Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 750 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό, Οργάνωση εγκληματική.
Περίληψη:
Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει για κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α ΠΚ.
Αριθμός 750/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Στ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού-Εισηγητή και Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Μαρτίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 118/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης. Με συγκατηγορούμενους τους 1) ... 2) ... 3) ....

Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Σεπτεμβρίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1370/09.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή με αριθμό 17/18.1.10, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω, κατά τα άρθρα 485 παρ. 1, 513 παρ. 1 εδαφ. α ΚΠΔ, την υπ' αριθμ. 24/24-9-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ1 , κατά του υπ' αριθ. 118/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, και εκθέτω τα κάτωθι:
Ι. Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης με το 118/2009 βούλευμα παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης τους : 1) ... 2) ..., 3) ... και 4) Χ1, για να δικαστούν άπαντες για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης (άρθρα 45 και 187 παρ.1 Π.Κ), επιπροσθέτως δε οι 1ος, 2ος και 3ος για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από περισσότερους των δύο δράστες που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, και ο 4ος για απλή συνέργεια σε διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από περισσότερους των δύο δράστες που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια (άρθρα 42παρ.1, 47, 98, 372παρ. 1 και 374 εδάφια δ και ε Π.Κ).

ΙΙ. Κατά του βουλεύματος αυτού το οποίο επιδόθηκε στον παραπεμφθέντα κατηγορούμενο Χ1 την 23-7-2009 με θυροκόλληση και την αντίκλητο δικηγόρο του την 24-7-2009 (βλ. σχετ. αποδεικτικά), άσκησε για λογαριασμό του αναίρεση η δικηγόρος Άννα- Μαρία Νταϊλάκη την 24-9-2009 με δήλωσή της ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Θράκης, δυνάμει της από 22-9-2009 εξουσιοδότησης που είναι συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 παρ. 2 εδάφια β και γ και 96 παρ. 2 του Κ.Π.Δ, την οποία και προσκόμισε κατά την άσκησή της (άρθρο 465 παρ. 1 Κ.Π.Δ.). Περί της δηλώσεως αυτής συντάχθηκε η σχετική με αριθμό 24/24-9-2009 έκθεση στην οποία εκτίθενται οι λόγοι αναιρέσεως, όχι όμως και λόγοι που δικαιολογούν το εκπρόθεσμο της άσκησης της (βλ. σχετ. έκθεση).

ΙΙΙ. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 7 του Ν 2928/2001 όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 42 παρ. 5 του Ν 3251/2004 " η περάτωση της κύριας ανάκρισης για τα κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α του Π.Κ, κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών. Για τον σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από την βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περάτωσης της ανάκρισης". Από την διάταξη αυτή, σαφώς συνάγεται ότι, αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα των άρθρων 187 και 187Α του Π.Κ, η περάτωση της κυρίας ανάκρισης γίνεται πάντοτε και μάλιστα αμετάκλητα από το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο προς τούτο, αποφαινόμενο με βούλευμά του, όχι μόνο όταν αυτό κρίνει ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις που αφορούν την κατηγορία για τα κακουργήματα των άρθρων 187 και 187 Α του Π.Κ, παραπέμποντας αμετακλήτως τον κατηγορούμενο στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 313 Κ.Π.Δ, αλλά και όταν συντρέχει περίπτωση να μη γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη, για τη οποία διενεργήθηκε κυρία ανάκριση, είτε διότι δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις ή αυτές που υπάρχουν δεν είναι καθόλου σοβαρές για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο , είτε διότι υπάρχουν άλλοι λόγοι που αποκλείουν το άδικο ή τον καταλογισμό καθώς επίσης και όταν συντρέχει περίπτωση να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη για την πράξη αυτή σύμφωνα με τα άρθρα 309 παρ. 1β και 310 παρ. 1β του Κ.Π.Δ (Α.Π 1966/2006 σε συμβ. Ποιν. Χρον. ΝΖ 818). Εξάλλου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων περί των οποίων δεν πρόκειται, εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται, όπως είναι και το αμετάκλητο βούλευμα, το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο σε Συμβούλιο, το κηρύσσει απαράδεκτο (βλ. ΑΠ 1040/2005).
ΙV. Στην προκείμενη περίπτωση, το προσβαλλόμενο υπ' αριθμό 118/2009 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, εκδόθηκε μετά την άσκηση σε βάρος του αναιρεσείοντος και των συγκατηγορουμένων του, ποινικής διώξεως για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης(άρθρα 45 και187παρ.1 Π.Κ), επιπροσθέτως δε για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από περισσότερους των δύο δράστες που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια κατά των συγκατηγορουμένων του, για απλή δε συνέργεια σε διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από περισσότερους των δύο δράστες που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατά του αναιρεσείοντος (άρθρα 42παρ.1, 47, 98, 372παρ. 1 και 374 εδάφια δ και ε Π.Κ) , μετά δε την περάτωση της κύριας ανάκρισης που ενεργήθηκε επί της υποθέσεως, η υπόθεση εισήχθη από τον Εισαγγελέα Εφετών στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο και παρέπεμψε τον αναιρεσείοντα και τους συγκατηγορουμένους του, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, προκειμένου να δικαστούν για τις πράξεις για τις οποίες ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη. Επομένως το εκδοθέν και προσβαλλόμενο με την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, είναι αμετάκλητο. Κατά συνέπεια η κατ' αυτού ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως είναι απαράδεκτη ως στρεφόμενη κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται στο ένδικο αυτό μέσο, παρέλκει δε οποιαδήποτε ενασχόληση με το εμπρόθεσμο η μη της εν λόγω αιτήσεως(αυτή είναι πράγματι εκπρόθεσμη), καθόσον η έρευνα αυτή προϋποθέτει άσκηση ενδίκου μέσου κατά αποφάσεως ή βουλεύματος που υπόκειται σ' αυτό. Επειδή, κατ' ακολουθία τούτων, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε κατά βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα άρθρα 485 παρ. 1, 513 παρ. 1 εδαφ. α' και 476 παρ. 1, 2 Κ.Π.Δ, όπως τα άρθρα αυτά αντικ. με άρθρα 43, 50 παρ. 6 και 38 Ν. 3160/2003, αντιστοίχως, και να επιβληθούν, κατ' άρθρ. 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ, στον ανωτέρω αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ' αριθ.24/24-9-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ1, κατά του υπ' αριθ.118/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης. β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον ανωτέρω αναιρεσείοντα.
Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Παντελής.

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 7 του ν. 2928/2001, όπως το πρώτο εδάφιό του τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 § 5 του ν. 325/2004, η περάτωση της κυρίας ανακρίσεως για τα κακουργήματα των άρθρων 187 και 187Α του ΠΚ κηρύσσεται από το συμβούλιο των εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία, αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη, διαβιβάζεται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρόταση στο συμβούλιο εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα ακόμη και για τα συναφή εγκλήματα, ανεξάρτητα από τη βαρύτητά τους, έστω και αν για κάποιο από αυτά προβλέπεται διαφορετικός τρόπος περατώσεως της ανακρίσεως. Από την πιο πάνω διάταξη, ενόψει του επιδιωκόμενου με αυτή σκοπού, που έγκειται στην ταχεία εισαγωγή στο ακροατήριο των υποθέσεων, τις οποίες προβλέπουν και τιμωρούν σε βαθμό κακουργήματος, τα άρθρα 187 και 187Α του ΠΚ, προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται στον κατηγορούμενο αναίρεση κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του συμβουλίου εφετών για πράξεις χαρακτηριζόμενες ως κακουργήματα, που περιλαμβάνονται στα παραπάνω άρθρα 187 και 187 Α του ΠΚ, καθώς και για συναφή προς εκείνες εγκλήματα, ανεξαρτήτως βαρύτητας, είτε αυτά έχουν διαπραχθεί από τον κατηγορούμενο είτε από άλλον. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 1 του ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ των άλλων περιπτώσεων, εναντίον βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται, όπως είναι και το αμετάκλητο βούλευμα, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο σε συμβούλιο, το κηρύσσει απαράδεκτο. Στην προκείμενη περίπτωση, το προσβαλλόμενο 118/2009 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, εκδόθηκε μετά την άσκηση σε βάρος του αναιρεσείοντος και των συγκατηγορουμένων του, ποινικής διώξεως για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης (άρθ. 45 και 187 § 1 ΠΚ.), ως και για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από περισσότερους των δύο δραστών που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, σε βάρος των συγκατηγορουμένων του αναιρεσείοντος, και για απλή συνέργεια σε διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από περισσότερους των δύο δραστών, που είχαν ενωθεί για να διαπράττουν κλοπές κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια σε βάρος του αναιρεσείοντος (άρθρα 42 § 1, 47, 98, 372 § 1 και 374 εδαφ. δ' και ε' ΠΚ), μετά δε την περάτωση της κύριας ανάκρισης που διενεργήθηκε επί της υποθέσεως, η υπόθεση εισήχθη από τον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης στο Συμβούλιο Εφετών Θράκης, το οποίο και παρέπεμψε τον αναιρεσείοντα και τους συγκατηγορουμένους του, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, προκειμένου να δικασθούν για τις πράξεις για τις οποίες ασκήθηκε σε βάρος τους ποινική δίωξη. Επομένως το προσβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, είναι αμετάκλητο. Κατά συνέπεια η κατ' αυτού ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως εφόσον ειδοποιήθηκε η αντίκλητος του αναιρεσείοντος δικηγόρος Αθηνών Αΐντα-Κολοβού Τζαβέλα να προσέλθει στο συμβούλιο και εκθέσει τις απόψεις της, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ως στρεφομένη κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται στο ένδικο αυτό μέσο, καταδικασθεί δε ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 § 1 και 583 § 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη την 24/24-9-2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ1, κατά του 118/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θράκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 13 Απριλίου 2010 . Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2010.-

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή