Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2273 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Δήλωση αποχής (άρθρο 23 ΚΠΔ) μέλους του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, λόγω του ότι η θυγατέρα του, δικηγόρος Αθηνών, συστεγάζεται στον ίδιο εργασιακό χώρο με τον παραστάντα συνήγορο των αναιρεσειουσών, χωρίς να υφίσταται μεταξύ του οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση και συνεργασία. Δεν συνιστούν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας. Απορρίπτει τη δήλωση αποχής.
Αριθμός 2273/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Βιολέττα Κυτέα, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο και Παναγιώτη Ρουμπή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του την 1η Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την από 25 Σεπτεμβρίου 2008 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, από την άσκηση των καθηκόντων του σε αναίρεση κατά της 785/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που εκδικάσθηκε από το Ζ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου στις 17 Σεπτεμβρίου 2008.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 449/25.09.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω στο Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 § 4 Κ.Π.Δ., την από 25-9-2008 δήλωση προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου του Αρεοπαγίτη Κων/νου Φράγκου, περί αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του, ως μέλους της σύνθεσης του Ζ' Ποινικού Τμήματος, για την συμμετοχή του στην εκδίκαση της από 26-3-2007 αιτήσεως αναιρέσεως που άσκησαν οι κατηγορούμενες Χ1, Χ2 και Χ3, κατά της 785/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και σας γνωρίζω ότι επειδή τα αναφερόμενα στην δήλωση είναι νόμιμα και βάσιμα και δικαιολογούν την αποχή του αιτούντος από την εκδίκαση της παραπάνω υπόθεσης, η δήλωση πρέπει να γίνει δεκτή.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω
Να γίνει δεκτή η από 25-9-2008 δήλωση του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, περί αποχής του από την εκδίκαση της υπόθεσης, που αφορά την από 26-3-2007 αίτηση αναιρέσεως των κατηγορουμένων Χ1, Χ2 και Χ3, κατά της 785/2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Βασίλειος Μαρκής"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 25-9-2008 δήλωση του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου, η οποία απευθύνθηκε στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, και φρονεί ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας του επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του, κατά την εκδίκαση της από 26-3-2007 αιτήσεως αναιρέσεως των κατηγορουμένων- αναιρεσειουσών, Χ1, Χ2 και Χ3, κατά της υπ' αριθμό 785/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως συμβούλιο κατά το άρθρο 23 παρ. 4 Κ.Π.Δ., και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Κ.Π.Δ., εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα, λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτό δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ως και του αναφερόμενου στο άρθρο 15 εδ. 1 του Κ.Π.Δ., λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται επίσης και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτή. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής σοβαρός λόγος αποχής συντρέχει, οσάκις τίθενται σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση του δικαστή ή το απροκατάληπτο αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Μετά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως των: (α) Χ1, β) Χ2 και γ) Χ3, που έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση της 17-9-2008, κατά της υπ' αριθμό 785/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, ο Αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Φράγκος, υπέβαλε προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την από 25-9-2008 δήλωση αποχής. Σύμφωνα δε με το περιεχόμενό της, ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός, που ορίστηκε εισηγητής της υπόθεσης, μετά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως, κατά τη μελέτη της, διαπίστωσε ότι υφίστανται στο πρόσωπό του σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, που επιβάλουν την αποχή του από την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής. Συγκεκριμένα οι λόγοι που επικαλείται συνίστανται στο γεγονός, ότι η θυγατέρα του ως άνω δικαστικού λειτουργού, ....., η οποία τυγχάνει δικηγόρος Αθηνών, παρέχει τις νομικές υπηρεσίες της στο δικηγορικό γραφείο του ....., ο οποίος κατά τη σχετική δήλωση αποχής, συστεγάζεται στον ίδιο εργασιακό χώρο και στο ίδιο δικηγορικό γραφείο του ....., κείμενο επί της οδού ..... αριθμός ... . Με τον τελευταίο ο παραστάς συνήγορος των αναιρεσειουσών, δικηγόρος Αθηνών ....., βρίσκεται σε στενή επαγγελματική σχέση και συνεργασία. Το γεγονός μόνο τούτο, ήτοι της συστεγάσεως του Δικηγόρου ....., στον ίδιο χώρο με τον δικηγόρο ....., με τον οποίο ο ως άνω συνήγορος των αναιρεσειουσών, ....., συνδέεται με στενή επαγγελματική συνεργασία, χωρίς, όμως, να πιθανολογείται έστω οποιαδήποτε άλλη σχέση ή συνεργασία με τη θυγατέρα του δηλούντος την αποχή ως άνω δικαστικού λειτουργού, δεν δικαιολογεί τη βασιμότητα αυτής. Σύμφωνα δε με τα προεκτεθέντα, οι προβαλλόμενοι λόγοι αποχής, του ως άνω δικαστικού λειτουργού, δεν συνιστούν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας, κατά τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 3 Κ.Π.Δ., που επιβάλλουν την αποχή του, από την άσκηση των καθηκόντων του, κατά την εκδίκαση της ως άνω υπόθεσης. Μετά από αυτά πρέπει να απορριφθεί η ως άνω δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την από 25-9-2008 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Φράγκου.

Αποφαίνεται ότι ο ανωτέρω δικαστικός λειτουργός, Αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Φράγκος, δεν πρέπει να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του κατά την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως της Χ1, Χ2 και Χ3, κατά της αριθ. 785/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που εκδικάστηκε την 17-9-2008, ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή