Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 845 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπέρβαση εξουσίας, Δυσφήμηση απλη.
Περίληψη:
Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, λόγω υπερβάσεως εξουσίας, διότι το δικαστήριο της παραπομπής, που επελήφθη της υποθέσεως μετά από αναίρεση, καταδίκασε τον κατηγορούμενο για δυσφήμηση και για γεγονότα για τα οποία με προηγούμενη αναιρεθείσα απόφαση του Εφετείου είχε κηρυχθεί αθώος. Αναιρεί και παραπέμπει.

Αριθμός 845/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη-Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 15 Φεβρουαρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ - Ρούσσου Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ........., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Πάλλη, περί αναιρέσεως της 7028/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον ............, που δεν παρέστη στο ακροατήριο. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Νο0εμβρίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2095/07.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 524 παρ. 2 ΚΠΔ, εάν η νέα συζήτηση διατάχθηκε ύστερα από αναίρεση που ασκήθηκε μόνο από εκείνον που καταδικάστηκε ή σε όφελός του, το δικαστήριο της παραπομπής δεσμεύεται από την απαγόρευση του άρθρου 470, κατά το πρώτο εδάφιο του οποίου, στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο μέσο εναντίον καταδικαστικής αποφάσεως από εκείνον που καταδικάστηκε ή υπέρ αυτού δεν μπορεί να γίνει χειρότερη η θέση του ούτε να ανακληθούν τα ευεργετήματα που δόθηκαν με την απόφαση που προσβάλλεται. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι το αρμόδιο να κρίνει επί ασκηθέντος ενδίκου μέσου κατά καταδικαστικής, για τον ασκήσαντα αυτό, αποφάσεως, υπερβαίνει την εξουσία του, εάν καταστήσει είτε αμέσως είτε εμμέσως χειρότερη τη θέση αυτού. Τέτοια χειροτέρευση μπορεί να συμβεί και όταν, το, κατ' άρθρο 524 ΚΠΔ δικαστήριο της παραπομπής, κηρύξει ένοχο τον κατηγορούμενο δυσφημήσεως και για διαδοθέντα γεγονότα, για τα οποία με την προηγούμενη αναιρεθείσα απόφαση, είχε κηρυχθεί αθώος.
Στην προκείμενη περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση της δικογραφίας για τις ανάγκες του αναιρετικού ελέγχου, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την υπ' αριθ. 62827/2005 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο κατηγορούμενος - αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως δέκα (10) μηνών, μετατραπείσαν επί 4,40 ευρώ ημερησίως για συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση. Ασκηθείσης εφέσεως κατ' αυτής της αποφάσεως εκ μέρους του κατηγορουμένου, εκδόθηκε η υπ'αριθ. 8228/2005 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, με την οποία αυτός (κατηγορούμενος) κηρύχθηκε ένοχος συκοφαντικής δυσφημήσεως για το, εις το διατακτικό της ως άνω αποφάσεως, αναφερόμενο γεγονός, το οποίο ισχυρίσθη εις βάρος του πολιτικώς ενάγοντος, με την από 30-6-2000 εξώδικη όχληση που κοινοποιήθηκε στον τελευταίο την αυτή ημερομηνία (30-6-2000), ενώ για τα λοιπά γεγονότα που περιέχονταο τόσο στην προαναφερθείσα εξώδικη όχληση όσον και εις την αγωγή της 3-7-2000, κηρύχθηκε αθώος. Κατά του καταδικαστικού μέρους της ως άνω αποφάσεως του Εφετείου, ο κατηγορούμενος άσκησε αναίρεση και με την υπ' αριθ. 1479/2007 απόφαση του Αρείου Πάγου, ανηρέθη η προδιαληφθείσα απόφαση, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και παραπέμφθηκε η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο. Συναφώς εκδόθηκε η υπ' αριθ. 7028/2007 απόφαση (αναιρεσιβαλλόμενη), με την οποία ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων) κηρύχθηκε ένοχος απλής δυσφημήσεως κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας και του επεβλήθη ποινή φυλακίσεως τριών (3) μηνών, ανασταλείσα επί 3ετίαν. Όπως, όμως, περαιτέρω προκύπτει τόσο από το σκεπτικό (το οποίο αποτελεί επανάληψη του διατακτικού) όσο και από το διατακτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε και για τα λοιπά, ως δυσφημιστικά, φερόμενα γεγονότα, για τα οποία, όμως, είχε κηρυχθεί αθώος με την προεκδοθείσα υπ' αριθ. 8228/2006 απόφαση του Εφετείου. Έτσι, όμως, που έκρινε το Εφετείο, κατέστησε χείρονα τη θέση του αναιρεσείοντος, γιατί έπρεπε να ερευνήσει την υπόθεση μόνο καθό μέρος μεταβιβάσθη εις αυτό (άρθρο 470 και 524 παρ. 2 ΚΠΔ). Υπερέβη την εξουσία του και αναιρετέα εντεύθεν κατέστησε την απόφασή του, κατά τον βάσιμο, εκ του άρθρου 510 παρ. 1Η, πρώτο λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως. Αναιρούμενης της αποφάσεως, πρέπει η υπόθεση παραπεμφεί στο ίδιο δικαστήριο, στο οποίο, όμως δεν θα συμμετέχουν οι πρότερον δικάσαντες δικαστές (άρθρ.519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 7028/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών Και

Παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο για νέα συζήτηση, χωρίς συμμετοχή των δικαστών που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 27 Μαρτίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή