Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1694 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό, Οργάνωση εγκληματική.
Περίληψη:
Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου για να δικαστεί, μαζί με άλλους συγκατηγορουμένους, και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη περισσοτέρων κακουργηματικών πράξεων. Δεν υπόκειται το βούλευμα στο ένδικο αυτό μέσο. Απαράδεκτη η αίτηση. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος της αναιρεσείουσας. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 1694/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος στη σύνθεση και σύμφωνα με την 101/21-7-2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια και Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ1, κατοίκου ... και προσωρινά ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 57/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας.
Με συγκατηγορούμενους τους: 1. Σ1, 2. Σ2 και 3. Σ3.
Το Συμβούλιο Εφετών Καλαμάτας, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22 Ιανουαρίου 2010 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 196/2010.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα με αριθμό 216/7-6-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την υπ' αριθμ. 1/22-1-2010 αίτηση αναιρέσεως της Χ1, 24 ετών, υπηκοότητος ..., κατοίκου ..., η οποία διαμένει προσωρινά στη ... και στην οδό ..., και η οποία ασκήθηκε μέσω του πληρεξουσίου της Δικηγόρου Ευσταθίου Σταματόπουλου του Μιχαήλ, κατοίκου ..., οδός ..., με Α.Μ. του Δ.Σ. Καλαμάτας 452, δυνάμει της από 10-1-2010 εξουσιοδοτήσεως, κατά του υπ' αριθμ. 57/27-10-2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας, με το οποίο παραπέμπονται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Καλαμάτας οι εξής κατηγορούμενοι: 1) Σ1, κάτοικος ..., οδός ..., 2) Σ2, κάτοικος ..., 3) Σ3, κάτοικο ..., οδός ..., και, 4) Χ1 (αναιρεσείουσα), κάτοικος ., οδός ..., προκειμένου να δικασθούν για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: α) σωματεμπορία κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ' επάγγελμα, β) εγκληματική οργάνωση που επεδίωκε την διάπραξη περισσότερων κακουργηματικών πράξεων σωματεμπορίας, άπαντες οι ανωτέρω, και επί πλέον γ) παράνομη παρακράτηση διαβατηρίων και δελτίων αστυνομικής ταυτότητας αλλοδαπών προσώπων κατά του πρώτου και δεύτερου τούτων (άρθρα 1,8,12,13 περ. στ',14,16,17,18,26παρ.1α,27 παρ.1,45,51,52,57,60,79,94 παρ.1,187 παρ.1,222,351 παρ.1,2,4 περ.δ', 6 του Π.Κ. και άρθρα 87 παρ.7 του Ν. 3586/2005).
Η εν λόγω αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 473 παρ.1, 474, 482, 484 παρ.1 περ.δ (έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σύμφωνα με το άρθρο 139 Κ.Π.Δ.), και, 485 παρ.1 Κ.Π.Δ., πλην όμως ασκήθηκε απαραδέκτως σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ.1 στο οποίο ορίζεται ότι " Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται.......".
Καθόσο σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2928/25/27-6-2001 "Περί Εγκληματικών Οργανώσεων" "η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του Π.Κ. κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περατώσεως της ανακρίσεως".
Εν όψει συνεπώς των ανωτέρω εκτεθέντων των η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ως μη προβλεπόμενη από το νόμο και η αναιρεσείουσα να καταδικαστεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 476 ΚΠΔ στα δικαστικά έξοδα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ' αριθμ. 1/22-1-2010 αίτηση αναιρέσεως της Χ1, 24 ετών, υπηκοότητος ..., κατοίκου ..., η οποία διαμένει προσωρινά στην ... και στην οδό ..., κατά του υπ' αριθμ. 57/27-10-2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας
Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της αναιρεσείουσας.
Αθήνα 18-5-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Φέρεται προς συζήτηση στο Συμβούλιο αυτό η με αριθμό 1/22-1-2010 αίτηση αναιρέσεως της Χ1, κατά του με αριθμό 57/27-10-2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτα, με το οποίο, αυτή (αναιρεσείουσα) και οι συγκατηγορούμενοί της, 1) Σ1, 2) Σ2 και 3) Σ3, παραπέμπονται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (κακ/των) Καλαμάτας, προκειμένου να δικασθούν για τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις: α) σωματεμπορία κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ' επάγγελμα, β) εγκληματική οργάνωση που επεδίωκε την διάπραξη περισσότερων κακουργηματικών πράξεων σωματεμπορίας, άπαντες οι ανωτέρω, και επί πλέον γ) παράνομη παρακράτηση διαβατηρίων και δελτίων αστυνομικής ταυτότητας αλλοδαπών προσώπων κατά του πρώτου και δεύτερου τούτων (άρθρα 1, 8, 12, 13 περ. στ, 14, 16, 17, 18, 26παρ. 1α, 27 παρ. 1, 45, 51, 52, 57, 60, 79, 94 παρ, 1, 187 παρ, 1, 222, 351 παρ. 1, 2, 4 περ. δ', 6 του Π.Κ. και άρθρα 87 παρ. 7 του Ν.3586/2005).
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.2928/2001, ο οποίος άρχισε να ισχύει από τις 27-6-2001 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 141), όπως ορίζει το άρθρο 14 του νόμου αυτού, "η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα κηρύσσεται από το συμβούλιο εφετών. Πα το σκοπό αυτόν η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρόταση του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητα τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης". Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο, Στην προκείμενη περίπτωση, με το 57/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας, η αναιρεσείουσα και οι παραπάνω άλλοι τρεις (3) συγκατηγορούμενοί της, για τα εγκλήματα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο 187 παρ. 1 του ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.2928/2001) και άλλα συναφή προς την αξιόποινη αυτήν πράξη έγκλημα και συγκεκριμένα, για σωματεμπορία κατά συναυτουργία κατά συρροή και κατ' επάγγελμα (ΠΚ 13 περ. στ', 26 §1α, 27 §1, 45, 94 §1, 351 §§ 1, 2, 4 περ. δ', 6), όλοι και επιπλέον για παράβαση του άρθρ. 87 §7 Ν.3586/2005, οι πρώτος και δεύτερος, έχουν παραπεμφθεί όλοι μαζί στο Τριμελές για κακουργήματα Εφετείο Καλαμάτας σύμφωνα με το άρθρο 111 §5 του ΚΠΔ, όπως τελικώς αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.2928/2001, προκειμένου να δικαστούν για τις πράξεις αυτές.
Κατά του εν λόγω βουλεύματος, η προμνημονευόμενη κατηγορουμένη, έχει ασκήσει την πιο πάνω αίτηση αναιρέσεως, επικαλούμενη τον αναφερόμενο σ' αυτή λόγο αναιρέσεως (έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας). Όμως, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 7 του ν.2928/2001, το Συμβούλιο των Εφετών, στην προκείμενη περίπτωση, αποφάνθηκε αμετάκλητη.
Συνεπώς, δεν χωρεί κατά του εν λόγω βουλεύματος το ένδικο μέσο της αιτήσεως αναιρέσεως. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της άσκησης από την κατηγορούμενη του ένδικου αυτού μέσου της αναιρέσεως, στο πρόωρο αυτό στάδιο της προδικασίας, κατά βουλεύματος, που αποφαίνεται μόνο για την παραπομπή της σε δίκη, δεν αντίκειται στο άρθρο 6 παρ, 1 της "Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του ανθρώπου ΕΣΔΑ", που κυρώθηκε με το ν.δ. 52/1974 και έχει κατ' άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος υπερνομοθετική ισχύ/ διότι το δικαίωμα πρόσβασης της κατηγορουμένης ενώπιον του δικαστηρίου έχει πλήρως εξασφαλισθεί ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας, αφού, παρέχεται σ' αυτήν ανεμπόδιστα η δυνατότητα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και να υποβάλει τις αντιρρήσεις της ή τα αιτήματά της σε θέματα που ανακύπτουν στη διάρκεια της ανάκρισης ή να ζητήσει την κήρυξη ακυρότητας πράξεων της προδικασίας (άρθρα 176 παρ. 1, 285 ΚΠΔ). Έτσι με την θέσπιση των πιο πάνω διατάξεων έχει εξασφαλιστεί στο στάδιο αυτό το δικαίωμα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη που καθιερώνεται στο πιο πάνω άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, το οποίο όμως δεν καθιερώνει παραλληλίας υποχρέωση του εθνικού νομοθέτη για τη θέσπιση και ενδίκων μέσων υπέρ του κατηγορουμένου. Πολύ περισσότερο ο αποκλεισμός της κατηγορουμένης από το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης κατά του εν λόγω βουλεύματος δεν αντίκειται στο άρθρο 2 του Εβδόμου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (ν.1705/1987), ούτε στο άρθρο 14 παρ. 5 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ν.2462/1997), δεδομένου ότι οι ως άνω διατάξεις αναφέρονται στο δικαίωμα επανεξέτασης από ανώτερο δικαστήριο της καταδικαστικής απόφασης ή της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε στην κατηγορούμενη ποινή. Κατόπιν αυτών, μετά την ειδοποίηση του αντικλήτου δικηγόρου της αναιρεσείουσας, όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση στο φάκελο της υποθέσεως από τον αρμόδιο γραμματέα, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη (ΚΠΔ 476 §1) η ένδικη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικαστεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 ΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 §4 του ν.2943/2001).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την με αριθμό 1-22-1-2010 αίτηση της Χ1, για αναίρεση του 57/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Καλαμάτας. Και

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2010 . Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή