήματα, πρίζες, φωτισμός) ήταν είτε μέσα από κανάλια τοποθετημένα κάτω από τα επιχρίσματα είτε με επίτοιχη εξωτερικά εγκατάσταση, είτε με ανάρτηση των καλωδίων πάνω σε συρματόσχοινα που κρεμόταν από την οροφή του κτιρίου. Τα φωτιστικά της επιχείρησης ήταν επί τω πλείστον λάμπες φθορίου αναρτημένες με αλυσίδες που κρεμόταν από την οροφή του κτιρίου και φώτιζαν τον χώρο εργασίας και αποθήκευσης. Τέλος, με το υπ' αριθμ. ..... από ..... συμβολαιογραφικό έγγραφο Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευαγγέλου Βαντσίδη έγινε σύσταση ανώνυμης εταιρίας (μετά από απόφαση συνέλευσης των εταίρων για την μετατροπή της προϋφισταμένης ΕΠΕ σε ΑΕ, που περιβλήθηκε τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου) με την επωνυμία "Χ2 και υιοί Α.Ε - Βιομηχανία Υφασμάτων", έδρα της οποίας ορίστηκε ο Δήμος ..... του Νομού ..... και δη το επί της οδού ..... Κατάστημα (άρθρα 1 και 2 αντίστοιχα της πράξης συστάσεως). Σύμφωνα με το παραπάνω συμβόλαιο, η αρχικώς συσταθείσα δια του υπ' αριθμ. .....καταστατικού συμβολαίου, νομίμως δημοσιευθέντος δια καταχωρήσεως στα οικεία βιβλία εταιρία περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία "Χ2 και Σια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης", με έδρα της εταιρίας το επί της οδού ..... κατάστημα, μετατράπηκε σε ΑΕ με την αυτή επωνυμία και αντικείμενο την Βιομηχανία υφασμάτων. Στη συνέχεια, με το υπ' αριθμ. ..... από 1-7-1988 πρακτικό, συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο που εξελέγη από την γενική συνέλευση της παραπάνω ΑΕ της 30-6-1988 (υπ' αριθμ. 3 πρακτικό) με πενταετή θητεία, δηλαδή μέχρι την 30-6-1993, το οποίο εν συνεχεία καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ την 29-7-1988. Εξελέγησαν δε ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι για την επόμενη πενταετία οι Χ2, Γ και Α. Με το υπ' αριθμ. ..... από 1-7-1993 πρακτικό της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας "Χ2 και Υιοί ΑΕ" ορίσθηκε Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία μέχρι την 30-6-1998 και ειδικότερα ως Διευθύνοντες Σύμβουλοι και πάλι οι Χ2, ο Χ1 και η Γ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 2687/3-10-1993 ΦΕΚ (τ. ΑΕ -ΕΠΕ). Την 23-8-1993 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων εταιριών το υπ' αριθμ. ..... πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕ, από το οποίο προκύπτει ότι αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα ύστερα από την εκλογή του από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Μετά την 30-6-1998 δεν υποβλήθηκαν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει εκλογή νέου ΔΣ της παραπάνω εταιρίας. Κατά τις απογευματινές ώρες της 12-5-2001 μετά την 19.00 μ.μ., ο δεύτερος κατηγορούμενος Χ2 βρισκόταν στο γραφείο της επιχείρησης μαζί με τον εργαζόμενο- υφαντουργό Δ, ο οποίος είχε βάρδια 14.00 - 22.00 μ.μ. και απασχολείτο στον χώρο του υφαντήριου. Μέχρι την 17.00 μ.μ. απασχολήθηκε και ο Ε- μηχανικός και κάποια εργάτρια έως την 16.00 μμ. Την ίδια ημέρα πέρασε από το εργοστάσιο και η ΣΤ, πρώην εργαζομένη - συνταξιούχος, για να συναντήσει παλιούς συναδέλφους της. Ενόσω οι ανωτέρω ήταν απασχολημένοι ξέσπασε δυνατή καταιγίδα (με χαλάζι και αστραπές). Ξαφνικά διακόπηκε η παροχή ρεύματος στο μισό χώρο του εργοστασίου και στο υφαντήριο δεν λειτουργούσαν ορισμένα εργαλεία. Κάποια στιγμή η ΣΤ, ενώ βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, είδε ψηλά και αριστερά της πόρτας εισόδου του φινιριστηρίου φωτιά. Εκεί, στον τοίχο που βρίσκεται σε επαφή με το χώρο στέγασης του ατμολέβητα στην εσωτερική πλευρά του κτιρίου Β, εντοπίστηκε η αρχική εστία της πυρκαγιάς. Στην πάνω πλευρά αυτού του τοίχου υπήρχε φεγγίτης κατά μήκους αυτού. Η οροφή του κτίσματος έφθανε ως το μέσον του φεγγίτη περίπου, λόγω δε της κακοτεχνίας στην οικοδομική διαμόρφωση και της παλαιότητας του κτιρίου και της οροφής, που ουδέποτε είχαν συντηρηθεί, αφού γινόταν μόνον αντικατάσταση σπασμένων παραθύρων, εισήλθαν μετά από τη μεγάλη σε διάρκεια και όγκο νερού βροχόπτωση νερά από τον πλημμελώς συντηρούμενο φεγγίτη, ο οποίος ήταν φτιαγμένος από γωνιές σιδήρου και τζάμι. Στο αυτό σημείο του τοίχου από την εξωτερική του πλευρά και σε επαφή με αυτόν, υπήρχε, όπως προαναφέρθηκε, το κτίσμα εντός του οποίου βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις του ατμολέβητα, ενώ στην εσωτερική του πλευρά υπήρχε κατασκευή μεταλλικών ραφιών από το δάπεδο έως την οροφή, πάνω στα οποία ήταν τοποθετημένα τόπια υφάσματος, στα οποία και στράγγιζαν τα νερά της βροχής. Χαμηλότερα στο ίδιο σημείο, αριστερά και ψηλά πάνω από την κεντρική είσοδο του φινιριστηρίου, υπήρχαν ηλεκτρικά καλώδια, μπουάτ και ασφαλοδιακόπτες, σε ύψος 1,70 περίπου. Από την εισροή των υδάτων σε κάποιο σημείο της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (διακόπτη, πρίζα ή φωτιστικό), που υπήρχαν στον τοίχο, δημιουργήθηκε βραχυκύκλωμα με πρόκληση σπινθήρα και αυτόματη ανάφλεξη του χνουδιού από τα τόπια που ήταν πλημμελώς τοποθετημένα, ως την οροφή μέσα στο φινιριστήριο, δηλαδή μέσα σε χώρο παραγωγής και εργασίας του προσωπικού και όχι σε κατάλληλο χώρο εναποθηκεύσεως μακράν της θέσεως παραγωγής και μακριά από πηγές ρεύματος, όπως θα έπρεπε, αφού επρόκειτο για εύφλεκτα υλικά από τη φύση τους. Όπως δε προαναφέρθηκε, οι διάφορες καταναλώσεις (πρίζες, μηχανήματα και φωτισμός) επίσης ήταν πλημμελώς και με επικίνδυνο τρόπο για τους εργαζομένους τοποθετημένα κάτω από τα επιχρίσματα, είτε με εξωτερική εγκατάσταση είτε με ανάρτηση καλωδίων πάνω σε συρματόσχοινα που αιωρούνταν από την οροφή του κτιρίου, ενώ επίσης ουδεμία επιμελής συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γινόταν ενόσω λειτουργούσε η επιχείρηση, αλλά γινόταν μόνο αντικατάσταση των λαμπών φωτισμού και αντιμετώπιση μικροπροβλημάτων (αλλαγή διακοπτών), ή τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών γραμμών. Μάλιστα, η τελευταία εργασία τέτοιας φύσεως (αντικατάσταση λαμπών και διακοπτών) έγινε κατά το έτος 1999 από τον ηλεκτρολόγο Ζ, ο οποίος ουδέποτε ανέλαβε τη συντήρηση στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κατ' εντολή του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Μετά την παραπάνω αρχική εκδήλωση της φωτιάς, η ΣΤ ειδοποίησε τον Χ1 και τον Δ που εργαζόταν στο υφαντήριο και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον χώρο του υφαντήριου και κατέβασε τον κεντρικό διακόπτη του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα του εργοστασίου. Εντός του χώρου του εργοστασίου, εκτάσεως 1800 τ.μ. περίπου όπως προαναφέρθηκε, υπήρχαν περίπου είκοσι (20) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και νερού, χωρίς να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως και όχι σαράντα (40), όπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος Χ2, χωρίς μάλιστα να διευκρινίζει πόσοι ήταν σκόνης και πόσοι νερού. Η χρήση των πυροσβεστήρων δεν κατέστη δυνατή από τους παρευρισκομένους λόγω της έκτασης της φωτιάς, η οποία μάλιστα, μετά την δημιουργία της αρχικής εστίας και λόγω των ρευμάτων αέρα, μεταδόθηκε με την ανάφλεξη του χνουδιού και σε άλλα σημεία της επιχείρησης, καθώς δεν υπήρχε και σύστημα μόνιμου μέσου πυρασφάλειας, ήτοι μόνιμου υδραυλικού πυροσβεστικού δικτύου κατάλληλα προσαρμοσμένου ενόψει της υφισταμένης στεγασμένης με μπετόν αρμέ επιφάνειας της επιχείρησης άνω των 1000 τ.μ. (συνολικά 1650 τ.μ. (κτίριο παραγωγής και αποθήκευσης) +25 τ.μ. (γραφείο διεύθυνσης) + 35 τ.μ. (λογιστήριο). Ο Δ διέφυγε από την μοναδική έξοδο του εργοστασίου, ενώ στο μεταξύ είχε κληθεί και η πυροσβεστική υπηρεσία από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών - γειτνιάζουν με το εν λόγω εργοστάσιο, αφού από την ταραχή του ο Χ1 κάλεσε τον τηλεφωνικό αριθμό 166 αντί του ορθού 199. Ο υπεύθυνος βάρδιας στο 199 ΚΑΣ διαβίβασε εντολή στον δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό, που βρίσκεται στην οδό ....., με τομέα ευθύνης όλη την δυτική Μακεδονία. Ο αρχιπυροσβέστης Η, που είχε ορισθεί αξιωματικός Β φυλακής για την ημέρα εκείνη (12-5-2001), πήρε το πρώτο όχημα της εξόδου ....., με οδηγό τον Θ και πλήρωμα τον Ψ και δύο δοκίμους, που έκαναν πρακτική εκπαίδευση, και όλοι μαζί μετέβησαν στον τόπο της πυρκαγιάς. Όταν ο Η διαπίστωσε ότι η φωτιά είχε εκδηλωθεί σε εργοστάσιο υφαντουργίας με εύφλεκτα υλικά και όχι σε διαμέρισμα, κάλεσε το ΚΑΣ μέσω ασυρμάτου και ζήτησε να ειδοποιηθούν ο επιχειρησιακός αξιωματικός (Κρόνος 8) της πόλης της Θεσσαλονίκης, Ι, και ο Διοικητής του δεύτερου πυροσβεστικού Σταθμού Κ, καθώς επίσης και μεγάλα οχήματα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του περιστατικού. Περαιτέρω, ειδοποιήθηκαν ο Διοικητής πόλης Θεσσαλονίκης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Λ και ο Διοικητής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος στη συνέχεια ενημερώθηκε αναλυτικά για το περιστατικό από τον Διοικητή πόλης, όταν είχε ασύρματη επικοινωνία μαζί του, και διέταξε ενίσχυση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και επιφυλακή από κοινού της δύναμης Θεσσαλονίκης και ενίσχυση σε υδροφόρα οχήματα (δωδεκάτονα) από Αλεξάνδρεια, Γιαννιτσά, Κιλκίς και την Πυροσβεστική Ακαδημία, ενώ διέταξε επίσης και τον Διοικητή της ΕΜΑΚ 2 να στείλει την δύναμή του και ένα δωδεκάτονο όχημα στο συμβάν και τέλος τον Διοικητή Πόλης να παρευρεθεί για τον συντονισμό της επιχείρησης. Στη συνέχεια, έφυγε γρήγορα για τον δεύτερο Πυροσβεστικό Σταθμό, από όπου αναχώρησε με το διασωστικό όχημα για την οδό ..... . Επειδή, στο μεταξύ, στον χώρο του εργοστασίου δεν υπήρχε πρόσβαση για να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση καταστολής της πυρκαγιάς στην οδό ....., το πλήρωμα του ..... οχήματος, που έφθασε πρώτο, επέστρεψε στην οδό ....., όπου υπήρχε η κύρια είσοδος του εργοστασίου. Αμέσως ο αρχιπυροσβέστης Η και ο Πυροσβέστης Ψ πήραν τον αυλό κατάσβεσης του οχήματος και κατευθύνθηκαν εντός του εργοστασίου. Εκεί συνάντησαν τον Χ1 και την ΣΤ. Ο επικεφαλής αξιωματικός Η ρώτησε πού υπήρχαν εύφλεκτα υλικά, τι ήταν αυτά και σε πιο σημείο βρίσκονταν και ο Χ1 του ανέφερε ότι υπήρχε μία δεξαμενή πετρελαίου και ότι στο κέντρο του εργοστασίου, περίπου μετά την δεύτερη πόρτα στο φινιριστήριο από την εξωτερική πλευρά, υπάρχει μία δεξαμενή, η οποία ήταν άδεια και είχε χρόνια να χρησιμοποιηθεί, ενώ η αλήθεια ήταν ότι υπήρχε ατμολέβητας μαζούτ - καυστήρας, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν ορατός, γιατί υπήρχε περιμετρική κατασκευή από τούβλα, με δύο δεξαμενές. Δηλαδή ο Χ1 παρέλειψε να αναφέρει στον επικεφαλής αξιωματικό Η την ύπαρξη του καυστήρα και ότι οι δεξαμενές περιείχαν ποσότητα μαζούτ (πολτώδες υπόλειμμα από την απόσταξη πετρελαίου - βαρύ πετρέλαιο). Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπάνω εγκατάσταση έπρεπε να είχε αφαιρεθεί ή έστω να είναι κενή μαζούτ λόγω της αχρησίας της. Μετά από αυτά, το παραπάνω συνεργείο έριχνε νερό με τον αυλό του οχήματος στο μέρος της δεξαμενής πετρελαίου και προς την εστία της φωτιάς, για να τεθεί υπό έλεγχο και να αποτραπεί η επέκτασή της μέχρι να καταφθάσουν ενισχύσεις. Στη συνέχεια και ενώ συνέχιζαν τις προσπάθειες κατάσβεσης, κατέφθασε και το μεγαλόχημα ....., με πλήρωμα τον πυροσβέστη Μ και τον δόκιμο Πυροσβέστη Ν. Ο αρχιπυροσβέστης Η, που εκείνη τη στιγμή κατέσβηνε με την συνδρομή του Ψ τη φωτιά, ανεφοδίασε με νερό το ..... όχημα, εγκατέστησε στον χώρο του εργοστασίου τους δύο αυλούς του μεγαλοχήματος, έσπασε τα λουκέτα από τις άλλες πόρτες και έδωσε εντολή στους πυροσβέστες Ψ και Η και τον δόκιμο Ν να τους χρησιμοποιήσουν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και να ρίχνουν νερό για ψύξη προληπτικά και στην δεξαμενή πετρελαίου. Η φωτιά ήταν περιορισμένη εντός του κτιρίου και δεν είχε επεκταθεί στον διάδρομο με κάλυψη λαμαρίνας, ούτε στον ανοικτό διάδρομο. Επειδή δεν υπήρχε καθόλου καπνός ή έλλειψη ατμοσφαιρικού αέρα και επειδή οι πυροσβέστες πηγαινοέρχονταν συνέχεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, δεν κρίθηκε, δικαιολογημένα, αναγκαία η χρήση αναπνευστικών μασκών από τα πυροσβεστικά συνεργεία. Στη συνέχεια, στην προσπάθεια συντονισμού της επιχείρησης κατάσβεσης, ο αρχιπυροσβέστης Η, συνοδευόμενος από τον πυροσβέστη Θ, πήρε το ..... όχημα και προέβη σε περιμετρικό έλεγχο του εργοστασίου για να αποκλείσει το ενδεχόμενο επέκτασης της φωτιάς στις παρακείμενες οικοδομές. Έτσι κατευθύνθηκε από την οδό ..... σε μία αλάνα για να κάνει κατάσβεση. Τότε κατέφθασε για ενίσχυση και το όχημα ..... και τοποθετήθηκαν οι δύο αυλοί του στην αλάνα στο πίσω πλαϊνό μέρος του εργοστασίου. Ύστερα από εντολή και με τις οδηγίες του αρχιπυροσβέστη, το πλήρωμα του ανωτέρω οχήματος προέβη στην κατάσβεση από αυτό το σημείο. Έτσι ο Η με τον Θ επέστρεψαν και πάλι με το ..... όχημα στην κύρια είσοδο του εργοστασίου. Ο πρώτος επανήλθε στον προαύλιο χώρο, όπου η φωτιά έκαιγε στο αρχικό σημείο. Αφού έκανε έλεγχο στην δεξαμενή του πετρελαίου και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, επέστησε την προσοχή στους πυροσβέστες, δίνοντας οδηγία στον πυροσβέστη Μ να ρίχνει προληπτικά νερό στην δεξαμενή πετρελαίου, που βρισκόταν στο ύψος της πρώτης δεξιάς πόρτας, με την συνδρομή του Ν και έστειλε τον οδηγό του ..... οχήματος Θ να βοηθήσει τον πυροσβέστη Ψ που είχε κουραστεί από την προσπάθεια κατάσβεσης. Ο ανωτέρω πυροσβέστης εισήλθε εντός του προαυλίου χώρου και πήρε τον αυλό από τον πυροσβέστη Ψ για να συνεχίσει την κατάσβεση στο ύψος περίπου της τρίτης πόρτας από το σκεπαστό μέρος του διαδρόμου με λαμαρίνες και σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων από το πρώτο συνεργείο που βρισκόταν στο ανοικτό μέρος του διαδρόμου κοντά στην κεντρική είσοδο του εργοστασίου. Ο πυροσβέστης Ψ, αφού ξεκουράστηκε για δύο - τρία λεπτά, επέστρεψε στο ίδιο σημείο για να συνεχίσει την κατάσβεση, ενώ ο Πυροσβέστης Θ ξεκίνησε για να επιστρέψει στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου. Εκείνη την στιγμή ακούστηκε δυνατός θόρυβος και μια μεγάλη εκτόνωση - φλόγα μετέδωσε την πυρκαγιά στον προαύλιο χώρο (διαδρόμους) του εργοστασίου. Ειδικότερα, λόγω του μεγάλου πυροθερμικού φορτίου, υπήρξε με την πάροδο του χρόνου επηρεασμός των παρακείμενων τοιχωμάτων στο αρχικό σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, θραύση των υαλοπινάκων και επέκταση της πυρκαγιάς προς τα κτίσματα των εγκαταστάσεων του ατμολέβητα και των δεξαμενών μαζούτ, που ήταν στο ίδιο σημείο και στην οροφή των κτισμάτων και περιείχαν μικρή ποσότητα μαζούτ. Με την αύξηση της θερμοκρασίας, λόγω της έντασης της φωτιάς, στις μεταλλικές κυλινδρικές δεξαμενές του μαζούτ, προκλήθηκε αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό αυτών από τα δημιουργηθέντα αέρια, εξαιτίας της εξάτμισης του μαζούτ, που οδήγησε (μετά πάροδο περίπου 30-35 λεπτών από την αρχική εκδήλωση της φωτιάς) σε έκρηξη, καθώς η πίεση υπερνίκησε την μικρή μηχανική αντοχή του δοχείου - δεξαμενής, που δεν ήταν η κατάλληλη, καθώς ήταν πολύ παλιά και οξειδωμένη, με αποτέλεσμα την διάνοιξη των τοιχωμάτων στις ραφές και στον πάτο που είναι και το πιο αδύνατο σημείο. Από την έκρηξη των δεξαμενών και την αυτόματη ανάφλεξη των διαφυγόντων εύφλεκτων αερίων αυτής προκλήθηκε μετάδοση της πυρκαγιάς στα πλήρη υφασμάτων και πρώτων υλών παρακείμενα υπόστεγα και στο χνούδι που ήταν από χρόνια συσσωρευμένο σε όλη την επιφάνεια του εργοστασίου, καθώς επίσης και εκτίναξη του μαζούτ στους παρακείμενους χώρους και σε απόσταση τριάντα μέτρων, πτώση των τοίχων των υποστέγων και των κτισμάτων του ατμολέβητα, όπως και των σωρών από τόπια υφασμάτων, που ήταν τοποθετημένα ακόμη και στους διαδρόμους των υπόστεγων. Λόγω της δεινής κατάστασης που δημιουργήθηκε αυτόματα στον χώρο, με φωτιά και στα υπόστεγα, των πυκνών δηλητηριωδών καπνών και των υλικών που από την έκρηξη έφραξαν τους διαδρόμους προσπέλασης προς την ανατολική πλευρά της επιχείρησης, υπήρξε εγκλωβισμός του πυροσβεστικού συνεργείου των Θ και Ψ, που απεκόπησαν από το δεύτερο συνεργείο των πυροσβεστών, που βρίσκονταν στον διάδρομο πίσω από τους εγκλωβισμένους, και την μοναδική είσοδο - έξοδο του εργοστασίου στο ανατολικό μέρος του κτιρίου, καθώς δεν υπήρχε καμία άλλη έξοδος κινδύνου σε μία οικοδομική έκταση 1800 τ.μ. δυτικά, βόρεια ή νότια του κτιρίου. Το πρώτο συνεργείο αυτόματα έστρεψε τον αυλό με το νερό προς το μέρος του διαδρόμου όπου είχε μεταδοθεί η φωτιά, προκειμένου να σβήσουν την φωτιά και να απεγκλωβίσουν τους συναδέλφους τους. Ταυτόχρονα τους καλούσαν χωρίς να έχουν καμία ανταπόκριση, ενώ η κατάσβεση της φωτιάς, λόγω της επέκτασης αυτής και στο αριστερό μέρος του εργοστασίου, ήταν αδύνατον να επιτευχθεί παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες. Παράλληλα ο αρχιπυροσβέστης Η με την συνδρομή και άλλων πυροσβεστών, χωρίς καθυστέρηση, κατευθύνθηκαν από την πλευρά του εργοστασίου επί της οδού ....., προκειμένου να αρχίσουν επιχείρηση διάσωσης των εγκλωβισμένων πυροσβεστών. Με λοστούς και κασμάδες προσπάθησαν να ρίξουν τους τοίχους για να εισέλθουν στο εσωτερικό, πλην όμως χωρίς αποτέλεσμα, καθώς λόγω του τσιμέντου ήταν αδύνατη η διείσδυση. Στο μεταξύ, στον εσωτερικό χώρο του εργοστασίου οι εγκλωβισμένοι πυροσβέστες προκειμένου να προφυλαχθούν, όσο ήταν δυνατόν με τις συνθήκες που επικρατούσαν, κατευθύνθηκαν προς το πίσω μέρος του εργοστασίου (δυτικά) προς αναζήτηση εξόδου, μάταια όμως, αφού δεν υπήρχε έξοδος κινδύνου. Τότε αντιλήφθηκαν πως ίσως η μοναδική ελπίδα σωτηρίας τους είναι η διαφυγή τους από την σκεπή του κτιρίου, που ήταν φτιαγμένη από αμιαντολαμαρίνες. Οι δύο προσπάθειες όμως που έκανε ο πυροσβέστης Θ να ανέβει στο τόπια των υφασμάτων και από εκεί ψηλά στη σκεπή απέτυχαν, γιατί οι πυκνοί μαύροι καπνοί του δημιουργούσαν αναπνευστικά προβλήματα και έτσι ζαλιζόταν και έπεφτε κάτω. Μάταια προσπάθησε και τρεις φορές να περάσει μέσα από την φωτιά στον διάδρομο λόγω της μεγάλης ακτινοβολίας και της υψηλής θερμοκρασίας. Ο καπνός είχε αυξηθεί τόσο πολύ, που χάθηκε και η ελάχιστη ορατότητα που είχαν. Ξάπλωσαν έτσι κάτω, προκειμένου να εισπνέουν το τελευταίο οξυγόνο και να μπορούν να αναπνέουν, ενώ μιλούσαν για να έχουν επαφή και να στηρίζουν ο ένας τον άλλο ηθικά, αναμένοντας βοήθεια. Στον εξωτερικό χώρο συνεχίζονταν οι προσπάθειες διάσωσης και κατάσβεσης, ενώ είχαν καταφθάσει και άλλα πυροσβεστικά οχήματα. Την επιχείρηση διάσωσης και κατάσβεσης συντόνιζε πλέον ο Διοικητής πόλης Λ, ο οποίος, όταν απέτυχε η προηγούμενη προσπάθεια προσέγγισης των εγκλωβισμένων, μετά από την σχετική ενημέρωση που είχε λάβει, έδωσε εντολή να τοποθετηθεί κλίμακα επί του τοίχου στην οδό ..... για να εισέλθουν στο σημείο που κατά προσέγγιση πίστευαν ότι βρίσκονταν οι δύο πυροσβέστες, από την οροφή ανοίγοντας τρύπα. Δεν κατέστη όμως εφικτή η ανάπτυξη της κλίμακας, λόγω του ότι η οδός ..... ήταν στενή με ηλεκτροφόρα καλώδια και έτσι ο αρχιπυροσβέστης Η, με σκάλες, προβολέα και αναπνευστικές συσκευές, προσπάθησε να εισέλθει από την σκεπή για την ανεύρεση των συναδέλφων του. Τοποθέτησε την σκάλα στον τοίχο και ανέβηκε πάνω στην σκεπή, ενώ ζήτησε συσκευή οξυγόνου και προβολέα. Με την χρήση του λοστού προσπάθησε να σπάσει την οροφή από αμίαντο και λαμαρίνες και τελικά, όταν άνοιξε μία τρύπα, άρχισε να φωνάζει τα ονόματα των εγκλωβισμένων. Ο πυροσβέστης Θ άκουγε τις φωνές και τα χτυπήματα και σε μία απελπισμένη προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή έβαλε το κεφάλι του σε μια τρύπα με τόπια υφάσματος όπου εισέπνεε περισσότερο οξυγόνο, καλώντας και τον πυροσβέστη Ψ να κάνει το ίδιο, πλην όμως αυτός δεν ανταποκρίθηκε. Από την οροφή ο αρχιπυροσβέστης συνέχιζε να τους καλεί, προκειμένου να τους εντοπίσει. Όταν πλέον απάντησε ο πυροσβέστης Θ κατευθύνοντας τον ως προς την θέση τους στο δεξιό μέρος, ο αρχιπυροσβέστης μετέφερε την σκάλα προς το σημείο που του υποδείχθηκε, έκανε τρύπα, και με την χρήση αναπνευστικής συσκευής εισήλθε στο εσωτερικό, φωτίζοντας με τον προβολέα. Τις αχτίδες του φωτός είδε ο πυροσβέστης Θ και με τις λιγοστές δυνάμεις που του είχαν απομείνει προσπάθησε να πλησιάσει το σημείο αυτό έχοντας την πεποίθηση ότι τον ακολουθεί και ο συνάδελφος του. Αφού ανέβηκε πάνω σε τόπια υφάσματος σήκωσε τα χέρια του, τον τράβηξε πάνω ο αρχιπυροσβέστης και τον έβγαλε έξω. Ο τελευταίος συνέχισε να φωνάζει τον άλλο πυροσβέστη που, σύμφωνα με τα λεγόμενα του διασωθέντος, έπρεπε να ήταν περίπου δύο μέτρα πιο πίσω, αλλά δεν έπαιρνε απάντηση. Με εντολή του Διοικητή Πόλης προσδέθηκε με ειδικό σχοινί, προκειμένου να εισέλθει με προβολέα για να έχει καλύτερη εποπτεία και επαφή σε μεγαλύτερο βάθος, ενώ παράλληλα το όχημα ΠΣ ..... με τον αυλό οροφής έβρεχε την περιοχή που βρισκόταν ο διασώστης, για να καθυστερήσει την επέκταση της φωτιάς και σε αυτόν τον χώρο. Πράγματι ο αρχιπυροσβέστης με αυτοθυσία εισήλθε μέσα, πηδώντας πάνω στα τόπια και άρχισε να ανιχνεύει δια της αφής τον χώρο, καθώς δεν υπήρχε ορατότητα λόγω των πυκνών καπνών. Ενόσω έψαχνε, σημειώθηκε και άλλη εκτόνωση και η φωτιά άρχισε να κατευθύνεται προς το σημείο όπου είχαν εστιαστεί οι προσπάθειες διάσωσης. Η παροχή οξυγόνου στην μάσκα είχε τελειώσει αλλά συνέχισε τις προσπάθειες με μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή, αφού κάθε δευτερόλεπτο ήταν κρίσιμο για την ζωή του αγνοούμενου. Επειδή όμως ήταν αδύνατον να αντέξει, ανέβηκε με μεγάλη δυσκολία την σκάλα και βγήκε έξω αναφέροντας ότι δεν είναι δυνατή περαιτέρω παραμονή στον χώρο. Εν συνεχεία, απώλεσε τις αισθήσεις του. Τόσο ο διασωθείς όσο και ο αρχιπυροσβέστης διεκομίσθησαν, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από τον ιατρό και τους νοσοκόμους, με ασθενοφόρα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με αναπνευστικά προβλήματα, όπου και διαγνώσθηκε για αμφότερους οξεία αναπνευστική δυσχέρεια από εισπνοή καπνού σε αποδρομή. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες για διάσωση του αγνοούμενου πυροσβέστη Ψ συνεχίζονταν, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα και τελικά αυτός βρέθηκε νεκρός περί την 4η πρωινή ώρα της 13-5-2001, στον διάδρομο μετά την εγκατάσταση του λεβητοστάσιου και των δεξαμενών μαζούτ και κάτω από τόπια υφασμάτων, ανάσκελα με την πλάτη να εφάπτεται στην επιφάνεια του διαδρόμου σε ποσότητα νερού ύψους περίπου 10 εκατοστών, με καμένο το κεφάλι, που είχε κατεύθυνση προς την κύρια είσοδο του εργοστασίου, τα πόδια και τα χέρια. Με την παρουσία του γιατρού και των νοσοκόμων, η σορός του νεκρού τοποθετήθηκε σε φορείο και με το ασθενοφόρο της υπηρεσίας μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο και, αφού εξετάστηκε την 15-5-2001 από ιατροδικαστή του εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι το πτώμα παρουσίαζε καθολική απανθράκωση, στην οποία οφείλεται ο θάνατος. Η κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε τελικά στις 06.30 π.μ. της 13-5-2001. Από την έκταση και την μεγάλη ένταση της πυρκαγιάς καταστράφηκε το εργοστάσιο, ολοσχερώς. Περαιτέρω, λόγω της μεγάλης ακτινοβολίας θερμότητας από την πυρκαγιά και της έκρηξης των δεξαμενών μαζούτ υπήρξαν ζημιές και στις παρακείμενες πολυκατοικίες επί της οδού ....., ..... και σε αυτές στη βορινή και νότια πλευρά στα τμήματα των προσόψεων αυτών. Οι ζημιές αυτές κυρίως περιορίζονται στην τήξη των πλαστικών ρολών και αλλοίωση της βαφής των κτιρίων και καταστροφή φυτών που υπήρχαν στα μπαλκόνια και σε άλλες μικροζημιές. Ειδικότερα: 1) μαύρισε ολόκληρη η πρόσοψη της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού ..... και αλλοιώθηκε ο χρωματισμός των κάγκελων των μπαλκονιών των διαμερισμάτων αυτής, ενώ προκλήθηκαν ζημίες και στα εξής διαμερίσματα, αφού εφθάρησαν από το διαμέρισμα της ..... ένα (1) τζάμι και το πλαστικό ρολό της πόρτας, από το διαμέρισμα της ....., τέσσερα (4) πλαστικά στόρια, ένα (1) τζάμι, τα μάρμαρα και τρεις (3) τέντες, από το διαμέρισμα του ....., τέσσερα (4) στόρια και τα τζάμια, από το διαμέρισμα της ....., τρία (3) στόρια, τρεις (3) τέντες, τα μάρμαρα και το μωσαϊκό, από το διαμέρισμα του ....., δύο (2) στόρια, από το διαμέρισμα του ....., δύο (2) χαλιά, μία (1) τέντα, ένα (1) τραπέζι, τέσσερα (4) καθίσματα, τα μάρμαρα και το περβάζι του μπαλκονιού, από το διαμέρισμα της ....., ένα (1) παντζούρι και η τέντα, 2) από την διώροφη μονοκατοικία του ....., που βρίσκεται επί της οδού ....., έπεσαν σοβάδες και καταστράφηκαν διάφορα ξυλουργικά εργαλεία, 3) μαύρισε ολόκληρη η πρόσοψη της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού ....., έσπασαν τα μάρμαρα της εισόδου και αλλοιώθηκε ο χρωματισμός των κάγκελων των μπαλκονιών των διαμερισμάτων αυτής, ενώ προκλήθηκαν ζημίες και στα εξής διαμερίσματα, αφού εφθάρησαν: από το διαμέρισμα της ....., τέσσερα (4) πλαστικά ρολά, το κλιματιστικό και τέσσερα (4) κουφώματα, από το διαμέρισμα της ....., δύο (2) στόρια, από το διαμέρισμα της ....., τρία (3) στόρια και τα κουφώματα, από το διαμέρισμα του ....., ένα (1) πλαστικό στόρι, ένα (1) τραπέζι, τρεις (3) καρέκλες και ένα (1) κούφωμα, από το διαμέρισμα του ....., δύο (2) στόρια, από το διαμέρισμα της ....., τα τζάμια, το κλιματιστικό και δύο (2) πλαστικά ρολά, από το διαμέρισμα της ....., δύο (2) διπλά τζάμια μπαλκονόπορτας, από το διαμέρισμα του ....., ένα (1) στόρι και το κούφωμα, από το διαμέρισμα της ....., η πλαστική ψευδοροφή της ταράτσας, ένα (1) σαλόνι από μπαμπού και τα τζάμια, από το διαμέρισμα της ....., η ψευδοροφή της ταράτσας και μία (1) ντουλάπα, από το διαμέρισμα της ....., η ψευδοροφή της ταράτσας και ένα (1) διαχωριστικό τζάμι, 4) μαύρισε ολόκληρη η πρόσοψη της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού ..... και αλλοιώθηκε ο χρωματισμός των κάγκελων των μπαλκονιών των διαμερισμάτων αυτής, ενώ προκλήθηκαν ζημίες και στα εξής διαμερίσματα, αφού εφθάρησαν: από το διαμέρισμα του ....., τρία (3) στόρια, από το διαμέρισμα του ....., δύο (2) στόρια, από το διαμέρισμα του ....., δύο (2) στόρια, τα τζάμια, η τέντα, ενώ κάηκαν τρία (3) καναρίνια, από το διαμέρισμα του ....., τέσσερα (4) παντζούρια και η τέντα, από το διαμέρισμα του ....., τρία (3) παντζούρια, δύο (2) παράθυρα, η τέντα και τα τζάμια, από το διαμέρισμα της ....., ένα (1) στόρι, ρούχα, χαλιά και ένα (1) κούφωμα, από το διαμέρισμα του ....., τα τζάμια και πέντε (5) πλαστικές καρέκλες, από το διαμέρισμα της ....., τα τζάμια, τα μάρμαρα και τρία (3) στόρια, από το διαμέρισμα της ....., τέσσερα (4) τζάμια, από το διαμέρισμα του ....., τέσσερα (4) τζάμια και η τέντα, 5) μαύρισε η οπίσθια πλευρά της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού ..... και έσπασε ο αγωγός της αποχετεύσεως, ενώ προκλήθηκαν ζημίες και στα εξής διαμερίσματα, αφού εφθάρησαν: από το κατάστημα του ....., δύο (2) τζάμια, από το διαμέρισμα του ....., ένα (1) ξύλινο υπόστεγο και ένα (1) πλαστικό παντζούρι, ενώ έπεσαν και σοβάδες από το μπαλκόνι, από το διαμέρισμα του ....., ένα (1) στόρι και η τέντα, 6) μαύρισε η οπίσθια πλευρά της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού ....., ενώ από την υπερβολική θερμοκρασία, έλιωσε ο αγωγός της αποχετεύσεως που υπήρχε στο ισόγειο, 7) μαύρισε η πρόσοψη της πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού ..... και προκλήθηκαν ζημίες στα παρακάτω διαμερίσματα, αφού εφθάρησαν: από το διαμέρισμα της ....., δύο (2) παντζούρια, δύο τζάμια, η τέντα και αλλοιώθηκε ο χρωματισμός του, από το διαμέρισμα της ....., η τέντα και αλλοιώθηκε ο χρωματισμός του, από το διαμέρισμα του ....., δύο (2) στόρια, δύο (2) τζάμια και η τέντα, από το διαμέρισμα του ....., τρία πλαστικά στόρια, από το διαμέρισμα της ....., τρία (3) διπλά τζάμια, ένα (1) πλαστικό στόρι, η εξωτερική μονάδα κλιματισμού, δύο (2) πόρτες και ένα (1) παράθυρο, από το διαμέρισμα του ....., δύο (2) παράθυρα, δύο (2) παντζούρια, η εξωτερική μονάδα κλιματισμού, ένα (1) αγωνιστικό ποδήλατο, διάφορα μικροαντικείμενα που βρίσκονταν στο μπαλκόνι, ενώ αλλοιώθηκε και ο χρωματισμός του από το διαμέρισμα του ....., δύο (2) παντζούρια και δύο (2) τζάμια, ενώ αλλοιώθηκε και ο χρωματισμός του, από το διαμέρισμα της ....., τρία (3) πλαστικά παντζούρια και ένα (1) τζάμι, ενώ αλλοιώθηκε και ο χρωματισμός του, από το διαμέρισμα του ....., δύο (2) στόρια και ένα (1) τζάμι, ενώ αλλοιώθηκε και ο χρωματισμός του, από το διαμέρισμα της ....., δύο (2) στόρια και ένα (1) τζάμι, ενώ αλλοιώθηκε και ο χρωματισμός του και από το διαμέρισμα της ..... δύο (2) πλαστικά στόρια και δύο (2) τζάμια. Περαιτέρω, από τα ίδια παραπάνω αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκαν και τα ακόλουθα. Κατά τα προαναφερόμενα η θητεία των μελών της διοίκησης της άνω εταιρίας έληξε στις 30-6-1998. Ανεξάρτητα όμως από το πότε έληξε η παραπάνω θητεία, οι κατηγορούμενοι δηλαδή ο Χ2 και ο Χ1, και μετά τη λήξη της θητείας τους (όπως προαναφέρθηκε στις 30-6-1998), εξακολουθούσαν να είναι ουσιαστικοί διοικητές και "εν τοις πράγμασι" διαχειριστές της εταιρίας, καθώς και πραγματικοί ιδιοκτήτες και διευθυντές της επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας υφασμάτων και λοιπών συναφών ειδών εγχώριας και ξένης προελεύσεως, που η παραπάνω ΑΕ διατηρούσε, καθώς και του εργοστασίου, στο οποίο λειτουργούσε η παραπάνω επιχείρηση στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι και τις 12-5-2001, οπότε εκδηλώθηκε αρχικά η πυρκαγιά και στη συνέχεια η έκρηξη, για την οποία κατηγορούνται, παραπέρα αποτέλεσμα της οποίας ήταν ο θάνατος και η σωματική βλάβη των πυροσβεστών που αναφέρονται στο σε βάρος τους κατηγορητήριο. Ειδικότερα, ο Χ2 ποτέ δεν αρνήθηκε ότι εξακολουθούσε να έχει τις παραπάνω ιδιότητες μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (12-5-2001), επιχειρώντας μάλιστα να αναλάβει μόνος του ολόκληρη τη σχετική ποινική ευθύνη. Η ύπαρξη των παραπάνω ιδιοτήτων στο πρόσωπό του κατά την παραπάνω ημερομηνία προκύπτει και από τη συνολική εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων. Όσον αφορά το γιο του Χ1, δεύτερο των κατηγορουμένων, οι παραπάνω ιδιότητές του κατά την ίδια ημερομηνία προκύπτουν επίσης από τη συνολική εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και ιδιαίτερα από τα εξής γεγονότα: α) από το ότι κατά την ημέρα του συμβάντος βρισκόταν στο εργοστάσιο, χωρίς αμφιβολία διευθύνοντας τους εργαζομένους που δούλευαν εκεί, β) από το ότι ο πατέρας του ήταν μάλλον απίθανο να μπορεί να διευθύνει μόνος του την επιχείρηση και το εργοστάσιο, αφού ήταν ηλικίας 83 ετών και δεν είναι τυχαίο το ότι κατά την ημέρα του συμβάντος απουσίαζε και βρισκόταν μόνος του ο γιος του δεύτερος κατηγορούμενος, γ) από το ότι με την από 26-3-2002 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας αποφασίσθηκε η λύση της εταιρίας και ορίσθηκε εκκαθαριστής αυτός (Χ1) μαζί με τον πατέρα του, γεγονός που καταδεικνύει την ουσιαστική ανάμιξή του στη διαχείριση της επιχείρησης και τη διεύθυνση του εργοστασίου. Ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι η παραπάνω ανώνυμη εταιρία είναι προσωπική του πρώτου εξ αυτών Χ2 αντικρούεται από τα επισυναφθέντα στη δικογραφία έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, αναφορικά με την εκλογή διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και τα συστατικά έγγραφα, ενώ δεν επιβεβαιώνεται από προσκόμιση εκ μέρους των κατηγορουμένων αντίστοιχων εγγράφων, καταστατικών κλπ περί προσωπικής εταιρίας, γεγονός βέβαια το οποίο, κατά το υπάρχον ελληνικό δίκαιο, δεν θα ήταν δυνατόν, καθώς η εταιρία ήταν εξ αρχής κεφαλαιουχική (ΕΠΕ) και δεν θα μπορούσε να μετατραπεί σε προσωπική, αλλά μετατράπηκε, όπως έχει αναλυτικά προεκτεθεί, σε ΑΕ και τέθηκε σε εκκαθάριση. Ως προς το επικαλούμενο από τους κατηγορουμένους γεγονός ότι τα τιμολόγια της επιχείρησης εκδίδονταν στο όνομα του Χ2, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι αυτό γινόταν όχι επειδή αυτός ήταν ο μοναδικός εν τοις πράγμασι διαχειριστής και ουσιαστικός διοικητής της εταιρίας, αλλά για τυπικούς απλώς λόγους, αφού τα τιμολόγια αυτά αφορούν συναλλαγές της επιχείρησης μετά την 30-6-1998, οπότε σε κάθε περίπτωση είχε λήξει η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας. Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι κατά τη σύσταση της εταιρίας έδρα της ορίστηκε ο Δήμος Αμπελοκήπων του Νομού Θεσσαλονίκης και όχι το Κλειδί Ημαθίας, όπως ισχυρίσθηκαν οι κατηγορούμενοι. Με τις παραπάνω ιδιότητές τους οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι δεν προέβησαν, αν και είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση απορρέουσα από τον νόμο (από τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις της με αριθμ. 5905/Φ15/839/30.6-12.7.1995 ΚΥΑ και του άρθρου 662 του ΑΚ, καθώς και από το σύμπλεγμα των νομικών καθηκόντων τους που απορρέουν από τις παραπάνω ιδιότητες τους, αλλά και την προηγούμενη συμπεριφορά τους, από την οποία δημιουργήθηκε ο κίνδυνος του εγκληματικού αποτελέσματος στην προκειμένη περίπτωση), σε ενέργεια κατατείνουσα στην αποτροπή του επελθόντος αποτελέσματος και έτσι έγιναν υπαίτιοι από αμέλειά τους, δηλαδή από έλλειψη της δέουσας επιμέλειας και σύνεσης, που όφειλαν κάτω από τις ίδιες περιστάσεις, αλλά και που μπορούσαν λόγω των προσωπικών τους δυνατοτήτων να καταβάλουν, εξαιτίας της οποίας δεν προέβλεψαν το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πλημμελής συμπεριφορά τους, των αξιοποίνων πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται. Πιο συγκεκριμένα, αν και ο πρώτος κατηγορούμενος ίδρυσε και αμφότεροι εξακολουθούσαν να λειτουργούν μέχρι και τις 12-5-2001 την παραπάνω επιχείρηση χωρίς την κατά νόμο άδεια λειτουργίας, καθώς προέβησαν στην κατασκευή νέων κτισμάτων (προσθηκών) χωρίς την απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας αρχής, δεν μερίμνησαν ώστε: α) να τοποθετηθούν σε αυτά με ασφάλεια οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και οι γραμμές τροφοδοσίας, β) να γίνει συντήρηση και επισκευή των παλαιών (κύριων και πρόσθετων) κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης και ειδικότερα τμήματος του φεγγίτη της επιχείρησης, γ) να εφαρμόσουν και να τηρήσουν τα απαιτούμενα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας, ήτοι να προβούν σε 1) επιμελή συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, 2) κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών (τόπια από υφάσματα), που μπορούσαν να αναφλέγουν, και επιλογή των χώρων αποθήκευσης μακριά από θέση παραγωγής και εργασίας, 3) απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, προαύλια κλπ των άχρηστων υλικών που μπορούσαν να αναφλέγουν και τοποθέτηση σε ασφαλή μέρη για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς σ' αυτά, συνεχή καθαρισμό όλων των διαδρόμων προαυλίων και αποθηκών της επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλών (χνούδια) που μπορούσαν να αναφλέγουν, 4) ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς, 5) απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών από πηγές εκπομπής θερμότητας, 6) απομάκρυνση του σε πλημμελή κατάσταση διατηρουμένου και σε αχρησία παλαιού ατμολέβητα και των δεξαμενών με περιεχόμενο μαζούτ, 7) δημιουργία επαρκών διόδων διαφυγής και κατάλληλη σήμανση οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου, αλλά περαιτέρω δεν μερίμνησαν με τις άνω ιδιότητές τους εκ της κατατάξεως της επιχείρησής τους ως επιχείρησης μεσαίου κινδύνου και για την λήψη των εκ του νόμου προβλεπομένων κατασταλτικών μέτρων πυροπροστασίας, ενόψει της συνολικής εκτάσεως των κτισμάτων περί τα 1800 τ.μ. και των 1650 τ.μ. εξ αυτών ως στεγασμένης επιφάνειας και ειδικότερα του απαιτούμενου αριθμού πυροσβεστήρων σκόνης ΡΑ6 ή ΡΑ12 για κάθε 350 τ.μ. 2 ή 1 αντίστοιχα κατά κατηγορία, με μέγιστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων ανά 25 τ.μ. και την εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. Περαιτέρω δε, ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν προέβη στην ενημέρωση του επικεφαλής του πυροσβεστικού συνεργείου Η αναφορικά με την ύπαρξη, μεταξύ φινιριστηρίου και διαδρόμου, της παλαιάς εγκατάστασης ατμολέβητα μαζούτ και των δύο δεξαμενών μαζούτ με υπολείμματα της εκρηκτικής ύλης, ώστε να ληφθούν κατάλληλα προληπτικά πυροσβεστικά μέτρα, ως όφειλε και μπορούσε, καίτοι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση σε ενέργεια κατατείνουσα στην αποτροπή του επελθόντος αποτελέσματος απορρέουσα από προηγούμενη συμπεριφορά του, της μη απομάκρυνσης ή έστω εκκένωσης των δύο δεξαμενών του παλαιού και σε αχρησία ατμολέβητα μαζούτ, από την οποία δημιουργήθηκε ο κίνδυνος του εγκληματικού αποτελέσματος και ειδικότερα δεν ενημέρωσε τον επικεφαλής του πυροσβεστικού συνεργείου. Αποτέλεσμα της αμελούς αυτής συμπεριφοράς των δύο πρώτων κατηγορουμένων ήταν, εντός του φινιριστηρίου πλησίον του τοίχου στο ύψος των παραθύρων, να εισρεύσουν όμβρια ύδατα από έναν πλημμελώς συντηρούμενο φεγγίτη σε κάποιο σημείο της επίσης μη συντηρούμενης εσωτερικής ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, να προκληθεί βραχυκύκλωμα με πρόκληση σπινθήρα και εν συνεχεία πυρκαγιά από την ανάφλεξη του χνουδιού στα τόπια υφάσματος που ήταν αδιακρίτως στοιβαγμένα σε μεταλλικά ράφια στον χώρο εργασίας και παραγωγής και η οποία, λόγω των ρευμάτων αέρα και των ανεπαρκών κατασταλτικών μέτρων πυρασφάλειας, μεταδόθηκε μέσω του χνουδιού που υπήρχε σε μεγάλη ποσότητα και σε άλλα σημεία και, εξαιτίας του μεγάλου πυροθερμικού φορτίου, να προκληθεί θραύση των υαλοπινάκων και επέκταση της πυρκαγιάς προς τα κτίσματα των εγκαταστάσεων του παλιού σε αχρησία ατμολέβητα και των δεξαμενών μαζούτ και εντεύθεν εκ της αύξησης της πίεσης στο εσωτερικό των δεξαμενών με υπολείμματα μαζούτ από τα δημιουργηθέντα αέρια, ελλείψει μέτρων, να προκληθεί έκρηξη στην μία δεξαμενή και αυτόματη ανάφλεξη των διαφυγόντων εύφλεκτων αερίων και στη συνέχεια μετάδοση της πυρκαγιάς στα πλήρη υφασμάτων και πρώτων υλών παρακείμενα υπόστεγα, καθώς και εκτίναξη του μαζούτ στους παρακείμενους χώρους και σε απόσταση 30 μέτρων, πτώση των τοίχων και των κτισμάτων του ατμολέβητα όπως και των σωρών από τόπια υφασμάτων που ήταν τοποθετημένα και στους διαδρόμους και από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και ανθρώπους και δη στα διαμερίσματα ιδιοκτησίας των ενοίκων των παρακείμενων πολυκατοικιών, στα οποία προκλήθηκαν ζημίες, αλλά και στους ενοίκους αυτών, στους παρευρισκόμενους εργαζομένους του εργοστασίου και μέλη των πυροσβεστικών συνεργείων, καθώς επίσης και να προκληθεί ο θάνατος του πυροσβέστη Ψ και οι σωματικές βλάβες των πυροσβεστών Η και Θ, για τις οποίες κατηγορούνται και όπως ειδικότερα αναφέρονται στο διατακτικό". Με αυτά που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, διέλαβε την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού αναφέρει με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τις αποδείξεις και τους νομικούς συλλογισμούς, με βάση τους οποίους υπήγαγε τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 15, 28, 270-271, 302 παρ. 1, 314 παρ. 1α, 315 παρ. 1β ΠΚ, τις οποίες ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε και τις οποίες ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε, δηλαδή με την παραδοχή ασαφών, ελλιπών ή αντιφατικών αιτιολογιών και έτσι η απόφαση δεν στερείται νόμιμης βάσης. Ειδικότερα, με την αναφερόμενη αιτιολογία, προσδιορίζεται σαφώς η πηγή των υποχρεώσεων του αναιρεσείοντος και του συγκατηγο-ρουμένου πατέρα του (ιδιοκτητών και διαχειριστών της εταιρείας, στο εργοστάσιο της οποίας προκλήθηκε πυρκαγιά με τα αναφερόμενα επακόλουθα), καθώς και οι επιτακτικοί κανόνες οι οποίοι επέβαλαν την ιδιαίτερη υποχρέωσή τους να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες, τις οποίες και παρέλειψαν, προκειμένου να αποτραπεί το επελθόν αξιόποινο αποτέλεσμα. Εξάλλου, το Τριμελές Εφετείο, παρότι δεν είχε σχετική υποχρέωση, απέρριψε, με ειδική αιτιολογία, ανταποκρινόμενη πλήρως στα εκ της αποδεικτικής διαδικασίας προκύψαντα πραγματικά περιστατικά τον αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισμό του αναιρεσείοντος και όχι αυτοτελή, όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο ίδιος, σύμφωνα με τον οποίο αυτός δεν είχε την ιδιότητα του συνιδιοκτήτη και συνδιαχειριστή της εταιρείας που εκμεταλλεύονται το εργοστάσιο στο οποίο προκλήθηκε η πυρκαγιά και ως εκ τούτου δεν είχε νομική υποχρέωση να προβεί στις ενέργειες, η παράλειψη των οποίων επέφερε το αξιόποινο αποτέλεσμα, που αναφέρεται στο σκεπτικό της προσβαλλομένης. Προσθέτως, με βεβαιότητα προκύπτει ότι το Δικαστήριο δεν παρέλειψε να λάβει υπόψη του, α) το έγγραφο της 22ης ΤΕΚ Θεσσαλονίκης ετών 1994-1999, β) το έγγραφο της 22ης ΤΕΚ Θεσσαλονίκης προσδιορισμών ΦΠΑ και γ) φωτοαντίγραφα εννέα πράξεων προσδιορισμού ΦΠΑ, τα οποία αναγνώσθηκαν και συνεκτιμήθηκαν μαζί με τα άλλα αποδεικτικά μέσα, παρότι τα έγγραφα αυτά δεν εξαίρονται ειδικώς στην απόφαση. Οι λοιπές αιτιάσεις είναι απαράδεκτες, διότι πλήττουν την ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας.
Συνεπώς, οι εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ πρώτος και δεύτερος λόγοι της αναίρεσης, με τους οποίους προβάλλονται αντίθετες αιτιάσεις, είναι αβάσιμοι.
Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος ετέρου λόγου προς έρευνα, πρέπει η ένδικη αίτηση αναίρεσης να απορριφθεί και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παράγραφος 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθ. 27/21.4.2008 αίτηση του Χ1 για αναίρεση της υπ' αριθ. 4178/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 13 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή