Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 3 / 1997    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Υπεξαίρεση στην υπηρεσία, Συμβολαιογράφος.
Περίληψη:
Η εσφαλμένη ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η μη κατάθεση του ποσού στό 30% της αμοιβής του συμβολαιογράφου για την κατάρτιση προσυμφώνων κλπ. προς διανομή συνιστά μη εκπλήρωση ενοχικής υποχρεώσεως και όχι υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η εσφαλμένη ερμηνεία μπορεί να αναφέρεται και σε άλλη διάταξη νόμου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Το ποσοστό30 % της αμοιβής του συμβολαιογράφου για την κατάρτιση προσυμφώνων ή οριστικών δικαιοπραξιών μεταβιβάσεως αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών από την είσπραξή του και μέχρι την κατάθεσή του στον κοινό διανεμητικό λογαριασμό του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου δεν είναι ξένο ως προς τον συμβολαιογράφο και συνεπώς η άρνησή του να το καταθέσει προς διανομή συνιστά μη εκπλήρωση ενοχικής υποχρεώσεως και όχι υπεξαίρεση στην υπηρεσία, καθώς ο συμβολαιογράφος κατά την είσπραξη του ως άνω ποσού, ούτε ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος του συλλόγου ή του εντεταλμένου συμβολαιογράφου στον οποίο πρέπει να αποδοθεί το εν λόγω ποσό, ούτε ιδρύεται ενοχικός δεσμός μεταξύ του συλλόγου για αναίρεση του προσβαλλόμενου βουλεύματος, με το οποίο το συμβούλιο απεφάνθη ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για υπεξαίρεση στην υπηρεσία του συμβολαιογράφου που δεν κατέθεσε το εν λόγω ποσοστό στον διανεμητικό λογαριασμό του συλλόγου. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και την μειοψηφία το προσβαλλόμενο βούλευμα είναι αναιρετέο λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των άρθρων 258 και 375 ΠΚ σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 102 παρ. 4 του συμβολαιογραφικού Κώδικα, διότι το εισπραττόμενο από τον συμβολαιογράφο ποσό δεν περιέρχεται στην κυριότητά του αλλά στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή του εντεταλμένου για την είσπραξη συμβολαιογράφου (όμοια με την Ολομ. ΑΠ 3/1998 Ποιν.Χρον. ΜΗ.872). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:όμοια με την Ολομ. ΑΠ 3/1998(Ποιν.Χρον. ΜΗ. 872).


--------------------------------<< Επιστροφή