Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 85 / 2010    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας.
Περίληψη:
Άρθρο 348 § 1 ΠΚ. Στοιχεία διευκολύνσεως αλλοτρίας ακολασίας, άρθρο 13 περ. στ΄ ΠΚ. Πότε κατ' επάγγελμα τέλεση της πράξεως. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Εφόσον έχει υποδομή η οποία προκύπτει με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξης και σκοπός πορισμού εισοδήματος υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 85/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά και Ιωάννη Γιαννακόπουλο (κωλυομένου του Αρεοπαγίτου Γεωργίου Αδαμόπουλου), Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Ψάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης X1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αθανάσιο Παλιοτζίκα, περί αναιρέσεως της 2899/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Με συγκατηγορουμένους τους: 1. Σ1 και 2. Σ2.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Μαΐου 2009 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1029/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατ' άρθρο 348 § 1 Π.Κ. "όποιος κατ' επάγγελμα διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο την ασέλγεια μεταξύ άλλων τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους". Κατά το άρθρο 13 περ. στ' ιδίου Κώδικος "κατ' επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξης ή από την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος", ασέλγεια δε κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως συνιστά κάθε πράξη η οποία αντικειμενικώς μεν προσβάλλει το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών, υποκειμενικώς δε κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή στη διέγερση της γενετήσιας επιθυμίας.

Η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτουμένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 § 3 του Συντάγματος του 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' ιδίου Κώδικος, όταν αναφέρονται σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία απεδείχθησαν από την ακροαματική διαδικασία και από τα οποία το δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος για το οποίο κατεδικάσθη ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Δια την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα κατ' είδος γενικώς, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου αυτών. Ούτε είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ των, ούτε απαιτείται να ορίζεται ποίο βαρύνει περισσότερο για τον σχηματισμό της δικαστικής κρίσεως. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το δικαστήριο έλαβεν υπ' όψη του και συνεξετίμησε για τον σχηματισμό της δικανικής του πεποιθήσεως όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και όχι μόνο μερικά εξ αυτών κατ' επιλογήν, όπως αυτό επιβάλλουν οι διατάξεις των άρθρων 177 παρ. 1 και 178 Κ.Π.Δ. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης δικάσαν κατ' έφεση, με την προσβαλλομένη υπ' αριθμ. 2899/2009 απόφασή του, εδέχθη, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του περί τα πράγματα, με αναφορά κατ' είδος όλων των αποδεικτικών μέσων, τα εξής πραγματικά περιστατικά: "Από τις ένορκες καταθέσεις των προαναφερθέντων μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως που εξετάσθηκαν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, από τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν νομίμως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με την απολογία των ως άνω δύο εμφανισθεισών κατηγορουμένων αλλά και την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκε ότι η τρίτη εκκαλούσα -κατηγορουμένη X1, λειτουργούσε επί της οδού..., ινστιτούτο αισθητικής - κέντρο φυσιοχαλάρωσης και παροχής υπηρεσιών μασάζ και επέτρεπε σ' αυτό να εκδίδονται οι δύο συγκατηγορούμενές της, δηλαδή η (πρώτη κατηγορουμένη) Σ1 και η (δευτέρα κατηγορουμένη) Σ2 - χωρίς να κατέχουν το σχετικό αναγκαίο και απαραίτητο πιστοποιητικό ασκήσεως επαγγέλματος και χωρίς να έχουν υποβληθεί - όπως ασφαλώς ήταν υποχρεωμένες - σε τακτική κλινική και εργαστηριακή εξέταση με μέριμνα της Υγειονομικής Αρχής - σε διάφορους άνδρες έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους πενήντα ευρώ (50,00 €), εκ των οποίων χρηματικό ποσόν δέκα ευρώ (10,00 €) παρακρατούσαν οι ίδιες και το υπόλοιπο ποσόν των σαράντα ευρώ (40,00 €) εισέπραττε η εν λόγω τρίτη κατηγορουμένη, η οποία για την διευκόλυνση της επικοινωνίας και την απαραίτητη συνεννόηση με διάφορους άνδρες είχε φροντίσει να λειτουργεί η υπ' αριθμ. ... σύνδεση, κινητής τηλεφωνίας και παράλληλα, καταχωρούσε σχετική αγγελία σε στήλες μικρών αγγελιών της εφημερίδας "..." που εκδίδεται στην ...και στις 21-2-2006, τα αρμόδια αστυνομικά όργανα κατέλαβαν την δευτέρα κατηγορουμένη να εκδίδεται έναντι αμοιβής στο παραπάνω χώρον που λειτουργούσε με φροντίδα και μέριμνα της τρίτης κατηγορουμένης, αφού ο προαναφερθείς μάρτυς αστυνομικός προσήλθε στο ως άνω κατάστημα και η δευτέρα κατηγορουμένη προσεφέρθη έναντι χρηματικής αμοιβής πενήντα ευρώ (50,00 €) να ικανοποιήσει την γενετήσια επιθυμία του προβαίνοντας με τα χέρια της στην "εκτόνωσή" του, δηλαδή σε ετεροαυνανισμό και εν όψει όλων όσων αναφέρθηκαν, πρέπει να κηρυχθούν ένοχες οι ως άνω δύο εμφανισθείσες κατηγορούμενες των παραπάνω σχετικών πράξεων που αποδίδονται εις εκάστη εξ αυτών και ειδικότερα, η δευτέρα εξ αυτών για την παράβαση των άρθρων 2 § 1 και 5 § 1α', β' του Ν. 2734/1999 και η τρίτη κατηγορουμένη για την πράξη της διευκολύνσεως αλλότριας ακολασίας." Μετά ταύτα εκήρυξε ένοχο την νυν αναιρεσείουσα του ότι: Η τρίτη κατηγορουμένη X1 ως εκμεταλλεύτρια του επί της οδού ...ινστιτούτου αισθητικής κέντρου φυσιοχαλάρωσης και παροχής υπηρεσιών μασάζ, κατ' επάγγελμα διευκόλυνε την ασέλγεια μεταξύ άλλων και συγκεκριμένα καθόριζε τις ερωτικές συναντήσεις των συγκατηγορουμένων της (Σ1 και Σ2), με την δημοσίευση της υπ' αριθμ. ...σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας σε στήλες μικρών αγγελιών της τοπικής εφημερίδας "...", για να εκδίδεται με χρήματα σε άνδρες - πελάτες του κέντρου φυσιοχαλάρωσης και παροχής υπηρεσιών μασάζ, έναντι αμοιβής πενήντα (50) ευρώ, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ακολασία τους με άλλους.". Με αυτά που εδέχθη το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του, την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με πληρότητα και σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία τις αποδείξεις από τις οποίες επείσθη, καθώς και τις σκέψεις με τις οποίες υπήγαγε τα περιστατικά τα οποία εδέχθη στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφήρμοσε και δη των άρθρων 26 § 1, 27, 348 § 1 Π.Κ. όσον αφορά την τρίτη κατηγορουμένη - νυν αναιρεσείουσα X1. Ειδικότερα αναφέρονται, στο σκεπτικό και το διατακτικό η υποδομή που είχε διαμορφώσει η αναιρεσείουσα, με την λειτουργία δηλαδή και χρήση κινητού τηλεφώνου για την επικοινωνία και τη συνεννόηση των αρρένων πελατών και με την καταχώριση σχετικών αγγελιών ως και η εξ αυτών των ενεργειών πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως προς δε και ο σκοπός πορισμού εισοδήματος, με την παρακράτηση δηλαδή του άνω ποσού των 40 € από την αμοιβή των 50 € των γυναικών των εκδιδομένων εις το ινστιτούτο αισθητικής - υπηρεσιών μασάζ, που διετήρει η αναιρεσείουσα.
Συνεπώς ο σχετικός μόνος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίον η τελευταία προβάλλει την εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ. αιτίαση ότι η προσβαλλομένη απόφαση στερείται αιτιολογίας ειδικής εκ του λόγου ότι δεν διαλαμβάνεται τοιαύτη για την κατ' επάγγελμα τέλεση της διευκολύνσεως αλλοτρίας ακολασίας, είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Κατ' ακολουθίαν αυτών, πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως, καταδικασθεί δε η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 § 1 Κ.Π.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 20/5/2009 αίτηση της X1 για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2899/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 15 Ιανουαρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή