Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 713 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπέρβαση εξουσίας, Κατηγορίας μεταβολή, Παραγραφή υφ' όρο, Διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας.
Περίληψη:
Εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 3346/2005 από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, όταν μεταβάλει επιτρεπτώς την κατηγορία (από σωματεμπορία κατ’ εξακολούθηση σε διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας). Υπέρβαση εξουσίας από δευτεροβάθμιο δικαστήριο που με την προσβαλλόμενη απόφαση προχώρησε σε καταδίκη αναιρεσείοντος, ενώ έπρεπε να παύσει υφ’όρο την ποινική δίωξη. Αναίρεση απόφασης και παύση ποινικής δίωξης υφ’όρο από τον Άρειο Πάγο (άρθρο 519 ΚΠΔ).
Αριθμός 713/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Νοεμβρίου 2008 με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, κατοίκου ....., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, περί αναιρέσεως της 214/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. Με συγκατηγορούμενους τους : 1. Χ2 και 2. Χ3.
Το Τριμελές Εφετείο Θράκης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 14 Απριλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 757/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση για να τεθεί η δικογραφία στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 31 παρ.1 του ν.3346/2005 "παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με εξαίρεση τις πράξεις που αναφέρονται στην παρ.δ: α) των πταισμάτων και β) υφ'όρον των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλακίσεως μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση αυτή, αν ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του νόμου τούτου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικασθεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των δύο μηνών σε χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ευρώ, συνεχίζεται κατ'αυτόν η παυθείσα ποινική δίωξη", κατά δε τη διάταξη του άρθρου 348 παρ.1 του ΠΚ "όποιος κατ'επάγγελμα διευκολύνει με οποιοδήποτε τρόπο την ασέλγεια μεταξύ άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους". Τέλος, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 32 παρ.1 και 2 του ν.3346/2005, 2 και 114 ΠΚ και 568 ΚΠοινΔ προκύπτει, ότι οι επιβληθείσες μέχρι την 17-6-2005 ποινές έως έξι μηνών, εφόσον δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και δεν έχουν μέχρι την ως άνω ημεροχρονολογία αποτιθεί, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο, ότι ο καταδικασθείς δεν θα υποπέσει μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από 17-6-2005 σε νέα από δόλο προερχόμενη αξιόποινη πράξη για την οποία θα καταδικασθεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, ενώ οι μη εκτελεσθείσες κατά την παρ.1 του άρθρου 32 του ν.3346/2005 αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατήγορου κατά περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση του φακέλλου της δικογραφίας, το Τριμελές Εφετείο Θράκης, που δίκασε κατ'έφεση, με την προσβαλλόμενη υπ'αριθμ. 214/2008 απόφαση, κήρυξε, εκτός άλλων προσώπων, ένοχο του αναιρεσείοντα για την πράξη της διευκόλυνσης αλλότριας ακολασίας από κοινού (άρθρα 45 και 348 παρ.1 ΠΚ), κατ'ορθότερο της πράξεως, για την οποία ασκήθηκε η ποινική διώξη, νομικό χαρακτηρισμό, ο οποίος δεν συνιστά ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας της σωματεμπορίας από κοινού κατ'εξακολούθηση, και στη συνέχεια επέβαλε σ'αυτόν φυλάκιση δέκα (10) μηνών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε για μία τριετία.
Συνεπώς, το δικάσαν Τριμελές Εφετείο, με το να μη παύσει την ποινική δίωξη υφ'όρον, για το προαναφερόμενο πλημμέλημα της διευκολύνσεως αλλότριας ακολασίας, το οποίο είχε τελεσθεί από τον αναιρεσείοντα (από κοινού μετ'άλλων) κατά το χρονικό διάστημα από τα τέλη Ιουλίου έτους 2001 με αρχές Αυγούστου 2001 έως τον Οκτώβριο έτους 2002 και περαιτέρω έως το Φεβρουάριο έτους 2003, ήτοι πριν τη δημοσίευση του ν.3346/2005, και να προχωρήσει στην καταδίκη του αναιρεσείοντος στην προδιαληφθείσα ποινή, υπερέβη την εξουσία τους, και πρέπει, κατά τον βάσιμο, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Η του ΚΠοινΔ προβαλλόμενο λόγο αναιρέσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τον αναιρεσείοντα, επειδή δε, σύμφωνα με το άρθρο 519 ΚΠοινΔ, δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως για νέα συζήτηση σε ομοειδές και ισόβαθμο δικαστήριο, να παύσει ή κατά του αναιρεσείοντος ασκηθείσα ποινική δίωξη για το πλημμέλημα αυτό, υπό τον όρο ότι αυτός δεν θα υποπέσει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ν.3346/17-6-2005 σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας, ανώτερη των δύο (2) μηνών ή σε χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ'αριθμ. 214/2008 απόφαση του τριμελούς Εφετείου Θράκης.Και

Παύει ως προς τον αναιρεσείοντα Χ1 την ποινική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του για το αξιόποινο αδίκημα της διευκολύνσεως αλλότριας ακολασίας που τελέσθηκε απ'αυτόν μαζί με άλλους στον οικισμό ..... του δήμου ....., κατά το χρονικό διάστημα από τα τέλη Ιουλίου του έτους 2001 με αρχές Αυγούστου του έτους 2001 έως τον Οκτώβριο του έτους 2002 και περαιτέρω έως το Φεβρουάριο του έτους 2003, υπό τον όρο, ότι δεν θα υποπέσει μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ν.3346/17-6-2005 σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας, ανώτερη των δύο μηνών ή σε χρηματική ποινή, τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 11 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή