Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 867 / 2016    (Αγνωστο πινάκιο, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα. Επίδοση στον ίδιο.

Αριθμός 867/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα και Νικόλαο Τσάκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Απριλίου 2016, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Ακριτίδη (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Ι. Σ. του Χ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 426/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
Το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11 Δεκεμβρίου 2015 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1356/2015.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση .

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. γ’ του ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 514 εδ. α’ του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και προς εκείνη της παραγράφου 3 του άρθρου 513 προκύπτει ότι αν, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου, ο αιτών την αναίρεση ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως με συνήγορο, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 του ΚΠΔ και πριν από την προθεσμία που ορίζει το άρθρο 166 του ίδιου Κώδικα, για να παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται και καταδικάζεται ο αναιρεσείων, κατά το άρθρο 583 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση από το περιεχόμενο του από 20 Ιανουαρίου 2016 αποδεικτικού επιδόσεως, που συντάχθηκε από τον Τ. Α., Αρχιφύλακα Α.Τ. Κοζάνης μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκύπτει, ότι επιδόθηκε στα χέρια του ιδίου - αναιρεσείοντα νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τα άρθρα 155 παρ.1 εδ. 9 και 166 παρ. 1 του ΚΠΔ, η υπ’ αριθμ. 1356/2015 και από 14.1,2016 κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να παραστεί αυτός δια συνηγόρου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως, προκειμένου να υποστηρίξει την κρινόμενη αίτηση, περί αναιρέσεως της 426/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
Συνεπώς, εφόσον ο αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε καθόλου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο όταν εκφωνήθηκε το ονοματεπώνυμο του κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. 4/2015 από 11.12.2015 αίτηση του Σ. Ι. του Χ., κατοίκου ..., περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 426/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Δυτικής Μακεδονίας. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Απριλίου 2016.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 15 Απριλίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή